Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

Burse

Burse 2023-2024

Pentru bursele de studiu NU SE DEPUN DOSARE! Acestea vor fi acordate în functie de performanța academică sau a mediei de admitere (doar pentru anul I) a studenților.

Dosarele pentru obținerea unei burse sociale se depun în perioada 09.10 – 20.10.2023, de luni până vineri, între orele 10 si 12, la secretariatul facultății.

Dosarul de bursă socială poate fi realizat:

– pe motiv social: studenți orfani sau aflați în plasament;

– pe motiv medical;

– pe motiv financiar;

Pentru a vedea ce anume trebuie să conțină dosarul de bursă, în funcție de situația dv., citiți cu atenție metodologia!

A se citi cu atenție!

 • Salariul minim net pe economie ce se ia în calcul la acordarea burselor sociale pentru semestrul I al anului universitar 2023-2024 este de 1.898 lei / lună;
 • Bursa de ajutor social este anuală (dosarul pentru aceasta categorie de bursă se depune o singură dată la începutul anului universitar, semestrul 1);
 • Numărul minim de credite ECTS sub care nu se poate acorda, bursă de ajutor social, pentru fiecare specializare: 20 credite ECTS/acumulate în semestrul anterior.
 • Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani;
 • Pentru a putea intra în posesia bursei, trebuie să aveți un extras de cont;
 • Dacă ați urmat sau urmați în prezent o altă specializare, unde ați beneficiat sau beneficiați de bursă vă rugăm să ne specificați acest aspect imediat după ce ați vizualizat lista cu studenții bursieri la adresa de email elena.babei@uaic.ro.
 • Rețineți! Un student poate beneficia de 6 semestre cu bursă la licență și 4 semestre cu bursă la master.
 • Documente medicale (certificat/adeverință medicală) TREBUIE vizate și de către medicul dispensarului studențesc de la Cabinetul Medical al UAIC (cămin C8, lângă cantina Titu Maiorescu. Nu se vor primi dosare fără înregistrarea la cabinetul medical studențesc și avizul necesar);
 • Dosarul pentru bursă socială poate fi depus pentru o singură situație din cele menționate în metodologie.
 • Pentru bursa de ajutor social ocazional, se adaugă la dosarul de bursă socială o cerere separată.
 • Nu se primesc dosare incomplete.
 • Studenții care doresc să depună dosar pentru bursă de ajutor social, sunt rugați să se prezinte la secretariat în timp util (nu în ultimele două-trei zile ale termenului de depunere), deoarece, în situația în care vreun document este neconform, nu se va prelungi termenul de completare a dosarului respectiv după termenul anunțat.
 • Toate documentele enumerate sunt obligatorii.
 • Dosarul pentru bursa de ajutor social trebuie să fie de tip plic!

DOCUMENTE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARELOR:

DOSARUL PENTRU BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL:

Acte de identitate ale membrilor familiei (copii xerox nelegalizate) – certificate de naştere pentru membrii familiei cu vârsta sub 18 ani şi cărţi de identitate pentru membrii familiei cu vârsta peste 18 ani;

Adeverinţe de elev/student pentru toţi membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;

Adeverinţă de student a solicitantului bursei;

Adeverinţă de venit: salariu (cu veniturile nete şi brute obţinute) sau cupoane de pensie/şomaj/pensie de urmaş pentru lunile septembrie 2022 – octombrie 2023;

Adeverinţă de la Primărie pentru venitul agricol sau alte tipuri de venituri obţinute în anul 2023;

Pentru membrii familiei care nu obţin nici un fel de venit este necesară depunerea la dosar a declaraţiei acestora la Notariat pe proprie răspundere că nu desfăşoară nici o acitivitate aducătoare de venituri;

Alte acte justificative (copii xerox nelegalizate) – certificate de deces, hotărâri divorţ;

Extras de cont – care să conţină codul IBAN, numele şi CNP-ul studentului.

Dosar plic.

DOSARUL PENTRU BURSĂ MEDICALĂ:

Carte de identitate (copie xerox);

Adeverinţă de student;

Documente medicale (certificat/adeverinţă medicală) vizate de Dr. Cărare/Gâscă de la Cabinetul Medical al UAIC;

Extras de cont – care să conţină codul IBAN, numele şi CNP-ul studentului;

Dosar plic.

DOSARUL PENTRU DE BURSĂ DE PERFORMANŢĂ:

Carte de identitate (copie xerox);

Adeverinţă de student;

Documente care să ateste activitatea didactică şi ştiinţifică supusă evaluării;

Extras de cont – care să conţină codul IBAN, numele şi CNP-ul studentului;

Dosar plic.

ANUNT !

DOSARELE PENTRU DIFERITE TIPURI DE BURSĂ SE DEPUN LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII DE BIOLOGIE ÎN PERIOADA 09 – 20 OCTOMBRIE 2023.

TIPURILE DE BURSĂ PENTRU CARE POT FI DEPUSE DOSARE SUNT:

 • bursă de ajutor social;
 • bursă de ajutor social ocazional;
 • bursă de performanță științifică.

FONDUL DE BURSE SOCIALE ESTE ATRIBUIT ÎN TOTALITATE ANUAL (ÎN SEM. I) PENTRU ÎNTREG ANUL UNIVERSITAR.

CUM SE COMPLETEAZĂ FORMULARELE

1.  Formularele (cererea-tip + declaraţia) se listează şi se completează cu instrument de scris de culoare albastră, scris (nu tehnoredactat);

2.  Informaţiile vor fi scrise cu majuscule (obigatoriu);

3.  Dosarele  se  predau  la  Secretariatul  Facultăţii  de  Biologie.  Dosarele incomplete vor fi respinse !!!

4.  CEREREA-TIPse descarcă de aici:

a. La secţiunea acordare a bursei – verificaţi cu atenţie ce scrie în nota de subsol a documentului, pentru a menţiona exact categoria de bursă pentru care aplicaţi (de ajutor social SAU de ajutor social ocazional);

b. La secţiunea … următoarele motive – verificaţi cu atenţie ce scrie în nota de subsol a documentului, pentru a menţiona exact categoria în care vă încadraţi (orfan SAU plasament familial SAU provenit din casele de copii SAU caz medical SAU venituri mici);

c. La  secţiunea  ….  anexez  următoarele  documente  –  menţionaţi TOATE documentele  depuse în dosarul pentru atribuirea unei burse de  ajutor  social.  Începeţi  enumerarea  cu:  

 • cererea-tip, declaraţie şi continuaţi cu toate celelalte documente din
 • dosar (adeverinţe ANAF, adeverinţă Primărie/Consiliu local,
 • copie după certificate de naştere/deces, adeverinţe elev/student, hotărâre
 • divorţ, cupon de pensie/şomaj, adeverinţă de salariat etc.).

Nu omiteţi niciun document din cele depuse în dosar.

5.  DECLARAŢIE se descarcă de aici:

a. La secţiunea cu domiciliul stabil în se completează adresa completă din cartea de identitate;

b. La secţiunea … în perioada – trebuie să menţionaţi septembrie 2022 – octombrie 2023.

c.  membrii familiei cu vârsta sub 18 ani şi cărţi de identitate pentru membrii familiei cu vârsta peste 18 ani;

Liste finale

Lista finală cu studenții bursieri sem.I 2023-2024 – bursă socială

Lista finală cu studenții bursieri sem.I 2023-2024 – bursă de performanță științifică

Lista finală cu studenții bursieri sem.I 2023-2024 – bursă de performanță categoria I

Lista finală cu studenții bursieri sem. I 2023-2024 – bursă de performanță categoria II

Faza I

Explicații suplimentare privind acordarea burselor pentru semestrul I

Lista studenților bursieri sem.I 2023-2024 – bursă socială

Lista studenților bursieri sem.I 2023-2024 – bursă de performanță științifică

Lista studenților bursieri sem.I 2023-2024 – bursă de performanță categoria I

Lista studenților bursieri sem. I 2023-2024 – bursă de performanță categoria II

Eventualele contestații se pot depune până la o dată ce va fi comunicată. Acestea se depun la secretariatul facultății, în format fizic.

Nu se acceptă cererile care nu au la bază cunoașterea metodologiei.

Cererea pentru contestații se poate descărca de aici

Studenții trebuie să prezinte un extras de cont de la una din următoarele bănci: BRD, BCR, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, Alpha Bank, ING, First Bank.

Liste finale

Lista finală cu studenții bursieri sem.II 2023-2024 – bursă socială

Lista finală cu studenții bursieri sem.II 2023-2024 – bursă ocazională

Lista finală cu studenții bursieri sem.II 2023-2024 – bursă ajutor maternitate

Lista finală cu studenții bursieri sem.II 2023-2024 – bursă de performanță științifică

Lista finală cu studenții bursieri sem.II 2023-2024 – bursă de performanță categoria I

Lista finală cu studenții bursieri sem. II 2023-2024 – bursă de performanță categoria II

Faza I

Lista studenților bursieri sem.II 2023-2024 – bursă socială

Lista studenților bursieri sem.II 2023-2024 – bursă de performanță științifică

Lista studenților bursieri sem.II 2023-2024 – bursă de performanță categoria I

Lista studenților bursieri sem. II 2023-2024 – bursă de performanță categoria II

Eventualele contestații se pot depune până la o dată ce va fi comunicată. Acestea se depun la secretariatul facultății, în format fizic.

Nu se acceptă cererile care nu au la bază cunoașterea metodologiei.

Cererea pentru contestații se poate descărca de aici

Studenții trebuie să prezinte un extras de cont de la una din următoarele bănci: BRD, BCR, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, Alpha Bank, ING, First Bank.