Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

Biochimie

Biochimia este o ramură a științei, derivată din împletirea Biologiei cu Chimia, ce se ocupă cu studiul structurii și compoziției substanțelor chimice precum și a reacțiilor chimice pe care le realizează acestea în sistemele vii (celule, organisme sau ecosisteme). Biochimia se concentrează pe procesele ce au loc la nivel molecular, în special în interiorul celulei şi se apleacă asupra studiului rolului, funcţiilor şi structurii unor biomolecule precum proteinele, lipidele, acizii nucleici sau glucidele. Biochimia studiază, de asemenea, modul în care celulele comunică între ele pentru ca organismul să se poată dezvolta sau pentru a putea lupta împotriva unei boli şi oferă noţiuni necesare înțelegerii dependenței dintre structura moleculelor și funcțiile acestora, modului în care două molecule diferite ar putea interacționa în interiorul celulei sau mecanismelor moleculare care stau la baza activităţii biologice a biomoleculelor (replicarea acidului deoxiribonucleic, transcrierea şi traducerea mesajului genetic şi funcţii celulare complexe).

Dacă termenul de Biochimie a fost introdus în 1877 de către Felix Hoppe-Seyler la publicarea primului număr al revistei Zeitschrift für Physiologische Chemie, Biochimia ca domeniu științific apare la începutul secolului al XIX-lea sau ceva mai devreme, momentul exact fiind însă disputat de:

* studiile proceselor de fermentație și respirație ale lui Antoine Lavoisier (începutul secolului al XIX-lea)

*descoperirea primei enzime – diastaza (astăzi cunoscută cu numele de amilază) de Anselme Payen în 1833

* sintetizarea ureei din compuşi anorganici (prin încălzirea cianatului de amoniu) de către Friedrich Wohler în 1828   

* publicarea lucrării Animal Chemistry or Organic chemistry in its applications to physiology and pathology de către Justus von Liebig în 1842 și introducereatermenului de metabolism.

Biochimia este o știință a prezențului și, mai ales, a viitorului, constituind un domeniu complex de investigare a viului şi având o influenţă tot mai surprinzătoare asupra diferitelor domenii ale activităţii umane având atât o componentă de investigaţie ştiinţifică fundamentală ce urmăreşte descifrarea şi înţelegerea proceselor biochimice cât şi o componentă experimentală ce permite identificarea soluţiilor pentru o serie de probleme cu care ne confruntăm în prezent. Biochimia are o largă aplicabilitate în medicina umană şi veterinară, prin determinarea activităţii unor enzime tisulare şi/sau din lichidele biologice în scop de diagnostic, prin utilizarea enzimelor în tratamentul unor enzimopatii sau prin elucidarea mecanismelor moleculare ce stau la baza diferitelor anomalii ereditare  etc.; în perfecţionarea unor biotehnologii şi nanotehnologii cu aplicaţii dintre cele mai diverse; în industia chimico-farmaceutică; industria uşoară (alimentară, textilă, de pielărie şi încălţăminte etc.); epurarea apelor uzate; chimia analitică.

Conform Registrului Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), titlul obţinut de absolvenții specializării Biochimie este de Licenţiat în Biologie, denumirea calificării Biochimie, iar ocupațiile posibile, conform Clasificării Ocupațiilor din România, sunt: consilier biochimist (cod COR 213121), biochimist (cod COR 214512), profesor în înăţământul gimnazial (cod COR 233002).

Competențe ale absolvenților Programul de studii Licență Biochimie

Competenţe profesionale:

* Operarea cu noţiuni concepte, legităţi şi principii specifice domeniului.

* Investigarea bazei moleculare şi celulare de organizare şi funcţionare a materiei vii.

* Identificarea şi caracterizarea compuşilor biochimici prezenţi în organismele vii.

* Explorarea proceselor biochimice din organismele vii.•Utilizarea de modele şi algoritmi pentru cunoaşterea lumii vii.

* Integrarea inter-/ transdisciplinară a cunoştinţelor specifice domeniului.

Competenţe transversale:

* Realizarea responsabilă şi eficientă a sarcinilor aferente profesiilor din domeniu, cu respectarea principiilor de etică profesională.

* Identificarea rolului dintr-o echipă şi preluarea responsabilităţilor corespunzătoare profilului profesional şi personal.

* Dezvoltarea capacităţilor de reflecţie critic-constructivă asupra propriului nivel de pregătire profesională în raport cu standardele profesiei.

Dintre oportunităţile oferite absolvenţilor programului de studii de Licenţă Biochimie, cei mai mulţi parcurgând şi ciclul de studii masterale sau diverse alte programe de specializare, amintim:

* dobândirea de competenţe psiho-pedagogice necesare pentru urmarea unei cariere în învăţământ;

* dobândirea abilităţilor practice necesare pentru îmbrăţişarea carierei de cercetător;

* dobândirea de competențe necesare desfășurării de activități de analiză sau experimentale în laboratoare de analize medicale sau analize ale diverselor companii din domeniu