Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

Documente oficiale

DOCUMENTE OFICIALE ALE FACULTĂȚII DE BIOLOGIE

Click pe secțiunea dorită pentru a extinde lista documentelor

Hotărâre Senat nr. 6/16.11.2023 – Privind propunerile cuantumurile burselor studențesti, conform anexei.

Hotărâre Senat nr. 5/16.11.2023 – Privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții din ciclurile de studii universitare de licență și master înmatriculați la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași

Hotărâre Senat nr. 2/16.11.2023 – Privind dezbaterea publică a Cartei Universității ,,Alexandru loan Cuza” din lași

Hotărâre Senat nr. 5/13.06.2023 – Repartizarea locurilor cu taxă pentru cetățenii români, cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor membre apartinând Spațiului Economic European, ai Confederației Elvețiene și pentru românii de pretutindeni, bursieri ai statului român și cetățeni străini din state terțe UE, admiși pe cont propriu valutar, conform anexei

Hotărâre Senat nr. 4/13.06.2023 – Repartizarea numărului de locuri finanțate de la bugetul de stat pentru cetățenii români, cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor membre aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, pentru admiterea la studii universitare de doctorat, în sesiunea septembrie 2023, confonn anexei

Hotărâre Senat nr. 3/13.06.2023 – Repartizarea numărului de locuri finanțate de la bugetul de stat și a numărului de locuri cu taxă, pentru cetățenii români, cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor membre aparținând Spațiului Economic European, și ai Confederației Elvețiene, respectiv pentru românii de pretutindeni, pentru admiterea la studii universitare de licență, in anul universitar 2023 – 2024, conform anexei

Hotărâre Senat nr. 2/13.06.2023 – Repartizarea numărului de locuri finanțate de la bugetul de stat și a numărului de locuri cu taxă, pentru cetățenii români, cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor membre aparținând Spațiului Economic European, și ai Confederației Elvețiene, respectiv pentru românii de pretutindeni, pentru admiterea la studii universitare de licență, in anul universitar 2023 – 2024, conform anexei

Hotărâre Senat nr. 20/30.03.2023 – Modificarea taxelor de școlarizare pentru studenții proveniți din statele terțe, începând cu anul academic 2023-2024, pentru programele de studii complete din cadrul Universității ,,Alexandru loan Cuza” din lași

Hotărâre Senat nr. 11/30.03.2023 – Selecția și organizarea mobilităților in cadrul programului Erasmus + KA 171- HED

Hotărâre Senat nr. 6/30.03.2023 – Modificarea art. 23, alin. (2) din Regulamentul Instituțional privind Organizarea și Desfășurarea Procesului de Obținere a Atestatului de Abilitare

Hotărâre Senat nr. 3/30.03.2023 – Introducerea în subordinea Rectorului, a Stațiunii de creație, cercetare și practică studențească Gălănești

Hotărâre Senat nr. 2/30.03.2023 – Raportul de activitate al Rectorului Universității „Al. I. Cuza” din Iași

ARHIVĂ

Pe această pagină puteţi găsi documentele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi