Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

Restanțe, absențe, măriri

▶ Refacere activitate didactică (pentru restanțele din anii anteriori)

Studentul care nu a promovat o disciplină din anii de studii anteriori poate susţine, în baza unei cereri scrise, reevaluarea cu refacerea activităţii didactice la disciplina respectivă: cursuri, seminarii, laboratoare, activităţi de practică etc.

Taxa pentru refacerea activităţii didactice se plăteşte pentru toate examenele nepromovate din anii de studii anteriori, indiferent de numărul de prezentări în sesiunile precedente şi de statutul studentului (buget sau taxă) şi include posibilitatea de a se prezenta la două evaluări finale pe parcursul anului universitar în care reface activitatea didactică.

Taxa pentru refacerea activităţii didactice la o disciplină se calculează astfel: taxa de şcolarizare pe semestrul în curs/30 x numărul de credite alocate disciplinei respective.

Perioada de depunere a cererilor: 10-13 octombrie 2023

▶ Reevaluări

▣ Studentul care nu a promovat o disciplină din semestrul curent în urma evaluărilor finale gratuite (sesiunea de examene și sesiunea de reexaminări) poate susține reevaluarea cu taxă fără refacerea activității didactice, în sesiunea de reevaluare imediat următoare, în baza unei cereri scrise sau a înscrierii pe platforma facultății (eventual alte metode de colectare), cu respectarea acelorași condiții de participare, impuse prin Fișa disciplinei.

Informații reevaluare A se citi regulamentul privind activitatea profesională a studenților – licență/master

Instrucțiuni achitare taxă reevaluare

Termen limită semestrul II:8 iunie 2023

 • ▶ Recuperare laborator/seminar
  • ▣Susținerea evaluărilor finale este condiționată de prezența la activitățile practice, seminarii, laboratoare, în condițiile stabilite de Consiliul facultății. Obligațiile didactice ale studentului (modul de frecventare, cerințele didactice, modul și distribuția evaluării), precum și condițiile de realizare a acestora se prevăd în Fișa disciplinei. Prin Fișa disciplinei se stabilesc și condițiile de recuperare a activităților didactice, pe parcursul semestrului. Pentru recuperare cu taxă consultați secțiunea tarife. Pentru recuperare fără taxă citiți informațiile de mai jos.
 • Termen limită semestrul I:
  • anii I, II licență și I master
  • anul III licență și II master
 • ▶ Mărire de notă
  • ▣Un student poate beneficia, într-un semestru universitar, de două măriri de notă la disciplinele din semestrul respectiv; acestea se vor susține numai în sesiunea de reexaminări din semestrul respectiv. În acest caz, rezultatul reexaminării nu poate conduce la scăderea notei obținute anterior. În urma reexaminării pentru mărirea notei, rezultatul se modifică numai atunci când nota este mai mare decât cea anterioară și se concretizează în nota dată de comisia de examinare. Reexaminarea pentru mărirea notei este gratuită.
  • ▣ Cerere mărire notă
  • Cererea se depune la secretariat în intervalul orar 10:00 – 12:00
 • ▶ Contestare notă