Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

Gradul II

Sesiunea August 2022

Anunţuri

Examenul de gradul al II-lea – sesiunea august 2022,se va desfăşura astfel:

1. METODICA PREDĂRII SPECIALITĂŢII CU ABORDĂRI INTERDISCIPLINARE ŞI DE CREATIVITATE (probă scrisă)

26 august 2022, Amfiteatrul B2 (Corp B, Et. I), ora 10:00

(Intrarea în sală începând cu ora 9.00)

2. PEDAGOGIE (probă orală)

31 august 2022, Sala 460, începând cu ora 9.00

– La examen, candidaţii trebuie să aibă asupra lor buletinul/cartea de identitate, precum și dovada schimbării numelui, dacă este cazul.

PROMOVARE

Candidaţii care au obținut la proba scrisă cel puțin nota minimă (8 opt) se pot prezenta la proba orală, Pedagogie.

Pentru promovarea examenului de acordare a gradului didactic II, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 8 (opt).

Candidaţii care nu obţin nota minimă sunt declarați respinși.

Tutoriate grad II – Iulie 2022

Program de pregătire pentru examenul de acordare a gradului didactic II, sesiunea August 2022.

Calendar

Calendarul privind desfășurarea examenelor

Taxe

Cadrele didactice înscrise, pentru a susține probele acestui examen, vor depune sau vor transmite pe email, la secretariatul Facultăţii de Biologie/(oanauaic@yahoo.com), dovada achitării taxei de procesare dosar şi plata comisiilor de evaluare şi contestaţii la examenul de acordare a gradului didactic II (HS nr. 13/30.05.2013), taxă in valoare de 150 lei, plătibilă la orice unitate BRD. Cod taxă: 107, forma de şcolaritate: 01 (licenţă zi), zona: Facultatea de Biologie.

Taxa se va achita prin agenţiile BRD în contul RO68BRDE240SV89534452400, deschis pe numele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

CANDIDAŢII vor depune chitanţa sau o vor transmite pe email, la secretariatul Facultăţii de Biologie, în intervalul 16 – 25 august 2022. Tot atunci candidaţii vor completa acordul de prelucrare a datelor în interes instituţional.

În cazul în care, din diverse considerente, cadrul didactic înscris la examenul de acordare a gradului didactic II nu s-a prezentat sau nu a promovat probele acestui examen, cuantumul taxei de procesare dosar şi plata comisiilor de evaluare si contestatii la examenul de acordare a gradului didactic II nu se restituie.

CAZARE:

Informaţii privind cazarea candidaţilor în campusul universităţii se pot obţine : https://www.uaic.ro/studenti/cazare/.

Cererile se poat transmite pe adresa de e-mail cazare@uaic.ro.

SECRETAR PERFECŢIONARE,

Babei Elena-Oana – telefon: 0232/201072 int. 1072 (mail: oanauaic@yahoo.com)

Formulare

Nu sunt informatii de afișat.

Regulamente şi Metodologii
Rezultate şi Contestaţii

Rezultatele obținute la Metodica predării specialității Biologie proba – scrisă

Rezultatele obținute la Pedagogie proba – orală

CONTESTAŢIILE

  • Vor fi adresate, în scris, preşedintelui comisiei de examinare în termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatelor;
  • Eventualele contestații se primesc în perioada 29 august, ora 12.00 – 30 august, ora 12.00 , la secretariatul facultății sau se transmist pe e-mail la adresa oanauaic@yahoo.com, iar soluționarea acestora se va face în data de  30 august, până cel târziu la orele 15.30. Afişarea rezultatelor se va face până la ora 16.00
  • În contestaţie, se vor face referiri explicite la baremul de evaluare, menţionându-se subiectele şi punctele la care candidatul consideră că a fost subevaluat.
Anunţuri
Calendar
Taxe

Cadrele didactice înscrise, pentru a susține probele examenului de gradul  II în sesiunea august 2021, vor depune sau vor transmite pe email, la secretariatul Facultăţii de Biologie, dovada achitării taxei de procesare dosar şi plata comisiilor de evaluare şi contestaţii la examenul de acordare a gradului didactic II  (HS nr. 13/30.05.2013), taxă in valoare de 150 lei, plătibilă la orice unitate BRD. Cod taxă: 107, forma de scolaritate: 01 (licenţă zi), zona: Facultatea de Biologie.

Formulare

Nu sunt informatii de afișat.

Regulamente şi Metodologii
Rezultate şi Contestaţii