DOCTORAT 2018

 

UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" IAȘI
FACULTATEA DE BIOLOGIE

ȘCOALA DOCTORALĂ DE BIOLOGIE

CONCURS DE ADMITERE
Sesiunea Septembrie 2018

Descarcă metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii
în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2018-2019
[aici]
Informează-te cu privire la desfășurarea concursului de admitere
la studii universitare de doctorat, Școala Doctorală de Biologie
[aici]
Descarcă tematica pentru concursul de admitere
la studii universitare de doctorat, domeniul de doctorat: biologie
[aici]
Informează-te cu privire la conținutul dosarului de înscriere [aici]
Numărul de locuri repartizate pentru concursul de admitere
la studii universitare de doctorat, domeniul de doctorat: biologie
[aici]
Alte informații despre admitere la școala doctorală pe pagina universității [aici]