Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

Echivalări

Studenții care doresc echivalarea notelor pentru discipline programate a se desfășura în cursul semestrului al 2-lea, trebuie să procedeze astfel:

  1. Să completeze cererea pentru echivalare disciplină (se va completa o singură cerere, indiferent de numărul de discipline pentru care se solicită echivalarea). Cererea trebuie să fie însoțită de documente justificative (fișa disciplinei, situație școlară/supliment la diplomă/foaie matricolă/ adeverință sau certificat de absolvire);
  2. După completarea cererii și atașarea documentelor justificative, se solicită acordul scris al cadrului didactic care predă disciplina pentru care se dorește echivalare (cadrul didactic semnează pe cerere în rubrica alocată). Cadrul didactic analizează și documentele care însoțesc cererea;
  3. După avizul cadrului didactic, cererea se depune la secretariatul facultății în prima săptămână a semestrului, 20 – 24 februarie 2023, în intervalul orar 10:00-12:00.
  4. Cererile depuse vor fi analizate din punct de vedere al legalității cel târziu în a doua săptămână a semestrului.

Atenție!

  1. Până la aflarea rezultatului solicitării de echivalare, studentul are obligația să participe la toate activitățile didactice aferente disciplinei/disciplinelor pentru care solicită echivalarea;
  2. Se recomandă ca studentul să se informeze la Secretariatul Facultății de Biologie despre rezultatul solicitării sale, cel târziu la începutul celei de a treia săptămâni a semestrului.

În cazul respingerii cererii, studentul solicitant va urma în continuare activitățile didactice, fiind evaluat conform dispozițiilor din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților.