UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" IAȘI
FACULTATEA DE BIOLOGIE

ȘCOALA DOCTORALĂ DE BIOLOGIE

CONCURS DE ADMITERE
Sesiunea Septembrie 2018

Rezultatele obținute la concursul de admitere la ciclul
de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2018-2019
[aici]
Consulta calendarul concursului de admitere
la ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2018-2019
[aici]
Descarcă metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii
în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2018-2019
[aici]
Informează-te cu privire la desfășurarea concursului de admitere
la studii universitare de doctorat, Școala Doctorală de Biologie
[aici]
Descarcă tematica pentru concursul de admitere
la studii universitare de doctorat, domeniul de doctorat: biologie
[aici]
Informează-te cu privire la conținutul dosarului de înscriere [aici]
Model cerere pentru înscriere la concursul de admitere la studii universitare de doctorat [aici]
Model fișă pentru înscriere la concursul de admitere la studii universitare de doctorat [aici]
Numărul de locuri repartizate pentru concursul de admitere
la studii universitare de doctorat, domeniul de doctorat: biologie
[aici]
Alte informații despre admitere la școala doctorală pe pagina universității [aici]

SUSȚINEREA PROIECTELOR DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ (PCS)
Sesiunea Septembrie 2018
( doar pentru doctoranzii anului I )
[detalii aici]