Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

Burse

Burse 2023-2024

Pentru bursele de studiu NU SE DEPUN DOSARE! Acestea vor fi acordate în functie de performanța academică sau a mediei de admitere (doar pentru anul I) a studenților.

Dosarele pentru obținerea unei burse sociale se depun în perioada 09.10 – 20.10.2023, de luni până vineri, între orele 10 si 12, la secretariatul facultății.

Dosarul de bursă socială poate fi realizat:

– pe motiv social: studenți orfani sau aflați în plasament;

– pe motiv medical;

– pe motiv financiar;

Pentru a vedea ce anume trebuie să conțină dosarul de bursă, în funcție de situația dv., citiți cu atenție metodologia!

A se citi cu atenție!

 • Salariul minim net pe economie ce se ia în calcul la acordarea burselor sociale pentru semestrul I al anului universitar 2023-2024 este de 1.898 lei / lună;
 • Bursa de ajutor social este anuală (dosarul pentru aceasta categorie de bursă se depune o singură dată la începutul anului universitar, semestrul 1);
 • Numărul minim de credite ECTS sub care nu se poate acorda, bursă de ajutor social, pentru fiecare specializare: 20 credite ECTS/acumulate în semestrul anterior.
 • Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani;
 • Pentru a putea intra în posesia bursei, trebuie să aveți un extras de cont;
 • Dacă ați urmat sau urmați în prezent o altă specializare, unde ați beneficiat sau beneficiați de bursă vă rugăm să ne specificați acest aspect imediat după ce ați vizualizat lista cu studenții bursieri la adresa de email elena.babei@uaic.ro.
 • Rețineți! Un student poate beneficia de 6 semestre cu bursă la licență și 4 semestre cu bursă la master.
 • Documente medicale (certificat/adeverință medicală) TREBUIE vizate și de către medicul dispensarului studențesc de la Cabinetul Medical al UAIC (cămin C8, lângă cantina Titu Maiorescu. Nu se vor primi dosare fără înregistrarea la cabinetul medical studențesc și avizul necesar);
 • Dosarul pentru bursă socială poate fi depus pentru o singură situație din cele menționate în metodologie.
 • Pentru bursa de ajutor social ocazional, se adaugă la dosarul de bursă socială o cerere separată.
 • Nu se primesc dosare incomplete.
 • Studenții care doresc să depună dosar pentru bursă de ajutor social, sunt rugați să se prezinte la secretariat în timp util (nu în ultimele două-trei zile ale termenului de depunere), deoarece, în situația în care vreun document este neconform, nu se va prelungi termenul de completare a dosarului respectiv după termenul anunțat.
 • Toate documentele enumerate sunt obligatorii.
 • Dosarul pentru bursa de ajutor social trebuie să fie de tip plic!

DOCUMENTE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARELOR:

DOSARUL PENTRU BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL:

Acte de identitate ale membrilor familiei (copii xerox nelegalizate) – certificate de naştere pentru membrii familiei cu vârsta sub 18 ani şi cărţi de identitate pentru membrii familiei cu vârsta peste 18 ani;

Adeverinţe de elev/student pentru toţi membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;

Adeverinţă de student a solicitantului bursei;

Adeverinţă de venit: salariu (cu veniturile nete şi brute obţinute) sau cupoane de pensie/şomaj/pensie de urmaş pentru lunile septembrie 2022 – octombrie 2023;

Adeverinţă de la Primărie pentru venitul agricol sau alte tipuri de venituri obţinute în anul 2023;

Pentru membrii familiei care nu obţin nici un fel de venit este necesară depunerea la dosar a declaraţiei acestora la Notariat pe proprie răspundere că nu desfăşoară nici o acitivitate aducătoare de venituri;

Alte acte justificative (copii xerox nelegalizate) – certificate de deces, hotărâri divorţ;

Extras de cont – care să conţină codul IBAN, numele şi CNP-ul studentului.

Dosar plic.

DOSARUL PENTRU BURSĂ MEDICALĂ:

Carte de identitate (copie xerox);

Adeverinţă de student;

Documente medicale (certificat/adeverinţă medicală) vizate de Dr. Cărare/Gâscă de la Cabinetul Medical al UAIC;

Extras de cont – care să conţină codul IBAN, numele şi CNP-ul studentului;

Dosar plic.

DOSARUL PENTRU DE BURSĂ DE PERFORMANŢĂ:

Carte de identitate (copie xerox);

Adeverinţă de student;

Documente care să ateste activitatea didactică şi ştiinţifică supusă evaluării;

Extras de cont – care să conţină codul IBAN, numele şi CNP-ul studentului;

Dosar plic.

ANUNT !

DOSARELE PENTRU DIFERITE TIPURI DE BURSĂ SE DEPUN LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII DE BIOLOGIE ÎN PERIOADA 09 – 20 OCTOMBRIE 2023.

TIPURILE DE BURSĂ PENTRU CARE POT FI DEPUSE DOSARE SUNT:

 • bursă de ajutor social;
 • bursă de ajutor social ocazional;
 • bursă de performanță științifică.

FONDUL DE BURSE SOCIALE ESTE ATRIBUIT ÎN TOTALITATE ANUAL (ÎN SEM. I) PENTRU ÎNTREG ANUL UNIVERSITAR.

CUM SE COMPLETEAZĂ FORMULARELE

1.  Formularele (cererea-tip + declaraţia) se listează şi se completează cu instrument de scris de culoare albastră, scris (nu tehnoredactat);

2.  Informaţiile vor fi scrise cu majuscule (obigatoriu);

3.  Dosarele  se  predau  la  Secretariatul  Facultăţii  de  Biologie.  Dosarele incomplete vor fi respinse !!!

4.  CEREREA-TIPse descarcă de aici:

a. La secţiunea acordare a bursei – verificaţi cu atenţie ce scrie în nota de subsol a documentului, pentru a menţiona exact categoria de bursă pentru care aplicaţi (de ajutor social SAU de ajutor social ocazional);

b. La secţiunea … următoarele motive – verificaţi cu atenţie ce scrie în nota de subsol a documentului, pentru a menţiona exact categoria în care vă încadraţi (orfan SAU plasament familial SAU provenit din casele de copii SAU caz medical SAU venituri mici);

c. La  secţiunea  ….  anexez  următoarele  documente  –  menţionaţi TOATE documentele  depuse în dosarul pentru atribuirea unei burse de  ajutor  social.  Începeţi  enumerarea  cu:  

 • cererea-tip, declaraţie şi continuaţi cu toate celelalte documente din
 • dosar (adeverinţe ANAF, adeverinţă Primărie/Consiliu local,
 • copie după certificate de naştere/deces, adeverinţe elev/student, hotărâre
 • divorţ, cupon de pensie/şomaj, adeverinţă de salariat etc.).

Nu omiteţi niciun document din cele depuse în dosar.

5.  DECLARAŢIE se descarcă de aici:

a. La secţiunea cu domiciliul stabil în se completează adresa completă din cartea de identitate;

b. La secţiunea … în perioada – trebuie să menţionaţi septembrie 2022 – octombrie 2023.

c.  membrii familiei cu vârsta sub 18 ani şi cărţi de identitate pentru membrii familiei cu vârsta peste 18 ani;

Liste finale

Lista finală cu studenții bursieri sem.I 2023-2024 – bursă socială

Lista finală cu studenții bursieri sem.I 2023-2024 – bursă de performanță științifică

Lista finală cu studenții bursieri sem.I 2023-2024 – bursă de performanță categoria I

Lista finală cu studenții bursieri sem. I 2023-2024 – bursă de performanță categoria II

Faza I

Explicații suplimentare privind acordarea burselor pentru semestrul I

Lista studenților bursieri sem.I 2023-2024 – bursă socială

Lista studenților bursieri sem.I 2023-2024 – bursă de performanță științifică

Lista studenților bursieri sem.I 2023-2024 – bursă de performanță categoria I

Lista studenților bursieri sem. I 2023-2024 – bursă de performanță categoria II

Eventualele contestații se pot depune până la o dată ce va fi comunicată. Acestea se depun la secretariatul facultății, în format fizic.

Nu se acceptă cererile care nu au la bază cunoașterea metodologiei.

Cererea pentru contestații se poate descărca de aici

Studenții trebuie să prezinte un extras de cont de la una din următoarele bănci: BRD, BCR, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, Alpha Bank, ING, First Bank.

Secțiune în curs de actualizare.

Burse 2022-2023

Pentru bursele de studiu NU SE DEPUN DOSARE! Acestea vor fi acordate în functie de performanța academică sau a mediei de admitere (doar pentru anul I) a studenților.

Dosarele pentru obținerea unei burse sociale se depun în perioada 03.10 – 14.10.2022, de luni până vineri, între orele 10 si 12, la secretariatul facultății.

Dosarul de bursă socială poate fi realizat:

– pe motiv social: studenți orfani sau aflați în plasament;

– pe motiv medical;

– pe motiv financiar;

Pentru a vedea ce anume trebuie să conțină dosarul de bursă, în funcție de situația dv., citiți cu atenție metodologia!

A se citi cu atenție!

 • Salariul minim net pe economie ce se ia în calcul la acordarea burselor sociale pentru semestrul I al anului universitar 2022-2023 este de 1.524 lei / lună;
 • Bursa de ajutor social este anuală (dosarul pentru aceasta categorie de bursă se depune o singură dată la începutul anului universitar, semestrul 1);
 • Numărul minim de credite ECTS sub care nu se poate acorda, bursă de ajutor social, pentru fiecare specializare: 20 credite ECTS/acumulate în semestrul anterior.
 • Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani;
 • Pentru a putea intra în posesia bursei, trebuie să aveți un extras de cont;
 • Dacă ați urmat sau urmați în prezent o altă specializare, unde ați beneficiat sau beneficiați de bursă vă rugăm să ne specificați acest aspect imediat după ce ați vizualizat lista cu studenții bursieri la adresa de email mibuc@uaic.ro.
 • Rețineți! Un student poate beneficia de 6 semestre cu bursă la licență și 4 semestre cu bursă la master.
 • Documente medicale (certificat/adeverință medicală) TREBUIE vizate și de către medicul dispensarului studențesc de la Cabinetul Medical al UAIC (cămin C8, lângă cantina Titu Maiorescu. Nu se vor primi dosare fără înregistrarea la cabinetul medical studențesc și avizul necesar);
 • Dosarul pentru bursă socială poate fi depus pentru o singură situație din cele menționate în metodologie.
 • Pentru bursa de ajutor social ocazional, se adaugă la dosarul de bursă socială o cerere separată.
 • Nu se primesc dosare incomplete.
 • Studenții care doresc să depună dosar pentru bursă de ajutor social, sunt rugați să se prezinte la secretariat în timp util (nu în ultimele două-trei zile ale termenului de depunere), deoarece, în situația în care vreun document este neconform, nu se va prelungi termenul de completare a dosarului respectiv după termenul anunțat.
 • Toate documentele enumerate sunt obligatorii.
 • Dosarul pentru bursa de ajutor social trebuie să fie de tip plic!

CUM SE COMPLETEAZĂ FORMULARELE

1.  Formularele (cererea-tip + declaraţia) se listează şi se completează cu instrument de scris de culoare albastră, scris (nu tehnoredactat);

2.  Informaţiile vor fi scrise cu majuscule (obigatoriu);

3.  Dosarele  se  predau  la  Secretariatul  Facultăţii  de  Biologie.  Dosarele incomplete vor fi respinse !!!

4.  CEREREA-TIPse descarcă de aici:

a. La secţiunea acordare a bursei – verificaţi cu atenţie ce scrie în nota de subsol a documentului, pentru a menţiona exact categoria de bursă pentru care aplicaţi (de ajutor social SAU de ajutor social ocazional);

b. La secţiunea … următoarele motive – verificaţi cu atenţie ce scrie în nota de subsol a documentului, pentru a menţiona exact categoria în care vă încadraţi (orfan SAU plasament familial SAU provenit din casele de copii SAU caz medical SAU venituri mici);

c. La  secţiunea  ….  anexez  următoarele  documente  –  menţionaţi TOATE documentele  depuse în dosarul pentru atribuirea unei burse de  ajutor  social.  Începeţi  enumerarea  cu:  

 • cererea-tip, declaraţie şi continuaţi cu toate celelalte documente din
 • dosar (adeverinţe ANAF, adeverinţă Primărie/Consiliu local, copie după certificate de naştere/deces, adeverinţe elev/student, hotărâre
 • divorţ, cupon de pensie/şomaj, adeverinţă de salariat etc.).

Nu omiteţi niciun document din cele depuse în dosar.

5.  DECLARAŢIE se descarcă de aici:

a. La secţiunea cu domiciliul stabil în se completează adresa completă din cartea de identitate;

b. La secţiunea … în perioada – trebuie să menţionaţi IUNIE – IULIE – AUGUST 2022.

c.  membrii familiei cu vârsta sub 18 ani şi cărţi de identitate pentru membrii familiei cu vârsta peste 18 ani;

Liste finale

Lista studenților bursieri sem.I 2022-2023bursă socială

Lista studenților bursieri sem.I 2022-2023bursă parțială

Lista studenților bursieri sem.I 2022-2023bursă de merit

Lista studenților bursieri sem. I 2022-2023bursă integrală

Faza I

Lista studenților bursieri sem.I 2022-2023bursă socială

Lista studenților bursieri sem.I 2022-2023bursă parțială

Lista studenților bursieri sem.I 2022-2023bursă de merit

Lista studenților bursieri sem. I 2022-2023bursă integrală

Eventualele contestații se pot depune până vineri 18 noiembrie 2022, ora 12:00. Acestea se depun la secretariatul facultății, în format fizic.

Nu se acceptă cererile care nu au la bază cunoașterea metodologiei.

Cererea pentru contestații se poate descărca de aici

Studenții care beneficiază de bursă și care nu au la momentul acesta extras de cont la dosarul personal vor trimite documentul on-line la adresa de e-mail elena.olaru@uaic.ro până la data de 21 noiembrie, ora 12:00.

Studenții trebuie să prezinte un extras de cont de la una din următoarele bănci: BRD, BCR, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, Alpha Bank, ING, First Bank.

Pentru bursele de studiu NU SE DEPUN DOSARE! Acestea vor fi acordate în functie de performanța academică a studenților.

Dosarele pentru obținerea unei burse sociale se depun în perioada 27.02 – 10.03.2023, de luni până vineri, între orele 10 si 12, la secretariatul facultății.

Solicitanții de bursă socială din semestrul II vor beneficia de aceasta doar dacă facultatea va primi finanțare.

Atenție! Studenții care au depus dosar în semestrul I și beneficiază deja de bursă sociala NU TREBUIE SĂ MAI DEPUNĂ dosar și în semestrul II.

Dosarul de bursă socială poate fi realizat:

– pe motiv social: studenți orfani sau aflați în plasament;

– pe motiv medical;

– pe motiv financiar;

Pentru a vedea ce anume trebuie să conțină dosarul de bursă, în funcție de situația dv., citiți cu atenție metodologia!

A se citi cu atenție!

 • Salariul minim net pe economie ce se ia în calcul la acordarea burselor sociale pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2022-2023 este de 1.524 lei / lună;
 • Bursa de ajutor social este anuală (dosarul pentru aceasta categorie de bursă se depune o singură dată la începutul anului universitar, semestrul 1);
 • Numărul minim de credite ECTS sub care nu se poate acorda, bursă de ajutor social, pentru fiecare specializare: 20 credite ECTS/acumulate în semestrul anterior.
 • Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani;
 • Pentru a putea intra în posesia bursei, trebuie să aveți un extras de cont;
 • Studenții trebuie să prezinte un extras de cont de la una din următoarele bănci: BRD, BCR, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, Alpha Bank, ING, First Bank.
 • Dacă ați urmat sau urmați în prezent o altă specializare, unde ați beneficiat sau beneficiați de bursă vă rugăm să ne specificați acest aspect imediat după ce ați vizualizat lista cu studenții bursieri la adresa de email secretariat.bio@uaic.ro
 • Rețineți! Un student poate beneficia de 6 semestre cu bursă la licență și 4 semestre cu bursă la master.
 • Documente medicale (certificat/adeverință medicală) TREBUIE vizate și de către medicul dispensarului studențesc de la Cabinetul Medical al UAIC (cămin C8, lângă cantina Titu Maiorescu. Nu se vor primi dosare fără înregistrarea la cabinetul medical studențesc și avizul necesar);
 • Dosarul pentru bursă socială poate fi depus pentru o singură situație din cele menționate în metodologie.
 • Pentru bursa de ajutor social ocazional, se adaugă la dosarul de bursă socială o cerere separată.
 • Nu se primesc dosare incomplete.
 • Studenții care doresc să depună dosar pentru bursă de ajutor social, sunt rugați să se prezinte la secretariat în timp util (nu în ultimele două-trei zile ale termenului de depunere), deoarece, în situația în care vreun document este neconform, nu se va prelungi termenul de completare a dosarului respectiv după termenul anunțat.
 • Toate documentele enumerate sunt obligatorii.
 • Dosarul pentru bursa de ajutor social trebuie să fie de tip plic!

CUM SE COMPLETEAZĂ FORMULARELE

1.  Formularele (cererea-tip + declaraţia) se listează şi se completează cu instrument de scris de culoare albastră, scris (nu tehnoredactat);

2.  Informaţiile vor fi scrise cu majuscule (obigatoriu);

3.  Dosarele  se  predau  la  Secretariatul  Facultăţii  de  Biologie.  Dosarele incomplete vor fi respinse !!!

4.  CEREREA-TIPse descarcă de aici:

a. La secţiunea acordare a bursei – verificaţi cu atenţie ce scrie în nota de subsol a documentului, pentru a menţiona exact categoria de bursă pentru care aplicaţi (de ajutor social SAU de ajutor social ocazional);

b. La secţiunea … următoarele motive – verificaţi cu atenţie ce scrie în nota de subsol a documentului, pentru a menţiona exact categoria în care vă încadraţi (orfan SAU plasament familial SAU provenit din casele de copii SAU caz medical SAU venituri mici);

c. La  secţiunea  ….  anexez  următoarele  documente  –  menţionaţi TOATE documentele  depuse în dosarul pentru atribuirea unei burse de  ajutor  social.  Începeţi  enumerarea  cu:  

 • cererea-tip, declaraţie şi continuaţi cu toate celelalte documente din
 • dosar (adeverinţe ANAF, adeverinţă Primărie/Consiliu local, copie după certificate de naştere/deces, adeverinţe elev/student, hotărâre
 • divorţ, cupon de pensie/şomaj, adeverinţă de salariat etc.).

Nu omiteţi niciun document din cele depuse în dosar.

5.  DECLARAŢIE se descarcă de aici:

a. La secţiunea cu domiciliul stabil în se completează adresa completă din cartea de identitate;

b. La secţiunea … în perioada – trebuie să menţionaţi OCTOMBRIE – NOIEMBRIE – DECEMBRIE 2022.

c.  membrii familiei cu vârsta sub 18 ani şi cărţi de identitate pentru membrii familiei cu vârsta peste 18 ani;

Liste finale

Lista studenților bursieri sem.II 2022-2023bursă socială

Lista studenților bursieri sem.II 2022-2023bursă parțială

Lista studenților bursieri sem.II 2022-2023bursă de merit

Lista studenților bursieri sem. II 2022-2023bursă integrală

Faza I

Lista studenților bursieri sem. II 2022-2023bursă socială

Lista studenților bursieri sem. II 2022-2023bursă parțială

Lista studenților bursieri sem. II 2022-2023bursă de merit

Lista studenților bursieri sem. II 2022-2023bursă integrală

Eventualele contestații se pot depune până marți 4 aprilie 2023, ora 15:00. Acestea se depun la secretariatul facultății, în format fizic.

Nu se acceptă cererile care nu au la bază cunoașterea metodologiei.

Cererea pentru contestații se poate descărca de aici

Studenții care beneficiază de bursă și care nu au la momentul acesta extras de cont la dosarul personal vor trimite documentul on-line la adresa de e-mail elena.olaru@uaic.ro până la data de 4 aprilie, ora 15:00.

Studenții trebuie să prezinte un extras de cont de la una din următoarele bănci: BRD, BCR, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, Alpha Bank, ING, First Bank.

Burse 2021-2022

Listele studenților beneficiari de bursă de studiu și ajutor social pentru anul universitar 2021-2022, semestrul  I a fost afișată astăzi, 16.11.2021, ora 16:00.

Lista studenților beneficiari de bursă de ajutor social pentru anul universitar 2021-2022, semestrul  I a fost afișată astăzi, 12.11.2021, ora 15:00.

Studenții care beneficiază de bursă și care nu au la momentul acesta extras de cont la dosarul personal vor trimite documentul on-line la adresa de email elena.olaru@uaic.ro până la data de 16 noiembrie, ora 16:00. Documentul va fi denumit cu numele și prenumele studentului. Atenție nu sunt admise conturile Revolut.

Studenții care au mai beneficiat de bursă la facultatea de Biologie nu trebuie să mai trimită un extras de cont. Aceștia vor trimite extrasul de cont doar dacă acesta s-a modificat!

Final – Lista studenților bursieri – studiu

Final – Lista studenților bursieri – social

Bursa de performanță științifică – nu se acordă

Lista studenților care au depus dosar pentru obținerea diferitelor categorii de burse

CUM SE COMPLETEAZĂ FORMULARELE

1.  Formularele (cererea-tip + declaraţia) se listează şi se completează cu instrument de scris de culoare albastră, scris (nu tehnoredactat);

2.  Informaţiile vor fi scrise cu majuscule (obigatoriu);

3.  Dosarele  se  predau  la  Secretariatul  Facultăţii  de  Biologie.  Dosarele incomplete vor fi respinse !!!

4.  CEREREA-TIPse descarcă de aici:

a. La secţiunea acordare a bursei – verificaţi cu atenţie ce scrie în nota

de subsol a documentului, pentru a menţiona exact categoria de bursă pentru care aplicaţi (de ajutor social SAU de ajutor social ocazional);

b. La secţiunea … următoarele motive – verificaţi cu atenţie ce scrie în

nota de subsol a documentului, pentru a menţiona exact categoria în

care vă încadraţi (orfan SAU plasament familial SAU provenit din casele de copii SAU caz medical SAU venituri mici);

c. La  secţiunea  ….  anexez  următoarele  documente  –  menţionaţi

TOATE documentele  depuse în dosarul pentru atribuirea unei burse de  ajutor  social.  Începeţi  enumerarea  cu  adeverinţă  de  student,

cererea-tip, declaraţie şi continuaţi cu toate celelalte documente din

dosar (adeverinţe ANAF, adeverinţă Primărie/Consiliu local, copie după certificate de naştere/deces, adeverinţe elev/student, hotărâre

divorţ, cupon de pensie/şomaj, adeverinţă de salariat etc.). Nu omiteţi

niciun document din cele depuse în dosar.

5.  DECLARAŢIE se descarcă de aici:

a. La secţiunea cu domiciliul stabil în se completează adresa completă

din cartea de identitate;

b. La secţiunea … în perioada – trebuie să menţionaţi OCTOMBRIE – NOIEMBRIE – DECEMBRIE 2021.

c.  membrii familiei cu vârsta sub 18 ani şi cărţi de identitate pentru membrii familiei cu vârsta peste 18 ani;

IMPORTANT !!!

INFORMAŢII UTILE PENTRU STUDENŢII CARE DORESC SĂ DEPUNĂ DOSARE PENTRU OBŢINEREA UNEI BURSE SOCIALE

 1. Studenţii care repetă anul de studiu nu mai pot depune dosar pentru bursă socială, dacă au beneficiat de bursă socială în anul repetat;
 2. Studenţii care în sem. I (2021-2022) au beneficiat de bursă socială, dar nu au acumulat un minim de 20 credite, pierd bursa socială în sem. II (2021-2022);
 3. Studenţii care au împlinit vârsta de 35 ani, nu mai pot beneficia de bursă socială;
 4. Studenţii care au depus dosar în sem. I (2021-2022) şi beneficiază de bursă socială, NU TREBUIE să depună un nou dosar de bursă în sem. II.

Faza I

Lista studenților bursieri sem.II 2021-2022bursă socială

Lista studenților bursieri sem.II 2021-2022bursă parțială

Lista studenților bursieri sem.II 2021-2022bursă de merit

Lista studenților bursieri sem. II 2021-2022bursă integrală

Eventualele contestații se pot depune până joi, 07 aprilie 2022, ora 16:00, la adresa de email elena.olaru@uaic.ro.

Nu se acceptă cererile care nu au la bază cunoașterea metodologiei. Reamintim faptul că, studenții care în sem. I (2021-2022) au beneficiat de bursă socială, dar nu au acumulat un minim de 20 credite, pierd bursa socială în sem. II (2021-2022).

Cererea pentru contestații se poate descărca de aici

Faza II – Final

Lista finală cu studenții bursieri sem.II 2021-2022bursă socială

Lista finală cu studenții bursieri sem.II 2021-2022bursă parțială

Lista finală cu studenții bursieri sem.II 2021-2022bursă de merit

Lista finală cu studenții bursieri sem. II 2021-2022bursă integrală

Perioada de contestații s-a încheiat iar listele finale cu studenții bursieri au fost afișate.
Studenții care nu au mai beneficiat de bursă vor transmite on-line extras de cont bancar (cu numele studentului), la adresa elena.olaru@uaic.ro până luni, 11 aprilie 2022, ora 12:00.