Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

Regulamente

REGULAMENT Instituțional de Organizare și Funcționare a Studiilor Universitare de Doctorat aprobat în ședința Senatului în data 29.06.2023.
REGULAMENT Instituțional de Organizare și Funcționare a Studiilor Universitare de Doctorat aprobat în ședința Senatului în data 24.06.2021.
REGULAMENT privind Organizarea și Desfășurarea Procesului de Obținere a Atestatului de Abilitare la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași 2021-2022.
REGULAMENT privind organizarea și desfășurarea programelor postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
HOTĂRÂRE BECA 14.06.2018 privind situația burselor doctoranzilor care se deplasează în străinătate.
REGULAMENT de Organizare și Funcționare a Studiilor Universitare de Doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Biologie aprobat în ședința Senatului în data 07.03.2018.
REGULAMENT Instituțional de Organizare și Funcționare a Studiilor Universitare de Doctorat aprobat în ședința Senatului în data 28.06.2018.
REGULAMENT Instituțional de Organizare și Funcționare a Studiilor Universitare de Doctorat aprobat în ședința Senatului în data 27.06.2017 care se aplică studenților-doctoranzi înmatriculați începând cu anul universitar 2017-2018.
REGULAMENT Instituțional de Organizare și Funcționare a Studiilor Universitare de Doctorat care se aplică studenților-doctoranzi înmatriculați înainte de anul universitar 2017-2018.
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 4 din 2 martie 2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011. Codul studiilor universitare de doctorat.
REGULAMENT din 24 martie 2016 de Organizare și Funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare.
REGULAMENT privind Organizarea și Desfășurarea Procesului de Obținere a Atestatului de Abilitare la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași.
HOTĂRÂRE Senat Universitate „Alexandru Ioan Cuza” Iași privind plata taxei pentru organizarea și desfășurarea susținerii publice a tezei de doctorat.