Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

Tabere

Tabere 2024

Înainte de a depune cerere pentru solicitare a unui loc de tabără, studenții trebuie să parcurgă cu atenție Metodologia privind organizarea taberelor studențești!

Comisia de selecție

  • Administrator Șef Facultate Cecilia Elena Coman
  • Student reprezentant Donciu Paul
  • Student reprezentant Enișor Simona

Ministerul Tineretului și Sportului, organizează, prin casele de cultură ale studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc ,,Tei”, tabere studențești care se desfășoară la munte, la mare și în Delta Dunării.

Studenții care doresc ocuparea unui loc gratuit în taberele studențești pot depune cererea de solicitare a unui loc de tabără la secretariatul Facultății de Biologie până la data de 25 februarie 2024. Cererea tip se găsește la secretariat și pe site-ul facultății.

Cererile, semnate de studenți trebuie să fie însoțite de documentele justificative care atestă implicarea în activități extra curriculare sau încadrarea studentului în unul dintre cazurile sociale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. din Metodologia privind organizarea taberelor studențești.

Înainte de a depune cerere pentru solicitare a unui loc de tabără, studenții trebuie să parcurgă cu atenție Metodologia privind organizarea taberelor studențești!

CALENDAR

19-25 ianuarie 2024Depunerea cererii de solicitare tabără (cu documentele justificative dacă este cazul) la secretariatul facultății
26 ianuarie 2024Afișarea tabelului centralizator cu solicitanții de tabere
29 ianuarie 2024Analizarea cererilor depuse de studenți
29 ianuarie 2024Afișarea rezultatelor
30 ianuarie – 01 februarie 2024Depunerea contestațiilor privind selecția beneficiarilor locurilor de tabără la secretariatul facultății
02 februarie 2024Afișarea listelor finale
05 – 06 februarie 2024Întâlnire cu beneficiarii locurilor de tabără
06 februarie 2024Afișarea listelor finale cu beneficiarii locurilor de tabără, listelor de rezervă, locațiile și perioada de desfășurare

Comisia de selecție

  • Administrator Șef Facultate Cecilia Elena Coman
  • Student reprezentant Mălina Atodiresei
  • Student reprezentant Simona Enișor