Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

Raportări cercetare științifică

Click pe sectiunea dorită pentru a o extinde.

Lucrări științifice indexate in reviste ISI Clarivate

Lucrări științifice publicate în reviste indexate în baze de date internaționale BDI

Lucrări științifice publicate în reviste/volume neindexate

Comunicări prezentate la manifestări/conferințe științifice

Cărţi de specialitate publicate la edituri naţionale (carti de autor/autori sau coordonate)

Capitole publicate în cărți de specialitate la edituri naţionale

Cărţi de specialitate publicate la edituri internaţionale (carti de autor/autori sau coordonate)

Capitole publicate în cărți de specialitate la edituri internaţionale

Editare carte/volum

Brevete/cereri de brevet de invenție (CBI), naționale /internaționale

Premii, nominalizări, medalii şi distincţii academice, naţionale şi internaţionale

Membru al Academiei Române, AGIR, ASAS, AOSR, academiilor de ramură, academiilor naționale din străinătate

Membru în colectivele de redacţie sau comitete ştiinţifice ale revistelor şi manifestărilor ştiinţifice, organizator de manifestări ştiinţifice/ Recenzor pentru reviste şi manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale / Recenzor pentru edituri de prestigiu

Evenimente științifice organizate

Contracte castigate/derulate

Proiecte depuse pentru finantare

Cadru didactic/Cercetător invitat la universităţi/instituții de cercetare

Activități de promovare a facultății