Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

Taxe

Taxa de școlarizare

„Trecere de la buget la taxă și invers.  La începutul fiecărui semestru, pe baza punctajelorsemestriale, locurile finanțate de la bugetul de stat sunt redistribuite în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute de fiecare student înmatriculat. Criteriile și standardele de performanță pentru distribuirea locurilor finanțate de la buget sunt punctajele semestriale obținute în sesiunea anterioară. Pentru semestrul I din anul I, ierarhia se face pe baza rezultatelor din concursul de admitere”.

„Taxele de școlarizare sunt propuse de către Consiliile facultăților, avizate de cătreBiroul Executiv al Consiliului de Administrație, Consiliul de Administrație și aprobate de Senatul Universității, se aplica tuturor studenților înscriși la studii în anul universitar curent în regim ,,cu taxă” și se achită fie integral, fie în rate, astfel”: