Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

Ecologie și protecția mediului

Detalii program:

 • Limba de predare: Română
 • Durata studiilor: 6 semestre; 180 credite
 • Forma de învățământ: IF (învățământ cu frecvență)
 • Domeniul de licență: Știința mediului
 • Specializare: Ecologie și protecția mediului

Misiunea programului de studii de licență Ecologie și protecția mediului este de a pregăti ecologi – practicieni, cercetători, educatori și, mai ales, cetățeni capabili să contribuie la promovarea înțelegerii conceptelor ecologice relevante pentru fiecare individ, dar și pentru societate, cu scopul de a proteja, menține și îmbunătăți mediul înconjurător pentru generațiile actuale și viitoare.

Pentru îndeplinirea misiunii propuse, ne bazăm pe studii de laborator și teren care să ofere experiențe educaționale relevante, atât în ceea ce privește cunoștințele fundamentale, cât și pe cele de specialitate. Utilizarea resurselor geografice, biologice și culturale oferite de regiunile Moldovei și Dobrogei pentru activitățile practice de specialitate, contribuie la înțelegerea relațiilor complexe dintre mediile abiotic și biotic.

Obiectivele specifice ale programului de studii vizează:

 • Acumularea noțiunilor teoretice și dezvoltarea abilităților practice specifice care să permită absolvenților exercitarea de profesii în domeniul Ecologiei și protecției mediului
 • Integrarea cunoștințelor teoretice cu cele practice, aplicative, derulate în laborator sau pe teren pentru interpretarea corelațiilor dintre elementele abiotice și biotice ale mediului înconjurător;
 • Dezvoltarea capacității de ierarhizare a sistemelor ecologice și de identificare a conexiunilor dintre sistemele naturale și seminaturale și cele socio-economice în vederea identificării de soluții pentru probleme privind dezvoltarea sustenabilă;
 • Dezvoltarea capacității de adaptare și a creativității în aplicarea metodelor de lucru adecvate cerințelor domeniului;
 • Dezvoltarea capacității de organizare și desfășurare a studiilor de mediu din perspectivă interdisciplinară.

Ocupații :

 • ecolog (213305),
 • consilier ecolog (213308)
 • referent de specialitate ecolog (213303)

Oportunități:

 • stagii de studiu/practică în străinătate, în cadrul programului ERASMUS
 • posibilitatea de implicare a studenților în proiecte de cercetare
 • continuarea pregătirii profesionale prin programe de studii de masterat și de doctorat

Absolvenții programului de studii de licență pot lucra în:

 • Agenții de Protecția mediului; Garda de Mediu,
 • Administrații ale unor arii naturale protejate;
 • Societăți și firme de consultanță și studii de mediu;
 • Învățământul preuniversitar (în cazul absolvirii modulului psiho-pedagogic);
 • Laboratoare județene pentru controlul calității factorilor de mediu;
 • Compartimentul de mediu din cadrul primăriilor;
 • ONG-uri cu preocupări în domeniul cunoașterii și protecției mediului, etc.