Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

Burse

Anunț depunere dosar de bursă SEM I 2021-2022

Atenție! Nu se depun dosare de bursa de studiu! Bursele de studiu se acordă în baza punctajelor obținute semestrul anterior (pentru anii, 2 și 3) sau în baza mediei de admitere (pentru anul 1).

Ce trebuie să conțină dosarul de bursă

DOSARUL PENTRU BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL:

 1. Acte de identitate ale membrilor familiei (copii xerox nelegalizate) – certificate de naștere pentru membrii familiei cu vârsta sub 18 ani și cărți de identitate pentru membrii familiei cu vârsta peste 18 ani;
 2. Adeverințe de elev/student pentru toți membrii familiei care urmează o formă de învățământ;
 3. Adeverință de venit: salariu (cu veniturile nete și brute obținute) sau cupoane de pensie/șomaj/pensie de urmaș pentru lunile iunie, iulie şi august 2021;
 4. Adeverință de la Primărie pentru venitul agricol sau alte tipuri de venituri obținute în anul 2021;
 5. Pentru membrii familiei care nu obțin nici un fel de venit este necesară depunerea la dosar a declarației acestora la Notariat pe proprie răspundere că nu desfășoară nici o activitate aducătoare de venituri;
 6. Anchetă socială, în cazul în care părinții studentului/ei lucrează sau domiciliază în străinătate (obligatoriu);
 7. Alte acte justificative (copii xerox nelegalizate) – certificate de deces, hotărâri divorț;
 8. Extras de cont – care să conțină codul IBAN, numele și CNP-ul studentului.
 9. Dosar plic necompletat

DOSARUL PENTRU BURSĂ MEDICALĂ:

 1. Carte de identitate (copie xerox);
 2. Adeverință de student;
 3. Documente medicale (certificat/adeverință medicală) vizate de Dr. Cărare/Gâscă de la Cabinetul Medical al UAIC (cămin C8, lângă cantina Titu Maiorescu);
 4. Extras de cont – care să conțină codul IBAN, numele și CNP-ul studentului;
 5. Dosar plic necompletat

DOSARUL PENTRU DE BURSĂ DE PERFORMANŢĂ ȘTIINȚIFICĂ:

 1. Carte de identitate (copie xerox);
 2. Adeverință de student;
 3. Documente care să ateste activitatea didactică și științifică supusă evaluării;
 4. Extras de cont – care să conțină codul IBAN, numele și CNP-ul studentului;
 5. Dosar plic necompletat

Formulare și metodologie

Cerere

Declaratie venituri

Metodologie burse sociale UAIC

CUM SE COMPLETEAZĂ FORMULARELE

 1. Formularele (cererea-tip + declarația) se listează și se completează cu instrument de scris de culoare albastră, scris (nu tehnoredactat);
 2. Informațiile vor fi scrise cu litere de tipar (nu de mână);
 3. Dosarele se predau la Secretariatul Facultății de Biologie în intervalul orar 10:00 – 12:00.

Dosarele incomplete vor fi respinse !!!

CEREREA-TIP

 • La secțiunea „rog  să  binevoiți  a-mi aproba acordarea, în anul universitar 2021-2022, a bursei deverificați cu atenție ce scrie în nota de subsol a documentului, pentru a menționa exact categoria de bursă pentru care aplicați (de ajutor social SAU de ajutor social ocazional);
 • La secțiunea „Solicit această bursă având în vedere următoarele motive”verificați cu atenție ce scrie în nota de subsol a documentului, pentru a menționa exact categoria în care vă încadrați (orfan SAU plasament familial SAU provenit din casele de copii SAU caz medical SAU venituri mici);
 • La secțiunea „anexez următoarele documente”menționați TOATE documentele  depuse în dosarul pentru atribuirea unei burse de ajutor social. Începeți enumerarea cu adeverință de student, cererea-tip, declarație și continuați cu toate celelalte documente din dosar (adeverințe ANAF, adeverință Primărie/Consiliu local, copie după certificate de naștere/deces, adeverințe elev/student, hotărâre divorț, cupon de pensie/șomaj, adeverință de salariat etc.). Nu omiteți niciun document din cele depuse în dosar.

DECLARAŢIE

 • La secțiunea „cu domiciliul stabil în” se completează adresa completă din cartea de identitate;
 • La secțiunea „în perioada trebuie să menționați IUNIE-IULIE-AUGUST 2021.