Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

Prezentare

1860

Facultatea de Ştiinţe

A fost înființată în 1860 o dată cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, ca o secție a Facultății de Științe (Fizică, Matematică și Științe Naturale). 

1860
1948

Facultatea de Ştiinţe Naturale

Cu mulți ani mai târziu, în 1948, secția de Științe Naturale devine Facultatea de Științe Naturale în cadrul căreia funcționează mai multe catedre (Botanică, Zoologie, Fiziologie vegetală, Fiziologie animală și Geologie).

1948
1959 – 1977

Facultatea de Biologie-Geografie

În anul 1959, prin unirea colectivelor de cadre didactice care predau Științele biologice cu cele care predau științele geografice s-a constituit Facultatea de Științe Naturale-Geografie, care în 1963 devine Facultatea de Biologie-Geografie. Urmare a dezvoltării Secției de Geologie, în 1977 Facultatea își întregește denumirea în cadrul studierii Științelor Naturii devenind Facultatea de Biologie-Geografie-Geologie.

1959 – 1977
1990

Facultatea de Biologie

În anul 1990 s-a constituit Facultatea de Biologie.

1990

În prezent

Activitatea de cercetare cuprinde un spectru foarte larg, în funcție de specializările existente. Se efectuează cercetari moderne fundamentale și aplicative în domenii ca: biodiversitate, biotehnologii moderne, ecologie și protecția mediului, combaterea integrată și biologică a dăunatorilor, genetică, biochimie, biofizică, biologie celulară, anatomie, citologie, histologie, fiziologie vegetală și animală etc. Facultatea de Biologie asigură coordonarea activității științifice pentru unele instituții conexe care aparțin Universității “Alexandru Ioan Cuza” Iași.
În acest context, funcția de director al acestor instituții este ocupată de către cadre didactice titulare ale Facultății de Biologie:

Astfel, baza materială a Facultății din Iași este dezvoltată prin existența stațiunilor de cercetare de la Agigea (Marea Neagră), Potoci (Bicaz) și Piatra Neamț, prin Gradina Botanică, Muzeul de Istorie Naturală (primul din Țările Române) și un HERBARIUM foarte bogat în specii de plante. Facultatea formează și specialiști care pot desfășura activități în diferite domenii: întreprinderi care folosesc biotehnologii (fabrici de antibiotice, fabrici de industrializare a laptelui, a produselor alcoolice, vinuri, bere etc.), în spitale sau în domenii ecologice și de protecție a mediului. Facultatea are relații cu numeroase universități din Europa, cu care realizează schimburi de studenți și de cadre didactice.