Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

Program postdoctoral

 • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași susține cercetarea științifică și dezvoltarea resurselor umane prin organizarea și desfășurarea de programe postdoctorale de cercetare avansată, destinate dezvoltării profesionale prin formarea de competențe și abilități în cercetarea științifică, în context interdisciplinar și competitiv. În acest sens, Școala Doctorală de Biologie organizează programul postdoctoral de cercetare avansată în domeniul Biologie cu durata de 24 de luni.4
 • Descarcă metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele postdoctorale de cercetare avansată organizate în cadrul Univ. „Al. Ioan Cuza” din Iași 2019-2021 [aici]

Conţinutul dosarului de înscriere

 • fișa de înscriere – în care este obligatorie alegerea unui conducător de doctorat și a unei teme de cercetare propuse de acesta (Anexa 3);
 • certificat de naştere – în original, copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul;
 • certificatul de căsătorie sau oricare alt act care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul – în original, copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul;
 • copie a actului de identitate;
 • diplomă de doctor – în original, copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul;
 • fotografie ¾;
 • Curriculum Vitae, în format fizic (semnat) și în format electronic, pe CD;
 • Lista de lucrări, precum și alte rezultate relevante pentru aprecierea activității științifice a candidatului: participarea la manifestări științifice, coordonarea sau participarea la implementarea de proiecte, premii obținute, brevete etc. (articolele sau alte lucrări științifice vor fi prezentate in extenso doar în format electronic, pe CD);
 • proiectul de cercetare postdoctorală (PCPD) aferent temei de cercetare pentru care candidează, în format fizic (semnat) şi în format electronic, pe CD (Anexa 4);
 • declarație pe proprie răspundere privind respectarea condiției legate de faptul că o persoană poate beneficia o singură dată de finanţare din fonduri publice pentru a urma un program postdoctoral de cercetare avansată (Anexa 5);
 • certificat de competență lingvistică (minimum nivel B2, după Cadrul European de Referință a Limbilor Străine) pentru limba română sau o limbă de circulație internațională, dacă este cazul;
 • dovada plății taxei de înscriere la concursul de admitere la programele postdoctorale de cercetare avansată.
 • Descarcă documente utile înscriere: [aici]
 • Calendarul admiterii la programul postdoctoral de cercetare avansată în domeniul Biologie
11.03.2019 – 13.03.2019:Înscrierea candidaților și depunerea dosarelor de admitere
14.03.2019:Verificarea eligibilității candidaților
15.03.2019 – 18.03.2019:Susținerea proiectelor de cercetare postdoctorală
19.03.2019:Afișarea rezultatelor provizorii
20.03.2019 – 21.03.2019:Depunerea și soluționarea contestațiilor
22.03.2019:Afișarea rezultatelor finale (turul I)
25.03.2019 – 26.03.2019:Confirmarea locurilor de către candidații admiși (turul I)
26.03.2019:Afișarea rezultatelor (turul II) – dacă este cazul
27.03.2019 – 28.03.2019:Confirmarea locurilor de către candidații admiși (turul II)
01.04.2019:Înmatricularea cercetătorilor postdoctoranzi
 • Desfășurarea admiterii la programul postdoctoral de cercetare avansată în domeniul Biologie
 • Concursul de admitere se desfășoară în două etape:

– etapa I: evaluarea dosarului în vederea stabilirii eligibilității/neeligibilității candidatului;
– etapa a II-a: susținerea unui proiect de cercetare științifică în fața unei comisii de evaluare.

 • Vor fi evaluate:

(a) pregătirea profesională şi rezultatele activităţii ştiinţifice desfășurate de candidat în domeniul de cercetare vizat (40% din nota finală);
(b) calitatea proiectului de cercetare postdoctorală (30% din nota finală);
(c) susținerea proiectului de cercetare în fața comisiei de evaluare, inclusiv calitatea răspunsurilor la întrebările membrilor comisiei de evaluare (30% din nota finală).

Locuri scoase la concurs în sesiunea de admitere martie 2019
la programele postdoctorale de cercetare avansată

Domeniul de doctorat: Biologie
Școala Doctorală de BiologieNr. de locuri finanțate de IOSUD-UAIC: 3
Nr. de locuri cu taxă: 1
 • Mentori

CS II dr. habil. Alin CIOBÎCĂ
Tema de cercetare: Influența dietei și a metabolismului stresului oxidativ în patofiziologia sindromului hiperkinetic cu deficit de atenție (ADHD)

CONTACT:
telefon: +40-232-201072
e-mail: mibuc@uaic.ro