Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

Gradul II

Sesiunea August 2023

Anunţuri

Examenul de gradul al II-lea – sesiunea august 2023, se va desfăşura astfel:

1. METODICA PREDĂRII SPECIALITĂŢII CU ABORDĂRI INTERDISCIPLINARE ŞI DE CREATIVITATE (probă scrisă)

25 august 2023, Amfiteatrul B3 (Corp B, Et. II), ora 10:00

(Intrarea în sală începând cu ora 9.00)

2. PEDAGOGIE (probă orală)

30 august 2023, Sala B460, ora 9:00

– La examen, candidaţii trebuie să aibă asupra lor buletinul/cartea de identitate, precum și dovada schimbării numelui, dacă este cazul.

CURSURI DE PREGĂTIRE

Cursurile de pregătire pentru  examenul de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2023, se vor susține în sistemul on-line, vor fi  gratuite și se numesc TUTORIATE.

Acestea nu sunt obligatorii și pot fi urmate de candidații care sunt înscriși să susțină examenul de obținere a gradului didactic II la centrul nostru de perfecționare.

Link-urile de conectare pentru PEDAGOGIE:

TutoriData desfasurarii tutoriatuluiLink conectare
Lect. dr. Onu Dida Camelia10 iulie 2023,
orele 10-13
https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=m4ada8286bf30aa9eaf781315b97d7211
Conf. dr. Ghiațău Roxana11 iulie 2023,
orele 16-19
https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=mc8b82c50bcc109d3b2de4ce81cfe1963

Link-ul de conectare pentru SPECIALITATE ŞI METODICĂ va fi transmis prin e-mail, fiecărui candidat înscris.

TutoriData desfasurarii tutoriatuluiLink conectare
Conf. dr. Naela Costică12 iulie 2023,
orele 9-12
Link conectare
Șef. lucr. dr. Elena-Todirașcu Ciornea12 iulie 2023,
orele 17-20
Link conectare

Tutoriatele vor avea un număr de 12 ore, structurate astfel:

  • 6 ore pentru specialitate și metodica predării acesteia;
  • 6 ore pentru pedagogie.

PROMOVARE

Candidaţii care au obținut la proba scrisă cel puțin nota minimă (8 opt) se pot prezenta la proba orală, Pedagogie.

Pentru promovarea examenului de acordare a gradului didactic II, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 8 (opt).

Candidaţii care nu obţin nota minimă sunt declarați respinși.

Tutoriate grad II – Iulie 2023

Program de pregătire pentru examenul de acordare a gradului didactic II, sesiunea August 2023.

Calendar

Calendarul privind desfășurarea examenelor

Taxe

Cadrele didactice înscrise, pentru a susține probele acestui examen, vor depune sau vor transmite pe email, la secretariatul Facultăţii de Biologie/(oanauaic@yahoo.com), dovada achitării taxei de procesare dosar şi plata comisiilor de evaluare şi contestaţii la examenul de acordare a gradului didactic II (HS nr. 13/30.05.2013), taxă in valoare de 150 lei, plătibilă la orice unitate BRD. Cod taxă: 107, forma de şcolaritate: 01 (licenţă zi), zona: Facultatea de Biologie.

Taxa se va achita prin agenţiile BRD în contul RO68BRDE240SV89534452400, deschis pe numele Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

CANDIDAŢII vor depune chitanţa sau o vor transmite pe email, la secretariatul  Facultăţii de Biologie, în intervalul   16 – 24 august 2023. Tot atunci candidaţii vor completa acordul de prelucrare a datelor în interes instituţional.

În cazul în care, din diverse considerente, cadrul didactic înscris la examenul de acordare a gradului didactic II nu s-a prezentat sau nu a promovat probele acestui examen, cuantumul taxei de procesare dosar şi plata comisiilor de evaluare şi contestaţii la examenul de acordare a gradului didactic II nu se restituie.

CAZARE:

Informaţii privind cazarea candidaţilor în campusul universităţii se pot obţine : https://www.uaic.ro/studenti/cazare/.

Cererile se poat transmite pe adresa de e-mail cazare@uaic.ro.

SECRETAR PERFECŢIONARE,

Babei Elena-Oana – telefon: 0232/201072 int. 1072 (mail: oanauaic@yahoo.com)

Formulare

Nu sunt informatii de afișat.

Regulamente şi Metodologii
Rezultate şi Contestaţii

Rezultatele obținute la Pedagogie specialitatea Biologie proba – orală

Rezultatele obținute la Metodica predării specialității Biologie proba – scrisă

Contestații privind rezultatele obținute la Metodica predării specialității Biologie proba – scrisă

CONTESTAŢIILE

  • Vor fi adresate, în scris, preşedintelui comisiei de examinare în termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatelor;
  • Eventualele contestații se primesc în perioada 28 august, ora 10.30 – 29 august, ora 10.30 , la secretariatul facultății sau se transmist pe e-mail la adresa oanauaic@yahoo.com, iar soluționarea acestora se va face în data de  29 august, până cel târziu la orele 15.00. Afişarea rezultatelor se va face până la ora 15.30. Afișarea rezultatelor finale se va realiza în data de 31 august 2023.
  • În contestaţie, se vor face referiri explicite la baremul de evaluare, menţionându-se subiectele şi punctele la care candidatul consideră că a fost subevaluat.

Sesiunea August 2022

Sesiunea August 2021