Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

Restanțe, absențe, măriri

 • Refacere activitate didactică (pentru restanțele din anii anteriori)
  • Nepromovarea unei discipline din anii de studiu anteriori implică refacerea activității didactice la disciplina respectivă (cursuri, seminarii, laboratoare, activități de practică etc.) în regim cu taxă. A se consulta regulamentul promoției de care aparțineți.
  • Termen limită semestrul I: 05 martie 2023
 • Reevaluări (Secțiune în curs de actualizare)
  • ▣ Informații reevaluare
  • ▣ Formular înregistrare cerere
  • Termen limită: În curs de actualizare

 • Recuperare laborator/seminar
  • Susținerea evaluărilor finale este condiționată de prezența la activitățile practice, seminarii, laboratoare, în condițiile stabilite de Consiliul facultății. Obligațiile didactice ale studentului (modul de frecventare, cerințele didactice, modul și distribuția evaluării), precum și condițiile de realizare a acestora se prevăd în Fișa disciplinei. Prin Fișa disciplinei se stabilesc și condițiile de recuperare a activităților didactice, pe parcursul semestrului. Pentru recuperare cu taxă consultați secțiunea tarife. Pentru recuperare fără taxă citiți informațiile de mai jos.
 • Termen limită semestrul II: Secțiune în curs de actualizare
 • Mărire de notă
  • Un student poate beneficia, într-un semestru universitar, de două măriri de notă la disciplinele din semestrul respectiv; acestea se vor susține numai în sesiunea de reexaminări din semestrul respectiv. În acest caz, rezultatul reexaminării nu poate conduce la scăderea notei obținute anterior. În urma reexaminării pentru mărirea notei, rezultatul se modifică numai atunci când nota este mai mare decât cea anterioară și se concretizează în nota dată de comisia de examinare. Reexaminarea pentru mărirea notei este gratuită.
  • Formular înregistrare cerere
  • Formularul se poate completa după afișarea notei din sesiune în e-sims.
 • Contestare notă
Calcul taxă disciplină
Calcul taxă laborator