Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

Echivalări

Studenții care doresc echivalarea notelor pentru discipline programate a se desfășura în cursul semestrului al 2-lea, trebuie să procedeze astfel:

  1. Să completeze cererea pentru echivalare disciplină (se va completa o singură cerere, indiferent de numărul de discipline pentru care se solicită echivalarea). Cererea trebuie să fie însoțită de documente justificative (fișa disciplinei, situație școlară/supliment la diplomă/foaie matricolă/ adeverință sau certificat de absolvire);
  2. Cererea se va depune la secretariatul facultății în perioada 27 februarie – 6 martie 2024 (în zilele lucrătoare, între orele 10:00 și 12:00)
  3. Cererile depuse vor fi analizate de către Comisia de echivalare.

Instrucțiuni echivalare disciplină

Atenție!

  1. Până la aflarea rezultatului solicitării de echivalare, studentul are obligația să participe la toate activitățile didactice aferente disciplinei/disciplinelor pentru care solicită echivalarea;
  2. Se recomandă ca studentul să se informeze la Secretariatul Facultății de Biologie despre rezultatul solicitării sale, începând cu data de 11 martie.

În cazul respingerii cererii, studentul solicitant va urma în continuare activitățile didactice, conform dispozițiilor din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților.