motto

Prezentare generala

În incinta Staţiunii Biologice Marine "Prof. dr. Ioan Borcea" de la Agigea se găseşte aria naturală protejată "Dunele marine de la Agigea", singurul habitat de dune marine conservat la litoralul românesc al Mării Negre. Această rezervaţie adăposteşte plante rare şi foarte rare, cum ar fi specia endemică ciucuşoara de nisip (Alyssum borzaeanum), cârcelul (Ephedra distachya) sau volbura de nisip (Convolvulus persicus). Dunele marine s-au format prin depunerea nisipului adus de vânt dintr-un vechi golf marin situat la nord, unde astăzi se găseşte o parte a fostului lac Agigea.

Ideea înfiinţării unei rezervaţii ştiinţifice i-a aparţinut profesorului Ioan Borcea şi a fost lansată de către acesta la Primul Congres al Naturaliştilor din România din 1928. Pentru a proteja plantele rare şi forate rare, profesorul Borcea a îngrădit în 1928 din proprie iniţiativă o suprafaţă de 600 m². Rezervaţia a fost înfiinţată în mod oficial în 1939 prin Hotărârea Biroului Ştiinţific al Comisiei "Flora României" şi cuprindea o suprafaţă de 6300 m². În 1958, în cadrul unei consfătuiri ţinute la Staţiunea Biologică Marină de la Agigea, la care au luat parte reprezentanţi ai Comisiei Monumentelor Naturii, s-a hotărât mărirea suprafeţei rezervaţiei la 17.022 m².

După ce Staţiunea de la Agigea a fost integrată în Institutul Român de Cercetări Marine, rezervaţia a fost supusă unui mare pericol, mai ales după ce IRCM-ul s-a retras de la Agigea. Rezervaţia a fost înconjurată de un gard din prefabricate de beton, ceea ce a dus la modificarea microclimatului. În rezervaţie au început să fie păscute turmele de oi şi vite din împrejurimi, ceea ce a determinat ruderalizarea rezervaţiei, iar militarii îşi desfăşurau instrucţia în rezervaţie şi au amenajat acolo chiar şi un teren de fotbal.

În 1990 rezervaţia a fost preluată sub protecţia Staţiunii Biologice Marine "Prof. Dr. Ioan Borcea". Statutul legal al rezervaţiei a fost confirmat prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunnea III a – Zone protejate, anexa 2, sub nr. 2.366. Au fost luate măsuri pentru refacerea gardului existent şi pentru eliminarea speciilor ruderale, care au invadat rezervaţia şi puneau în pericol de extincţie speciile psamofile, caracteristice dunelor marine.

Suprafaţa actuală declarată a rezervaţiei este de 105504 m². În ciuda suprafeţei restrânse, rezervaţia adăposteşte peste 241 de taxoni de plante vasculare şi 8 specii de muşchi. Dintre animalele ocrotite prin lege în rezervaţie se întâlneşte broasca-ţestoasă dobrogeană (Testudo graeca ibera).

Începând cu 21.03.2004, Universitatii Alexandru Ioan Cuza (UAIC) din Iaşi i-a fost încredinţată custodia ariei protejate Rezervatia de dune marine de la Agigea de către Ministerul Mediului şi Pădurilor.

În conformitate cu convenţia de custodie 171/14.07.2010 şi cu contractul de finanţare nr. 82454/24.11.2009, universitatea, în calitate de custode, supune consultării publicului interesat, în vederea aprobării, regulamentul ariei protejate şi planul de management . Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii la UAIC, persoană de contact: conf. dr. Victor Surugiu (tel. 0232201102 / int. 2376; email vsurugiu@uaic.ro).