Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

Restanțe, absențe, măriri

Refacere activitate didactică (pentru restanțele din anii anteriori)

Nepromovarea unei discipline din anii de studiu anteriori implică refacerea activității didactice la disciplina respectivă (cursuri, seminarii, laboratoare, activități de practică etc.) în regim cu taxă. A se consulta regulamentul promoției de care aparțineți.

Formular de înregistrare

Refacerea activității didactice se realizează în regim cu taxă. Consultați tabelul cu tarife disciplină. Instrucțiuni achitare taxă

Termen limită semestrul II: 05 martie 2023

Reevaluări

Studentul care nu a promovat o disciplină din semestrul curent în urma evaluărilor finale gratuite (sesiunea de examene și sesiunea de reexaminări) poate susține reevaluarea cu taxă fără refacerea activității didactice, în sesiunea de reevaluare imediat următoare, în baza unei cereri scrise sau a înscrierii pe platforma facultății (eventual alte metode de colectare), cu respectarea acelorași condiții de participare, impuse prin Fișa disciplinei.

Informații reevaluare A se citi regulamentul privind activitatea profesională a studenților – licență/master

Formular de înregistrare

Instrucțiuni achitare taxă reevaluare

Termen limită semestrul II: 8 iunie 2023

 • Recuperare laborator/seminar
 • Termen limită semestrul II:
  • anii I, II licență și I master – 19 mai 2023
  • anul III licență și II master – 4 mai 2023
 • Mărire de notă
  • Un student poate beneficia, într-un semestru universitar, de două măriri de notă la disciplinele din semestrul respectiv; acestea se vor susține numai în sesiunea de reexaminări din semestrul respectiv. În acest caz, rezultatul reexaminării nu poate conduce la scăderea notei obținute anterior. În urma reexaminării pentru mărirea notei, rezultatul se modifică numai atunci când nota este mai mare decât cea anterioară și se concretizează în nota dată de comisia de examinare. Reexaminarea pentru mărirea notei este gratuită.
  • Formular înregistrare cerere
  • Formularul se poate completa după afișarea notei din sesiune în e-sims.
 • Contestare notă
Calcul taxă disciplină
Calcul taxă laborator