Accesari

Free Hit Counter
Free Hit Counter 

 

Director proiect:

Lector dr. Stefan Marius

ADRESA CONTACT:
Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi, Facultatea de Biologie,
Laboratorul Microbiologie, B 240,
B-dul. Carol I., nr. 20 A, Iasi, Romania, 700506
Tel: +40232201524
Fax: +40232201472
e-mail: stefanm@uaic.ro

 

STUDII:

1996-2000: Diploma de licenta, Facultatea de Biologie, Universitatea “Al. I. Cuza” Iasi
2000-2002: Diploma Master, sectia “Biotehnologii microbiene si celulare”, Facultatea de Biologie,                  Universitatea “Al. I. Cuza” Iasi
2006: Doctor în Stiinte ale Naturii, domeniul Biologie, specializarea Microbiologie, Titlul tezei de          doctorat: “CERCETARI PRIVIND ACTIUNEA MICROBIOTEI RIZOSFERICE ASUPRA          PROCESELOR DE CRESTERE SI DEZVOLTARE LA UNELE PLANTE DE CULTURA”

EXPERIENTA DIDACTICA:

2001 - 2003: Preparator titular, Catedra de Biologie moleculara si experimentala,                    Facultatea de Biologie, Universitatea “Al. I. Cuza” Iasi.
2003 - 2007: Asistent titular, Catedra de Biologie moleculara si experimentala,                    Facultatea de Biologie, Universitatea “Al. I. Cuza” Iasi.
din 2007: Lector titular, Catedra de Biologie moleculara si experimentala, Facultatea de                     Biologie, Universitatea “Al. I. Cuza” Iasi.

EXPERIENTA STIINTIFICA:

Domenii de cercetare:

- Microbiologia solului
- Fiziologia microorganismelor
- Ecologia microorganismelor
- Biotehnologii microbiene

Participare la contracte de cercetare:

Director de proiect:

2006-2007 - Grant CNCSIS, tip TD, nr. 459, Impactul microorganismelor rizosferice (PGPR) asupra                   cresterii si dezvoltarii unor plante de cultura cu valoare alimentara,
2007-2010 - PNCDI II, Contract IDEI, nr. 249/01.10.2007, cod CNCSIS 440: Impactul unor tulpini                   rizobacteriene asupra proceselor de crestere si dezvoltare la plante de soia (Glycine                   max L. Merr.).

Membru in echipe de cercetare:

                 Contract de cercetare stiintifică nr. 1 /02.06.2004, Izolarea, selectia, caracterizarea si identificarea unei tulpini de Bacillus megaterium din diferite medii naturale (pentru solubilizarea fosforului din sol) si studiul microbiologic al unor nămoluri în vederea evitarii formării hidrogenului sulfurat, 2004
                 Grant tip A, nr. temă 22, cod 642, CNCSIS Fitoremedierea solurilor poluate din aria tampon a depozitului de reziduuri menajere de la Tomesti-Iasi, 2004
                 Programul National de cercetare de excelenta CEEX, Proiect nr. nr. 634/2005, Centrul de expertiză pentru exploatarea durabilă a ecosistemelor (CEXDUREC), Studiu de caz: Ecosisteme terestre si acvatice peri-urbane din bazinul raului Ciric, de la Nord de municipiul Iasi, 2005-2008
                 Programul National de cercetare de excelenta CEEX: Reconstructia ecologica prin procedee de micoremediere a solurilor degradate de activitătile miniere Cercetator/
Specialist 2006-2008
                 Grant CNCSIS, Contract de cercetare stiintifică nr. 1174/2006, „Micoremedierea solurilor poluate din zone considerate critice din punct de vedere ecologic” Cercetator/Specialist, 2006-2008
                 PNCDI II, Contract PC, nr. 51-017/14.09.2007: Managementul resurselor de sol si apa in agroecosistemele afectate de seceta excesiva in vederea mentinerii biodiversitatii Cercetător/
Specialist 2007-2010
                 PNCDI II, Contract IDEI, nr. 249/01.10.2007, cod CNCSIS 671: Influenta sistemelor neconventionale de lucrare a solului asupra durabilitatii si biodiversitatii ecosistemelor agricole, 2007-2010
                 Grant 74/2007, Studiul complex al filosferei unor specii de plante cultivate în Gradina botanica Iasi - premisa pentru fundamentarea de noi oportunitati în ocrotirea si protectia unor ecosisteme antropizate, 2007-2008

Lucrări reprezentative:

1. Simona Dunca, Octavita Ailiesei, Erica Nimitan, Marius Stefan, 2005 – “Elemente de microbiologie” - Ed. Junimea, Iasi, ISBN: 973-37-1042-3, vol I.
2. Stefan Marius, Ailiesei Octavita, Erica Nimitan, Simona Dunca, Zamfirache Magdalena, Eugen Ungureanu, 2005 – The effect of plant-growth-promoting rhizobacteria on some physiological processes occuring during the “in vitro” germination of maize (Zea mays L.) - Natura Montenegrina Journal, No.3, Prirodnjački Muzej CRNE Gore, Podgorica, Republic of Montenegro, 154-157. Abstract
3. Stefan Marius, Ailiesei OctAvita, Ungureanu Eugen, Maniu Calin, Dunca Simona, Raus Lucian, 2005 - Environmental and agriculture applications of PGPR’s strains isolated from Zea mays L. rhizosphere, 5th International Scientific Conference Anniverssary Issue, Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, 13-17 Iunie, Bulgaria, 281- 286.
4. Stefan M., Zenovia, O., Oprica, L., Dunca, S., Vintu, S., 2006 – Impact of some PGPR on Zea mays “in vitro” development as environmental biotechnology application, 6th International Scientific Conference Anniverssary Issue, Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, Vol. II, 51 - 55.
5. Stefan Marius, Zenovia Olteanu, Oprica Lacramioara, Dunca Simona, Maniu Calin, Zamfirache Maria Magdalena, 2006 - Effects of PGPR on the Growth of soybean (Glycine max (L.) MERR.), IV Balkan Botanical Congress, Sofia, 20 - 26 June 2006, Book of abstracts, 144.
6. Simona Dunca, Octavita Ailiesei, Erica Nimitan, Stefan Marius, 2007 – Microbiologie aplicata, Casa editoriala Demiurg, Iasi, ISBN: 973-7603-79-6.