Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

Burse

Burse 2021-2022

Listele studenților beneficiari de bursă de studiu și ajutor social pentru anul universitar 2021-2022, semestrul  I a fost afișată astăzi, 16.11.2021, ora 16:00.

Lista studenților beneficiari de bursă de ajutor social pentru anul universitar 2021-2022, semestrul  I a fost afișată astăzi, 12.11.2021, ora 15:00.

Studenții care beneficiază de bursă și care nu au la momentul acesta extras de cont la dosarul personal vor trimite documentul on-line la adresa de email elena.olaru@uaic.ro până la data de 16 noiembrie, ora 16:00. Documentul va fi denumit cu numele și prenumele studentului. Atenție nu sunt admise conturile Revolut.

!Studenții care au mai beneficiat de bursă la facultatea de Biologie nu trebuie să mai trimită un extras de cont. Aceștia vor trimite extrasul de cont doar dacă acesta s-a modificat!

Final – Lista studenților bursieri – studiu

Final – Lista studenților bursieri – social

Bursa de performanță științifică – nu se acordă

Lista studenților care au depus dosar pentru obținerea diferitelor categorii de burse

<strong><span class=”has-inline-color has-white-color”>Ce trebuie să conțină dosarul de bursă</span> </strong>

DOSARUL PENTRU BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL:

 1. Acte de identitate ale membrilor familiei (copii xerox nelegalizate) – certificate de naștere pentru membrii familiei cu vârsta sub 18 ani și cărți de identitate pentru membrii familiei cu vârsta peste 18 ani;
 2. Adeverințe de elev/student pentru toți membrii familiei care urmează o formă de învățământ;
 3. Adeverință de venit: salariu (cu veniturile nete și brute obținute) sau cupoane de pensie/șomaj/pensie de urmaș pentru lunile iunie, iulie şi august 2021;
 4. Adeverință de la Primărie pentru venitul agricol sau alte tipuri de venituri obținute în anul 2021;
 5. Pentru membrii familiei care nu obțin nici un fel de venit este necesară depunerea la dosar a declarației acestora la Notariat pe proprie răspundere că nu desfășoară nici o activitate aducătoare de venituri;
 6. Anchetă socială, în cazul în care părinții studentului/ei lucrează sau domiciliază în străinătate (obligatoriu);
 7. Alte acte justificative (copii xerox nelegalizate) – certificate de deces, hotărâri divorț;
 8. Extras de cont – care să conțină codul IBAN, numele și CNP-ul studentului.
 9. Dosar plic necompletat

DOSARUL PENTRU BURSĂ MEDICALĂ:

 1. Carte de identitate (copie xerox);
 2. Adeverință de student;
 3. Documente medicale (certificat/adeverință medicală) vizate de Dr. Cărare/Gâscă de la Cabinetul Medical al UAIC (cămin C8, lângă cantina Titu Maiorescu);
 4. Extras de cont – care să conțină codul IBAN, numele și CNP-ul studentului;
 5. Dosar plic necompletat

DOSARUL PENTRU DE BURSĂ DE PERFORMANŢĂ ȘTIINȚIFICĂ:

 1. Carte de identitate (copie xerox);
 2. Adeverință de student;
 3. Documente care să ateste activitatea didactică și științifică supusă evaluării;
 4. Extras de cont – care să conțină codul IBAN, numele și CNP-ul studentului;
 5. Dosar plic necompletat
<strong><span class=”has-inline-color has-white-color”>Formulare și metodologie</span> </strong>

Cerere

Declaratie venituri

Metodologie burse sociale UAIC

CUM SE COMPLETEAZĂ FORMULARELE

 1. Formularele (cererea-tip + declarația) se listează și se completează cu instrument de scris de culoare albastră, scris (nu tehnoredactat);
 2. Informațiile vor fi scrise cu litere de tipar (nu de mână);
 3. Dosarele se predau la Secretariatul Facultății de Biologie în intervalul orar 10:00 – 12:00.

Dosarele incomplete vor fi respinse !!!

CEREREA-TIP

 • La secțiunea „rog să binevoiți a-mi aproba acordarea, în anul universitar 2021-2022, a bursei deverificați cu atenție ce scrie în nota de subsol a documentului, pentru a menționa exact categoria de bursă pentru care aplicați (de ajutor social SAU de ajutor social ocazional);
 • La secțiunea „Solicit această bursă având în vedere următoarele motive”verificați cu atenție ce scrie în nota de subsol a documentului, pentru a menționa exact categoria în care vă încadrați (orfan SAU plasament familial SAU provenit din casele de copii SAU caz medical SAU venituri mici);
 • La secțiunea „anexez următoarele documente”menționați TOATE documentele depuse în dosarul pentru atribuirea unei burse de ajutor social. Începeți enumerarea cu adeverință de student, cererea-tip, declarație și continuați cu toate celelalte documente din dosar (adeverințe ANAF, adeverință Primărie/Consiliu local, copie după certificate de naștere/deces, adeverințe elev/student, hotărâre divorț, cupon de pensie/șomaj, adeverință de salariat etc.). Nu omiteți niciun document din cele depuse în dosar.

DECLARAŢIE

 • La secțiunea „cu domiciliul stabil în” se completează adresa completă din cartea de identitate;
 • La secțiunea „în perioada trebuie să menționați IUNIE-IULIE-AUGUST 2021.
<strong>Anunțuri</strong>

Anunț depunere dosar de bursă SEM I 2021-2022

Atenție! Nu se depun dosare de bursa de studiu! Bursele de studiu se acordă în baza punctajelor obținute semestrul anterior (pentru anii, 2 și 3) sau în baza mediei de admitere (pentru anul 1).