Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

SSASN 2020

EDIȚIA a IV-a, octombrie 2020

Pornind de la premisa implicării mai active a studenților în viața comunității academice din România, propunem studenților naturaliști un exercițiu de abordare a cercetării științifice finalizat prin elaborarea și prezentarea unui studiu științific în cadrul unui eveniment anual care se află la a patra ediție.

Sesiunea științifică anuală a studenților naturaliști, ce urmează să se desfășoare on-line, la data de 31 octombrie 2020. Evenimentul din acest an, corelat inițial cu Ziua Internațională a Biodiversității (22 mai), a fost amânat ca urmare a situației generate de pandemia Covid-19. Invitația se adresează, în special, deși nu exclusiv, studenților din anii terminali la ciclul de licență, studii masterale și doctorale de la facultățile de profil din țară, ce vor avea oportunitatea implicării într-un veritabil exercițiu de practică științifică pentru studenții participanți, dar și un prilej de cunoaștere și inițiere a unor legături pentru studenții proveniți din facultăți de profil de la universitățile din România.

Cele mai bune lucrări prezentate în cele trei secțiuni ale sesiunii – Biologie și ecologie animalăBiologie și ecologie vegetală și Biologie aplicată și experimentală – vor fi premiate și vor putea fi publicate sub forma unui articol științific, sub coordonarea științifică a profesorului îndrumător, în revistele științifice ale Facultății de Biologie de la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Biologie animalăBiologie vegetală și Genetică și biologie moleculară – Thomson Reuters Master Journal List, Zoological Records, Index Copernicus).

DATE IMPORTANTE:
Perioada de înscriere: 15 octombrie – 25 octombrie 2020 (înscrierea se va face în baza expedierii unui formular de înscriere ce poate fi descărcat de aici
Acesta va cuprinde și un rezumat al lucrării ce urmează a fi prezentată; confirmarea acceptării participării se va trimite până la data de 27 octombrie 2020).
Deschiderea festivă & Comunicări pe secțiuni:.31 octombrie 2020 începând cu ora 10..
Perioada de desfăşurare: 31 octombrie 2020.
Modul de desfăşurăre:.on – line.
Tipul manifestării: sesiune ştiinţifică.
Programul manifestării: Programul manifestării ştiinţifice. aici
Moderatorul manifestăriiConf. dr. Carmen Gache,

Comitetul științific:
Conferențiar dr. Carmen Gache, Preşedinte
Șef lucr. dr. Anișoara Stratu, Membru
Șef lucr. dr. Anca Neagu, Membru

Șef lucr. dr. Gabriela Dumitru, Membru
Dr. Alina Ignat, Secretar
Date de contact:
Conf. dr. Carmen Gache, coord. evenimentului,
e-mail: cgache@uaic.ro Tel. 0749215524

Dr. Alina Ignat, secretar,
e-mail: alinaei@yahoo.com Tel. 0744213240