Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

Biologie

Biologia, știința despre viață, aparține grupului mare al științelor naturii. Cu o lungă istorie a existenței sale, Biologia este o știință a prezențului și viitorului, constituind un domeniu de investigare din ce în ce mai complexă a lumii vii.

În prezent, biologii pot fi angajați ca profesioniști în locuri diverse, deseori în cadrul unor echipe pluridisciplinare, expertiza lor fiind necesară în numeroase domenii de activitate.

Programul de studii Licență Biologie formează profesioniști biologi care studiază organismele vii în interacțiune cu mediul înconjurator, contribuie la rezolvarea de probleme privind sănătatea umană, biodiversitatea și mediul înconjurător.

Programul de studii oferă studenților:

 • contexte de studiu pentru integrarea și aplicarea cunoașterii sistemelor biologice;
 • oportunități de exersare a activităților individuale și a celor în echipă;
 • trasee de formare pentru diferite medii profesionale (biologia de teren, de laborator, educație, cercetare, industrie etc.);
 • posibilitatea specializării ulterioare prin studii de masterat și doctorat;
 • un mediu educațional propice dezvoltării lor complexe, profesionale și personale, în spiritul eticii, libertății academice, gândirii critice și responsabilității.

Competențe ale absolvenților Programul de studii Licență Biologie

Competenţe profesionale:

 • operarea cu noţiuni concepte, legităţi şi principii specifice domeniului;
 • investigarea bazei moleculare şi celulare de organizare şi funcţionare a materiei vii;
 • caracterizarea şi clasificarea organismelor vii;
 • explorarea sistemelor biologice;
 • utilizarea de modele şi algoritmi pentru cunoaşterea lumii vii;
 • integrarea inter-/ transdisciplinară a cunoştinţelor specifice domeniului.

Competenţe transversale:

 • realizarea responsabilă şi eficientă a sarcinilor aferente profesiilor din domeniu, cu respectarea principiilor de etică profesională;
 • identificarea rolului dintr-o echipă şi preluarea responsabilităţilor corespunzătoare profilului profesional şi personal;
 • dezvoltarea capacităţii de reflecţie critic-constructivă asupra propriului nivel de pregătire profesională în raport cu standardele profesiei.

Absolvenții programul de studii Licență Biologie, cei mai mulți parcurgând și ciclul de studii masterale sau diverse alte programe de specializare, sunt în present:

 • profesori;
 • cercetători; 
 • muzeografi; 
 • specialiști în evaluarea calității mediului sau alimentelor;
 • biologi de laborator (de la cele de analize medicale și industriale până la cele experimentale, în care se descoperă soluții pentru diferite categorii de probleme cu care se confruntă în prezent societatea umană, prin valorificarea moleculelor biologic active, biotehnologii etc.);
 • consilieri în probleme de mediu;
 • comisari în Garda de Mediu;
 • specialiști în monitorizarea, evaluarea și managementul biodiversității (activând în diverse structuri de administrare a ariilor protejate și a capitalului natural);
 • antreprenori ce și-au dezvoltat propriile firme având ca obiect de activitate mediul înconjurător.