Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

Tabere

Tabere 2023

Ministerul Tineretului și Sportului, organizează, prin casele de cultură ale studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc ,,Tei”, tabere studențești care se desfășoară la munte, la mare și în Delta Dunării.

Studenții care doresc ocuparea unui loc gratuit în taberele studențești pot depune cererea de solicitare a unui loc de tabără la secretariatul Facultății de Biologie până la data de 14 iunie. Cererea tip se găsește la secretariat și pe site-ul facultății.

Cererile, semnate de studenți trebuie să fie însoțite de documentele justificative care atestă implicarea în activități extra curriculare sau încadrarea studentului în unul dintre cazurile sociale prevăzute la art. 5 alin. (1) din Metodologia privind organizarea taberelor studențești.

Înainte de a depune cerere pentru solicitare a unui loc de tabără, studenții trebuie să parcurgă cu atenție Metodologia privind organizarea taberelor studențești!

Metodologie

Repartizare locuri pe universități

Repartizare locuri pe facultăți

Notă privind repartiția locurilor

Cerere tabere

Cerere contestație

Notă privind calendar selecție studenți

CALENDAR

până la data de 14 iunie 2023Depunerea cererii de solicitare tabără (cu documentele justificative dacă este cazul) la secretariatul facultății
16 iunie 2023Afișarea tabelului centralizator cu solicitanții de tabere
19 – 20 iunie 2023Analizarea cererilor depuse de studenți
20 iunie 2023Afișarea rezultatelor
21-23 iunie 2023Depunerea contestațiilor privind selecția beneficiarilor locurilor de tabără la secretariatul facultății
27 iunie 2023Afișarea listelor finale
05 – 06 iulie 2023Întâlnire cu beneficiarii locurilor de tabără
06 iulie 2023Afișarea listelor finale cu beneficiarii locurilor de tabără, listelor de rezervă, locațiile și perioada de desfășurare

Comisia va analiza cererile depuse la data de 19.06.2023.

Comisia de selecție

Administrator Șef Facultate Cecilia Elena Coman
Admin Fin. Elena Iren Olaru
Student reprezentant Mălina Atodiresei

Ministerul Tineretului și Sportului, organizează, prin casele de cultură ale studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc ,,Tei”, tabere studențești care se desfășoară la munte, la mare și în Delta Dunării.

Studenții care doresc ocuparea unui loc gratuit în taberele studențești pot depune cererea de solicitare a unui loc de tabără la secretariatul Facultății de Biologie până la data de 10 iulie 2022. Cererile tip se vor găsi la secretariatele facultăților, sau pe site­urile acestora.

Cererile, semnate de studenți trebuie să fie însoțite de documentele justificative care atestă implicarea în activități extra curriculare sau încadrarea studentului în unul dintre cazurile sociale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Metodologia privind organizarea taberelor studențești.

Înainte de a depune cerere pentru solicitare a unui loc de tabără, studenții trebuie să parcurgă cu atenție Metodologia privind organizarea taberelor studențești!

Metodologie

Repartizare locuri pe universități

Repartizare locuri pe facultăți

Repartizarea locaţiile de tabără pe facultăţi şi perioadele de desfăşurare

Cerere tabere

Cerere contestație

CALENDAR

până la data de 10 iulie 2022Transmiterea cererii de solicitare tabără (cu documentele justificative dacă este cazul) pe adresa de email: elena.olaru@uaic.ro  
12  iulie 2022Afișarea tabelului centralizator cu solicitanții de tabere
13 – 14 iulie 2022Analizarea cererilor depuse de studenți
14 iulie 2022Afișarea rezultatelor
15 iulie 2022 (după 24 de ore de la afișarea rezultatelor)Transmiterea contestațiilor privind selecția beneficiarilor locurilor de tabără pe adresa de email: elena.olaru@uaic.ro
până la data de 19 iulie 2022Afișarea listelor finale
28 – 29 iulie 2022Întâlnire cu beneficiarii locurilor de tabără
până la 01 august 2022Afișarea listelor finale cu beneficiarii locurilor de tabără, listelor de rezervă, locațiile și perioada de desfășurare

Contestațiile se depun pe adresa de e-mail elena.olaru@uaic.ro până la data de 16.07.2022, ora 10:00.

Centralizatorul borderourilor cu studenţii beneficiari ai locurilor de tabără în cadrul Programului Naţional „Tabere Studenţeşti” 2022 (afișat la data de 01.08.2022, ora 16:00)

Comisia va analiza cererile depuse la data de 14.07.2022, ora 900 în cadrul unei ședințe on-line.

Comisia de selecție
Prodecan, Șef lucr. Dr. Cirpian Claudiu Mânzu
Student masterand, Daniela-Adriana Tanasă

Tabel nominal privind stabilirea studenților care vor beneficia de tabere studențești 2021 și a studenților din lista de rezervă

Calendar tabere studențești 2021

Documente:

Metodologie tabere studențești 2021

Cerere tabere studențești