Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

Bioarheologia tranziției de la Evul Mediu la Epoca Modernă, la est de Carpați: orașe emergente din zona de contact dintre Occident și Orient

Titlul proiectului: Bioarheologia tranziției de la Evul Mediu la Epoca Modernă, la est de Carpați: orașe emergente din zona de contact dintre Occident și Orient

Acronim: BioarchaeoOldcity

Cod: PN-III-P4-PCE-2021-1180

Perioadă de implementare: iunie 2022 – decembrie 2024

Relevanța temei de cercetare

 • Perioada de tranziție de la Evul Mediu la Epoca Modernă se caracterizează prin transformări importante, derulate pe o perioadă relativ lungă de timp, sub impactul unor procese și fenomene care au schimbat structuri economice, sociale și mentale, ideologice, demografice etc., conducând la modernizarea Europei de-a lungul secolelor XVII/XVIII-XIX, inclusiv a așezărilor urbane din Moldova.
 • Abordarea noastră științifică vizează intersecția a două spații (Occident și Orient), la tranziția dintre două perioade (Evul Mediu și Epoca Modernă), folosind multiple instrumente de studiu (arheologie, istorie, antropologie fizică, microscopie, arheozoologie, arheobotanică, ecologie, datare radiocarbon și analize de izotopi stabili), pentru a înțelege mai profund orașele emergente, dintr-o perspectivă interdisciplinară.

Obiective

 • Obiectivul 1. Descrierea și evaluarea contextului arheologic și istoric al apariției și dezvoltării structurilor urbane premoderne în teritoriile Carpaților de Est. Istoriografie, cunoștințe, teorii și idei.
 • Obiectivul 2. Investigarea orașelor premoderne de la est de Carpați; legătura dintre periferie (comunități rurale) și centru (orașe) în secolele XVII/XVIII-XIX. Surse arheologice, istorice și etnografice.
 • Obiectivul 3. Evaluarea paleodemografică (frecvențe pe grupe de vârstă, sex; estimări ale mortalității și speranței de viață) – studiul unor eșantione recent descoperite și reevaluarea unora studiate anterior, prin metode și tehnici standardizate la nivel internațional actual.
 • Obiectivul 4. Evaluarea dietei populatiilor umane prin analiza macro- si microuzurii dentare, arheozoologie, arheobotanica, analize de izotopi stabili.
 • Obiectivul 5. Evaluarea diversității fenotipică a populațiilor umane prin studii de morfometrie și morfometrie geometrică 2D/3D.
 • Obiectivul 6. Investigarea stării de sănătate a populațiilor umane prin studiul patologiilor prin macro- și prin microscopie (paleohistologie). De asemenea, ne propunem să pregătim un tânăr cercetător pentru analiza paleoparazitologică.
 • Obiectivul 7. Explorarea biomarkerilor și bioindicatorilor de statut – social, gen, etnie (după dietă, patologii, ocupații, morfometrie).
 • Obiectivul 8. Evaluarea bioindicatorilor de peisaj natural prin arheozoologie, arheobotanica și înregistrări istorice.
 • Obiectivul 9. Sintetiza informații și modelarea dinamicii orașelor premoderne (diacronice și sincronice) prin integrarea rezultatelor cuantificabile și prelucrarea datelor prin statistici multivariate.

Ecjipa de cercetare

Nr. Crt.Numele și PrenumeleFuncția în proiect
1,Bejenaru Luminița
UAIC
Director proiect
2,Stanc Margareta Simina
UAIC
Membru,CS II
3,Danu Mihaela Aurelia
UAIC
Membru, CS III
4,Petraru Ozana-Maria
EXTERN
Membru, doctorand
5,Groza Vasilica-Monica
EXTERN
Membru, CS III
6,Popovici Mariana
EXTERN
Membru, CS
7,Pîrnău Ludmila
EXTERN
Membru, CS
8,George Bilavschi
EXTERN
Membru, CS II
9,VacantMembru, Postdoctorat
10,VacantMembru, doctorand
11,VacantMembru, doctorand

Rezultate 2022