Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

Echivalări

Studenții care doresc echivalarea notelor pentru discipline programate a se desfășura în cursul semestrului 1, trebuie să procedeze astfel:

  1. Să completeze cererea pentru echivalare disciplină (se va completa o singură cerere, indiferent de numărul de discipline pentru care se solicită echivalarea). Cererea trebuie să fie însoțită de documente justificative (fișa disciplinei, situație școlară/supliment la diplomă/foaie matricolă/ adeverință sau certificat de absolvire);
  2. Cererea se depune la secretariatul facultății în perioada, 10 – 17 octombrie 2023, în intervalul orar 10:00-12:00
  3. Cererile depuse vor fi analizate de către conducerea facultății din punctul de vedere al legalității acestora.

Instrucțiuni echivalări sem. 1 an univ. 2023-2024

Atenție!

  1. Până la aflarea rezultatului solicitării de echivalare, studentul are obligația să participe la toate activitățile didactice aferente disciplinei/disciplinelor pentru care solicită echivalarea;
  2. Se recomandă ca studentul să se informeze la Secretariatul Facultății de Biologie despre rezultatul solicitării sale, cel târziu la începutul celei de a treia săptămâni a semestrului.

ÎÎn cazul respingerii cererii, studentul solicitant va urma în continuare activitățile didactice, fiind evaluat conform dispozițiilor din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților.