Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

Formulare

Pe această pagină găsiți formularele Școlii Doctorale de Biologie.

Click pe secțiunea dorită pentru a extinde lista documentelor.

Formulare admitere


Formulare studii de doctorat

S01 – Contract de studii universitare de doctorat

S02 – Contract de studii universitare de doctorat pentru perioada de grație

S03 – Act adițional la contract în vederea prelungirii studiilor universitare de doctorat

S04 – Act adițional la contract în vederea întreruperii studiilor universitare de doctorat

S05 – Act adițional la contract pentru perioada de grație

S06 – Convenție de cotutelă pentru teza de doctorat

S07 – Tabel rezumativ cu schimbările survenite în activitatea doctorandului

S08 – Formular pentru înregistrarea taxelor achitate de doctorand

S09 – Cerere pentru alegerea conductorului de doctorat

S10 – Fișa doctorandului

S11 – Fișa doctorandului pt. înscriere în Programul de Pregătire Universitară Avansată

S12 – Formular evaluare pregătire în Programul de Pregătire Universitară Avansată

S13 – Formular eval. pregătire univ. avansată, modul de pregătire compl. AN1, sem.1

S14 – Formular eval. pregătire univ. avansată, modul de pregătire compl. AN1, sem.2

S15 – Formular cerere înscriere la susținerea proiectului de cercetare

S16 – Formular referat apreciere proiect de cercetare

S17 – Proces verbal susținere proiect de cercetare

S18 – Fișa doctorandului pentru înscriere în Programul de Cercetare Științifică (an.2&3)

S19 – Planul indiviual pentru programul de cercetare

S20 – Cerere pentru susținere referat

S21 – Proces verbal susținere referat

S22 – Formular atestare semestrială a creditelor PCS

S23 – Fișa de evaluare a activității științifice a doctorandului

S24 – Cerere pentru acordarea perioadei de grație

S25 – Cerere pentru acordarea perioadei de grație seria 2017-2020

Formulare susținere teză de doctorat