Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

Admitere Licenţă

Află aici care sunt programele noastre de studii.

Află aici care sunt condițiile de admitere.

Vezi numărul de locuri disponibile la admitere pentru fiecare program de studii.

Află care este perioada de înscriere la admitere și când poți confirma locul.

Vezi aici ce trebuie să conțină dosarul de admitere.

Vezi care sunt taxele pentru înscrierea la concursul de admitere.

Află aici cum te poți înscrie la Facultatea de Biologie.

Află dacă ai fost declarat admis și cum poți confirma locul.

Pentru mai multe informații poți consulta Metodologia de admitere.

Află cum îți poți retrage dosarul din concurs și cum îți poți primi banii din taxă înapoi.

Află aici cum ne poți contacta dacă ai nelămuriri sau dacă ai nevoie de ajutor.

Oferta educațională

Programe de studii

Înscrierea candidaților se face pe programe de studii. Ierarhizarea și repartizarea pe programe de studii se realizează în funcție de media de admitere și ordinea opțiunilor din fișa de înscriere.

Criterii de admitere

Criteriile de admitere la Facultatea de Biologie sunt:

  • Media generală de la bacalaureat (100%)

Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor (se vor utiliza mediile trecute în Foaia matricolă):

  • Media anilor de studiu din liceu

Informaţii pentru olimpici:

Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei şi/sau la alte concursuri internaţionale şi naţionale beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget (se va atașa la dosar documentul doveditor).

Numărul de locuri

Calendarul admiterii

Preînscrierea

În perioada 5 aprilie 2021 – 11 iulie 2021 se va desfășura sesiunea de preînscriere a candidaților pentru admiterea în anul universitar 2021/2022. Aceasta se va realiza doar on-line.

Sesiunea din iulie 2021

Înscrierea candidaților: 12 – 17 iulie (zilnic 9-15, sâmbată 9-12, pentru înscriere la sediul Facultății de Biologie)

Selecția candidaților și afișarea rezultatelor: 20 – 21 iulie

Confirmarea locurilor: 22, 23 și 26 iulie

Redistribuirea locurilor neocupate: 27 iulie

Confirmarea locurilor după redistribuire: 28 – 29 iulie

Afișarea rezultatelor finale: 30 iulie

Sesiunea din septembrie 2021

Înscrierea candidaților: 6 – 8 septembrie (zilnic 9-15 pentru înscriere la sediul Facultății de Biologie)

Selecția candidaților și afișarea rezultatelor: 9 septembrie

Confirmarea locurilor: 9 – 10 septembrie

Redistribuirea locurilor neocupate: 13 septembrie

Confirmarea locurilor după redistribuire: 13 – 14 septembrie

Afișarea rezultatelor finale: 15 septembrie

Conținutul dosarului

Îți punem la dispoziție și varianta pdf pentru a te ajuta să îți organizezi mai bine dosarul. Descarcă lista de aici.

Notă: prin „copie” se înţelege o copie simplă, nelegalizată.

IMPORTANT

La semnarea contractului de studii, candidații declarați admiși au obligația de a depune la dosar un extras de cont al titularului în vederea efectuării operațiunilor de virament bancar care apar în perioada școlarizării (burse, restituiri taxe, premii etc.). În contractul de școlarizare va fi trecut contul IBAN, conform extrasului de cont depus la dosar. Dacă intervine o schimbare a datelor din extrasul de cont depus la dosar, studentul are obligația să anunțe, în termen de 5 zile lucrătoare, secretariatul facultății și să depună un nou extras de cont.

Informaţii privind echivalarea studiilor efectuate în străinătate de către cetăţenii români aflati aici

Precizare privind recunoașterea studiilor ale candidaților cetățeni români și din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană care au obținut diploma de bacalaureat în străinătate:

Dosarele de recunoaștere a studiilor pentru cetățenii români care au obținut diploma de bacalaureat în străinătate, întocmite în vederea obținerii atestatelor de recunoaștere emise de către C.N.R.E.D, se vor depune la facultăți, în perioada de înscriere din cadrul admiterii.

La momentul înscrierii, candidații respectivi vor depune două dosare: unul pentru înscrierea la studii, celălalt pentru recunoașterea studiilor, alcătuite conform listei afișate pe site-ul www.cnred.edu.ro mai puțin taxa pentru echivalare care va fi achitată și depusă la dosar în momentul confirmării locului obținut prin admitere.

OBSERVAȚII

Candidații din etnia romilorConsultați Art. 27 din Metodolgie
Candidații proveniți din sistemul de asistență socialăConsultați Art. 28 din Metodolgie
Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2020/2021Consultați Art. 31 din Metodolgie
Candidaţii cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii EuropeneConsultați Art. 32 din Metodolgie

Taxe admitere

Taxa de înscriere la concursul de admitere se poate achita urmând indicațiile din acest document.

Recomandăm ca taxa de admitere să se achite on-line folosind adresa https://plati-taxe.uaic.ro/. Pentru ajutor, puteți urmări un material video disponibil aici.

Taxa de înscriere nu se restituie (Art. 63 din Metodologie)

Scutiri și reducere taxă de înscriere – pe bază de documente justificative se aplică pentru (Art. 42, 43 și 44 din Metodologie):

  • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani și aflaţi în întreţinerea părinţilor), copii ai personalului didactic (de predare sau auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;
  • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) copii ai personalului nedidactic din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
  • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani) care sunt orfani de ambii părinţi;
  • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani) proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
  • candidaţii care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educației.

Cum te poți înscrie

Varianta 1 – ON-LINE:

Pentru înscrierea on-line, documentele necesare vor fi scanate şi încărcate pe site-ul http://inscriere.uaic.ro. Instrucțiuni de utilizare a platformei de înscriere puteți găsi aici.

Atenție! – Dacă veți fi declarați admiși, dosarul de admitere încărcat on-line se va aduce la secretariatul Facultății de Biologie în format fizic la momentul confirmării locului.

Varianta 2 – PRIN PREZENȚA FIZICĂ la Facultate:

Dosarul de înscriere va fi adus fizic la Facultatea de Biologie, Corp B, Etaj I, Amfiteatru BII. Înscrierea se va face pe baza cărții de identitate/pașaportului.

În cazul înscrierii la două sau mai multe facultăţi: Candidaţii care se înscriu concomitent la două sau mai multe facultăți vor depune actele în original la prima facultate unde s-au înscris. La celelalte facultăți documentele vor fi prezentate în copie, la care se adaugă adeverința de înscriere de la facultatea unde s-au depus actele în original.

Toate precizările de mai sus pot suferi modificări ca urmare a stării de urgență/de alertă și a eventualelor consecințe care decurg din aceasta, reglementate prin acte normative.

Rezultatele admiterii

Rezultatele concursului de admitere pentru sesiunea iulie 2021 au fost afișate astăzi, 21.07.2021, orele 1630.

Lista candidaţilor admişi pentru locurile cu finanţare de la BUGET

Lista candidaţilor admişi pentru locurile în regim cu TAXĂ

Lista candidaţilor RESPINŞI

Eventualele contestații pot fi depuse până joi, 22 iulie, orele 1100, aici. Pentru informații suplimentare vă rugăm sa ne contactați la adresa de e-mail: secretar.4@biologieuaic.onmicrosoft.com.

Rezultatele contestațiilor vor fi comunicate pe e-mail candidaților în termen de 24 de ore.

Programul pentru confirmarea locului:

Joi, 22 iulie, între orele 1300 – 1600

Vineri, 23 iulie, între orele 0900 – 1500

Luni, 26 iulie,  între orele 0900 – 1500

Confirmarea locului – admitere licență se va face în Corp B UAIC, Etaj 1, Amfiteatrul B2

ATENȚIE!

Candidații admiși în prima fază care nu confirmă locul în zilele de  22, 23 și 26 iulie, vor fi declarați respinși, urmând ca locurile să fie redistribuite în perioada 28-29 iulie pentru candidații care au fost respinși în prima fază!

PENTRU CONFIRMAREA LOCURILOR, candidații declarați admiși trebuie să prezinte următoarele documente:

Candidați admiși la BUGET:Candidați admiși la TAXĂ:
Chitanță taxă de înmatriculare: 50 RonChitanță taxă de școlarizare: 600 Ron (Reprezintă 30% din taxa de școlarizare semestrială)
Dosarul cu actele în original (pentru candidații înscriși on-line)Dosarul cu actele în original (pentru candidații înscriși on-line)
Pentru detalii, consultati Art. 25, 55 și 56 din MetodologiePentru detalii, consultați Art. 25, 55, 57, 58 și 59 din Metodologie

Taxa de înmatriculare, respectiv școlarizare se poate achita urmând indicațiile din acest document.

Metodologie admitere

Pentru mai multe informații poți consulta Metodologia de admitere.

Pentru detalii suplimentare poți consulta și pagina Universității dedicată admiterii.

Retragere dosar/Restituire taxe

Retragerea dosarelor

Dosarele candidaţilor se restituie acestora sau persoanelor împuternicite de acestea pe bază de procură autentificată în cel mult 48 ore de la depunerea cererii, necondiţionat şi gratuit, pe baza actelor de identitate. Retragerea dosarului implică declararea ca respins a candidatului.

Descarcă de aici cererea pentru restituirea dosarului.

Cererea completată se trimite pe e-mail la adresa secretariat.bio@uaic.ro sau se aduce fizic la Secretariatul Facultății de Biologie în intervalul orar 1000 – 1200.

Restituirea taxelor de şcolarizare

Descarcă de aici instrucțiuni privind procesul de restituire a taxelor.

Descarcă de aici cererea de restituire a taxei de școlarizare.

Pentru detalii privind restituirea taxelor în cazul retragerii consultați Art.61 din Metodologie

Taxa de școlarizare achitată de către candidați în vederea confirmării locurilor se restituie integral în următoarele situații:

a) candidatul admis cu taxă a ocupat, în urma redistribuirii, un loc la buget;

b) candidatul nu a confirmat locul (deși a plătit prima tranșă din taxa de școlarizare)

Cererea completată se trimite pe e-mail la adresa elena.olaru@uaic.ro (responsabil taxe admitere) sau se aduce fizic la Secretariatul Facultății în intervalul orar 1000 – 1200.

Contactează-ne

Dacă ai probleme cu înscrierea on-line poți trimite un mesaj la adresa: inscriere@uaic.ro

De asemenea, UAIC pune la dispoziție candidaților un call-center. Detalii aici.

Dacă ai nelămuriri sau probleme privind înscrierea fizică la Facultatea de Biologie ne poți contacta astfel: