Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

Restanțe, absențe, măriri

 • ▶ Recuperare laborator/seminar/practică de specialitate
  • Susținerea evaluărilor finale este condiționată de prezența la activitățile practice, seminarii, laboratoare, în condițiile stabilite de Consiliul Facultății.
  • Recuperarea activităților didactice cu prezență obligatorie de tip lucrări practice, seminar, practică de cercetare, practică de specialitate, care nu au putut fi realizate de către student ca urmare a absentării din diferite motive se va realiza conform informațiilor prezentate în instrucțiunea de lucru care poate fi consultată aici.
 • ▶ Mărire de notă
  • ▣Un student poate beneficia, într-un semestru universitar, de două măriri de notă la disciplinele din semestrul respectiv; acestea se vor susține numai în sesiunea de reexaminări din semestrul respectiv. În acest caz, rezultatul reexaminării nu poate conduce la scăderea notei obținute anterior. În urma reexaminării pentru mărirea notei, rezultatul se modifică numai atunci când nota este mai mare decât cea anterioară și se concretizează în nota dată de comisia de examinare. Reexaminarea pentru mărirea notei este gratuită.
  • ▣ Cerere mărire notă
  • Cererea se depune la secretariat în intervalul orar 10:00 – 12:00
 • ▶ Contestare notă

Reevaluare suplimentară

▣ Studentul care nu a promovat o disciplină din semestrul curent în urma evaluărilor finale gratuite (sesiunea de examene și sesiunea de reexaminări) poate susține reevaluarea cu taxă fără refacerea activității didactice, în sesiunea de reevaluare imediat următoare, în baza unei cereri scrise, cu respectarea acelorași condiții de participare, impuse prin Fișa disciplinei (a se citi Regulamentele privind activitatea profesională a studenților – licență/master, valabile pentru fiecare serie de studii).

Model de cerere pentru reevaluarea suplimentară

▣ Cererile completate, însoțite de dovada achitării taxei de reevaluare Instrucțiuni achitare taxă reevaluare se depun la secretariatul facultății, în perioada 20-24 mai 2024 (intervalul orar 10.00-12.00).

▶ Refacere activitate didactică (pentru restanțele din anii anteriori)

Studentul care nu a promovat o disciplină din anii de studii anteriori poate susţine, în baza cererii de refacere activitate didactică obligatorie, reevaluarea cu refacerea activităţii didactice la disciplina respectivă: cursuri, seminarii, laboratoare, activităţi de practică etc.

Taxa pentru refacerea activităţii didactice se plăteşte pentru toate examenele nepromovate din anii de studii anteriori, indiferent de numărul de prezentări în sesiunile precedente şi de statutul studentului (buget sau taxă) şi include posibilitatea de a se prezenta la două evaluări finale pe parcursul anului universitar în care reface activitatea didactică.

Taxa pentru refacerea activităţii didactice la o disciplină se calculează astfel: taxa de şcolarizare pe semestrul în curs/30 x numărul de credite alocate disciplinei respective.

▣ Cererile completate, însoțite de dovada achitării taxei de refacere (Instrucțiuni achitare taxă refacere), se depun zilnic la secretariatul facultății, în intervalul orar 10.00-12.00, în perioada 26 februarie-1 martie 2024