Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

Admitere Licenţă

Oferta educațională

Programe de studii

Înscrierea candidaților se face pe programe de studii. Ierarhizarea și repartizarea pe programe de studii se realizează în funcție de media de admitere și ordinea opțiunilor din fișa de înscriere.

Criterii de admitere

Criteriile de admitere la Facultatea de Biologie sunt:

 • Media generală de la bacalaureat (100%)

Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor (se vor utiliza mediile trecute în Foaia matricolă):

 • Media anilor de studiu din liceu
 • Media ultimului an de studiu din liceu

Informaţii pentru olimpici:

Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut, în perioada studiilor liceale, Premiile I, lI şi III şi menţiuni la olimpiadele şcolare naţionale şi internaţionale din domeniile Biologie, Chimie, Fizică, Geografie, beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget (se va atașa la dosar documentul doveditor).

Numărul de locuri

Calendarul admiterii

Depunerea dosarelor:

Luni, 15.07 – Vineri, 19.07.2024 – interval orar 9:00 – 16:00

Sâmbătă, 20.07.2024 – interval orar: 9:00 – 13:00

Conturile de acces pe platforma eadmitere.uaic.ro vor putea fi create până cel târziu sâmbătă, 20 Iulie 2024, ora 12:00, completarea și finalizarea dosarelor putându-se face până cel târziu la ora 13:00.

Confirmări admitere:

Miercuri, 24.07 – Joi, 25.07.2024 – interval orar 9:00 – 16:00

Confirmări după redistribuire: Luni, 29.07.2024 – interval orar 9:00 – 16:00

Conținutul dosarului

1. FIȘĂ DE ÎNSCRIERE – Se generează automat de către platforma de înscriere
2. DIPLOMĂ DE BACALAUREAT – original și copie
Diplomă obținută în România sau atestat de echivalare emis de CNRED pentru studiile efectuate în afara României
2′. ADEVERINȚĂ DE BACALAUREAT – doar pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului  2022 – 2023 și cărora nu li s-a eliberat Diploma de bacalaureat până la momentul înscrierii.
3. FOAIE MATRICOLĂ LICEU – original și copie
4. CARTE DE IDENTITATE (care atestă domiciliul în România) /PAȘAPORT (candidați din țările UE, SEE și Elveția) – original* și copie
5. CERTIFICAT DE NAȘTERE – original* și copie
6. CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE – original* și copie
Sau documentul care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul.
7. ADEVERINȚĂ MEDICALĂ TIP
Eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice și care sunt acestea, dacă este cazul).
8. 2 FOTOGRAFII COLOR TIP LEGITIMAȚIE (FORMAT 2/2,5)
9. În cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților unei instituții de învățământ superior: adeverință din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul.
10. Acordul de confidențialitate – Anexa IV (Descarcă de aici)
11. Dovada achitării taxei de admitere – dacă achitați taxa folosind platforma plati-taxe.uaic.ro asigurați-vă că pe dovada plății apare numele dvs.
(descărcați dovada folosind link-ul primit pe e-mail după efectuarea plății) 
12. DOSAR CARTON TIP PLIC
(*) se restituie candidatului după certificarea de conform cu originalul a copiei, de către membrii comisiei.

Notă: prin „copie” se înţelege o copie simplă, nelegalizată.

IMPORTANT

La semnarea contractului de studii, candidații declarați admiși au obligația de a depune la dosar un extras de cont al titularului în vederea efectuării operațiunilor de virament bancar care apar în perioada școlarizării (burse, restituiri taxe, premii etc.). În contractul de școlarizare va fi trecut contul IBAN, conform extrasului de cont depus la dosar. Dacă intervine o schimbare a datelor din extrasul de cont depus la dosar, studentul are obligația să anunțe, în termen de 5 zile lucrătoare, secretariatul facultății și să depună un nou extras de cont.

Informaţii privind echivalarea studiilor efectuate în străinătate de către cetăţenii români aflati aici

Precizare privind recunoașterea studiilor candidaților cetățeni români și din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană care au obținut diploma de bacalaureat în străinătate:

Dosarele de recunoaștere a studiilor pentru cetățenii români care au obținut diploma de bacalaureat în străinătate, întocmite în vederea obținerii atestatelor de recunoaștere emise de către C.N.R.E.D, se vor depune la facultăți, în perioada de înscriere din cadrul admiterii.

La momentul înscrierii, candidații respectivi vor depune două dosare: unul pentru înscrierea la studii, celălalt pentru recunoașterea studiilor, alcătuite conform listei afișate pe site-ul www.cnred.edu.ro mai puțin taxa pentru echivalare care va fi achitată și depusă la dosar în momentul confirmării locului obținut prin admitere.

OBSERVAȚII

Candidații din etnia romilorConsultați Art. 28 din Metodologie
Candidații proveniți din sistemul de asistență socialăConsultați Art. 29 din Metodologie
Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2023/2024Consultați Art. 26 din Metodologie

Taxe admitere

Taxa de înscriere la concursul de admitere este în valoare de 350 Ron (taxă unică, indiferent de numărul programelor pentru care optează candidatul) și se poate achita astfel:

La banca BRDOnline, folosind platforma UAIC
– se specifică numele (înainte și după căsătorie dacă este cazul) și prenumele;
– se specifică suma pe care doriți să o achitați: 350 RON;
– se specifică facultatea (Biologie), licență (cod 01, zona 1201);
– tipul taxei: taxă admitere, cod 28.
Formular Înregistrare Plăţi Facultăţi/Departamente (uaic.ro)
Chitanța cu taxa de admitere se va aduce la Facultatea de Biologie, la momentul înscrierii (sau confirmării, pentru candidații înscriși on-line).

ATENȚIE! Pentru înregistrarea taxelor la Facultatea de Biologie, este important să indicați corect codurile menționate mai sus!

Recomandăm ca taxa de admitere să se achite on-line folosind adresa https://plati-taxe.uaic.ro/. Pentru ajutor, puteți urmări un material video disponibil aici.

Taxa de înscriere se restituie candidaților doar în cazul în care specializarea la care au fost admiși nu se mai organizează. (Art. 42 din Metodologie)

Candidații scutiţi de plata taxei de înscriere vor alege ca metodă de plată în platformă „Scutire taxă” și vor încărca documentul care atestă faptul că sunt eligibili pentru scutirea taxei. AICI puteți vedea categoriile de candidați scutiţi de plata taxei de înscriere.

Scutiri și reducere taxă de înscriere – pe bază de documente justificative se aplică pentru (Art. 39, 40 și 41 din Metodologie):

 • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani și aflaţi în întreţinerea părinţilor), copii ai personalului didactic (de predare sau auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) copii ai personalului nedidactic din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani) care sunt orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani) proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
 • candidaţii care au obţinut distincţii (Premiile I, lI şi III, menţiuni, premii speciale) la olimpiadele şcolare naţionale şi internaţionale recunoscute de Ministerul Educației din domeniile Biologie, Chimie, Fizică, Geografie.

Cum te poți înscrie

Varianta 1 – ON-LINE:

Pentru înscrierea on-line, documentele necesare vor fi scanate şi încărcate pe site http://inscriere.uaic.ro, respectând perioada de înscriere conform calendarului de admitere.

Atenție! – Dacă veți fi declarați admiși, dosarul de admitere încărcat on-line se va aduce la secretariatul Facultății de Biologie în format fizic la momentul confirmării locului.

Varianta 2 – PRIN PREZENȚA FIZICĂ la Facultate:

Dosarul de înscriere va fi adus fizic la Facultatea de Biologie, Corp B, Etaj I, Amfiteatru B2. Înscrierea se va face pe baza cărții de identitate/pașaportului și a unei adrese e-mail valide. La momentul înscrierii, fiecare candidat își va crea un cont on-line (pe baza adresei e-mail personale), folosind un calculator pus la dispoziție de Facultatea de Biologie (sala B-435). Candidații vor fi asistați și ajutați pe tot parcursul procesului de înscriere de membrii comisiei de înscriere.

Pași de urmat pentru înscrierea fizică:

 1. Înscriere – sala B435
 2. Verificare înscriere – Amfiteatru B2

În cazul înscrierii la două sau mai multe facultăţi: Candidaţii care se înscriu concomitent la două sau mai multe facultăți vor depune actele în original la prima facultate unde s-au înscris. La celelalte facultăți, documentele vor fi prezentate în copie, la care se adaugă adeverința de înscriere de la facultatea unde s-au depus actele în original.

Rezultate admitere și confirmări

Rezultate FAZA I admitere studii de LICENŢĂ, sesiunea iulie 2024

Lista candidaţilor admişi pentru locurile cu finanţare de la BUGET

Lista candidaţilor admişi pentru locurile în regim cu TAXĂ

Lista candidaţilor RESPINȘI*- candidați aflați în așteptare

Lista candidaţilor ROMÂNI DE PRETUTINDENI ADMIȘI

Lista candidaţilor ROMÂNI DE PRETUTINDENI RESPINŞI *- candidați aflați în așteptare

Eventualele contestații pot fi depuse în termen de maxim 24 de ore de la data și ora afișării rezultatelor, folosind adresa de e-mail secretariat.bio@uaic.ro

Nu se admit contestații care au la bază necunoașterea Metodologiei de admitere.

In curs de actualizare

Instrucțiuni achitare taxă confirmare

Candidații admiși la buget:

La banca BRDOnline, folosind platforma UAIC
– se specifică numele (înainte și după căsătorie
dacă este cazul) și prenumele;
– se specifică suma pe care doriți să o achitați:
50 RON;
– se specifică facultatea (Biologie), licență (cod
01, zona 1201)
;
– tipul taxei: taxă înmatriculare, cod 38.
Formular Înregistrare Plăţi Facultăţi/Departamente (uaic.ro)

Candidații admiși la taxă:

La banca BRDOnline, folosind platforma UAIC
– se specifică numele (înainte și după căsătorie
dacă este cazul) și prenumele;
– se specifică suma pe care doriți să o achitați: 700
RON
;
– se specifică facultatea (Biologie), licență (cod
01, zona 1201)
;
– tipul taxei: taxă școlarizare, cod 31.
Formular Înregistrare Plăţi Facultăţi/Departamente (uaic.ro)

IMPORTANT !

La momentul confirmării locului, candidații admiși trebuie să completeze dosarul de concurs cu dovada achitării taxei de confirmare a locului.

Candidații care s-au înscris în format on-line, trebuie să aducă la momentul confirmării locului dosarul cu toate documentele cu care s-au înscris pe platforma de admitere, inclusiv cele două chitanțe (cea de înscriere și cea de confirmare a locului).

Candidații declarați admiși pe locurile finanțate de la buget au obligația de a depune, conform calendarului stabilit de facultate, dosarul cu actele de studii în original (dacă nu există deja la facultate).

Candidații admiși pe locurile cu taxă trebuie să completeze dosarul de înscriere cu diploma de bacalaureat în original, inclusiv chitanța de confirmare a locului la forma cu taxă. În cazul în care sunt admiși sau urmează deja un alt program de studii, vor trebui să depună la dosar copii legalizate ale actelor de studii însoțite de adeverința care sa ateste prezența actelor de studii în original la altă facultate/instituție de învățământ superior. În cazul neîndeplinirii obligațiilor mai sus enumerate, candidații vor fi declarați respinși.

Taxa nu poate fi achitată la facultate! Pentru achitarea taxei de confirmare a locului vă rugăm să urmați pașii indicați mai sus.

Metodologie admitere și anexe

Pentru mai multe informații poți consulta Metodologia de admitere.

Anexa II – Informare privind prelucrarea informațiilor cu caracter personal

Anexa IV – Acord de confidențialitate

Pentru detalii suplimentare poți consulta și pagina Universității dedicată admiterii.

Retragere dosar/Restituire taxe

Retragere dosar concurs

Dosarele candidaţilor se restituie acestora sau persoanelor împuternicite de acestea pe bază de procură autentificată în cel mult 48 ore de la depunerea cererii, necondiţionat şi gratuit, pe baza actelor de identitate. Retragerea dosarului implică declararea ca respins a candidatului.

Cerere retragere dosar

Restituiri taxe

Taxa de înscriere se restituie candidaților doar în cazul în care specializarea la care au fost admiși nu se mai organizează.

Această taxă nu se restituie în cazul renunțării la școlarizare.

A. Taxele de școlarizare se restituie, în cazul retragerii, astfel:

a) pentru candidaţii admişi în sesiunea din iulie:

Candidaților admiși cu taxă care renunță la școlarizare în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la semnarea Contractului de studii, li se va reține 10% din taxa de școlarizare pentru semestrul I. Dacă cererea de retragere se va face după depășirea termenului de 5 (cinci) zile calendaristice de la semnarea Contractului de studii, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere (vezi calendarul admiterii), candidaților li se va reține 15% din taxa de școlarizare pentru semestrul I. Celor care se retrag după începerea celei de a doua sesiuni de admitere, dar înainte de începerea anului universitar, li se va reține 20% din taxa de școlarizare pentru semestrul I.

TAXA ȘCOLARIZARE DOMENIUL BIOLOGIETAXĂ ȘCOLARIZARE DOMENIUL ȘTIINȚA MEDIULUI
4000/an, 2000/semestru3500/an, 1750/semestru

b) pentru candidaţii admişi în sesiunea din septembrie:

Candidaților admiși cu taxă care renunță la școlarizare în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la semnarea Contractului de studii li se va reține 10% din taxa de școlarizare pentru semestrul I. Dacă cererea de retragere se va face după depășirea termenului de 5 (cinci) zile calendaristice de la semnarea contractului, dar înainte de începerea anului universitar, li se va reține 15% din taxa de școlarizare pentru semestrul I.

TAXA ȘCOLARIZARE DOMENIUL BIOLOGIETAXĂ ȘCOLARIZARE DOMENIUL ȘTIINȚA MEDIULUI
4000/an, 2000/semestru3500/an, 1750/semestru

c) Candidaților admiși la învățământ cu frecvență care se retrag după începerea anului universitar nu li se mai restituie taxa de școlarizare prevăzută de facultate pentru confirmarea locului. În cazul studenților înmatriculați la ID/IFR, în ceea ce privește restituirea taxelor după începerea anului universitar, se respectă prevederile Contractului de studii.

B. Taxa de școlarizare achitată de către candidați în vederea confirmării locurilor se restituie integral în următoarele situații:

 • candidatul admis cu taxă a ocupat, în urma redistribuirii, un loc la buget;
 • candidatul nu a confirmat locul (deși a plătit prima tranșă din taxa de școlarizare).

Documente necesare restituirii taxei de școlarizare:

Tipul restituiriiDocumente necesare
I. Candidații care au confirmat locul la taxă, dar au trecut pe locurile bugetate  Cerere de restituire,
Taxa de înmatriculare la forma buget, în cuantum de 50 de Ron (cod 38),
Chitanță 700 Ron în original (dacă nu se află la dosarul de concurs),
Copie după cartea de identitate,
Extras de cont de la bancă pe numele solicitantului (atenție! NU se acceptă extrase de cont ale părinților sau ale altor persoane, nu se acceptă conturi IBAN scrise pe hârtie sau email!).
II. Candidații care au confirmat locul la taxă, dar doresc retragerea dosarului:  Cerere de restituire,
Chitanță 700 Ron în original (dacă nu se află la dosarul de concurs),
Copie după cartea de identitate,
Extras de cont de la bancă pe numele solicitantului (atenție! NU se acceptă extrase de cont ale părinților sau ale altor persoane, nu se acceptă conturi IBAN scrise pe hârtie sau email!).

Atenție!

1. Documentele pentru restituire se aduc fizic la secretariatul Facultății de Biologie (Corp B, etaj 1, sala B 468) de luni până vineri în intervalul orar 1000-1200

2. TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A CERERILOR DE RESTITUIRE A TAXEI ESTE 14 OCTOMBRIE 2024.

3. TAXELE DE ȘCOLARIZARE SE VOR RESTITUI ÎN PERIOADA OCTOMBRIE-NOIEMBRIE 2024.

Cerere restituire taxă

Contactează-ne

Dacă ai probleme cu înscrierea on-line poți trimite un mesaj la adresa: inscriere@uaic.ro

Dacă ai nelămuriri sau probleme privind înscrierea fizică la Facultatea de Biologie ne poți contacta astfel: