Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

Admitere Masterat

Află aici care sunt programele noastre de studii.

Află aici care sunt condițiile de admitere.

Vezi numărul de locuri disponibile la admitere pentru fiecare program de studii.

Află care este perioada de înscriere la admitere și când poți confirma locul.

Vezi aici ce trebuie să conțină dosarul de admitere.

Vezi care sunt taxele pentru înscrierea la concursul de admitere.

Află aici cum te poți înscrie la Facultatea de Biologie.

Află dacă ai fost declarat admis și cum poți confirma locul.

Pentru mai multe informații poți consulta Metodologia de admitere.

Află cum îți poți retrage dosarul din concurs și cum îți poți primi banii din taxă înapoi.

Află aici cum ne poți contacta dacă ai nelămuriri sau dacă ai nevoie de ajutor.

Oferta educațională

Programe de studii

Înscrierea candidaților se face pe programe de studii. Ierarhizarea și repartizarea pe programe de studii se realizează în funcție de media de admitere și ordinea opțiunilor din fișa de înscriere.

Criterii de admitere

Criteriile de admitere la programele de studii masterale ale Facultății de Biologie sunt:

60 % media obținută la examenul de licență;

40 % analiză dosar de concurs (CV + scrisoare de intenție).

Criterii de departajare pentru candidații cu medii egale:

  • media anilor de studiu de la ciclul de licență
  • media examenului de licență

Numărul de locuri

Calendarul admiterii

Sesiunea din Septembrie 2023

  • Înscrierea candidaților: 4 – 6 septembrie (interval orar): 900-1700
  • Selecția candidaților și afișarea rezultatelor: 7 – 8 septembrie

Verificati periodic pagina dedicată admiterii deoarece clasamentele se pot modifica.

Conținutul dosarului

1. CV ȘI SCRISOARE DE INTENȚIE
2. FIȘĂ DE ÎNSCRIERE – Se generează automat de către platforma de înscriere
3. DIPLOMĂ DE BACALAUREAT – original și copie
Diplomă obținută în România sau atestat/adeverință de echivalare emis de CNRED pentru studiile efectuate în afara României
4. FOAIE MATRICOLĂ LICEU – original și copie
5. DIPLOMĂ DE LICENȚĂ și SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ/FOAIA MATRICOLĂ – original și copie sau atestat/adeverință de echivalare emis de CNRED  pentru studiile efectuate în afara României, sau adeverință absolvire Licență în situația în care nu s-a eliberat încă Diploma de Licență (absolvenți din anul universitar 2022-2023)
6. CARTE DE IDENTITATE (care atestă domiciliul în România) /PAȘAPORT (candidați din țările UE, SEE și Elveția) – original* și copie
7. CERTIFICAT DE NAȘTERE – original* și copie
8. CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE – original* și copie
Sau documentul care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul.
9. ADEVERINȚĂ MEDICALĂ TIP
Eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice și care sunt acestea, dacă este cazul).
10. 2 FOTOGRAFII COLOR TIP LEGITIMAȚIE (FORMAT 2/2,5)
11. În cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților unei instituții de învățământ superior: adeverință din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul.
12. Acordul de confidențialitate – Anexa IV (Descarcă de aici)
13. Dovada achitării taxei de admitere – dacă achitați taxa folosind platforma plati-taxe.uaic.ro asigurați-vă că pe dovada plății apare numele dvs.
(descărcați dovada folosind link-ul primit pe e-mail după efectuarea plății) 
14. DOSAR CARTON TIP PLIC
(*) se restituie candidatului după certificarea de conform cu originalul a copiei, de către membrii comisiei.

Notă: prin „copie” se înţelege o copie simplă, nelegalizată.

La semnarea contractului de studii, candidații declarați admiși au obligația de a depune la dosar un extras de cont al titularului în vederea efectuării operațiunilor de virament bancar care apar în perioada școlarizării (burse, restituiri taxe, premii etc.). În contractul de școlarizare va fi trecut contul IBAN, conform extrasului de cont depus la dosar. Dacă intervine o schimbare a datelor din extrasul de cont depus la dosar, studentul are obligația să anunțe, în termen de 5 zile lucrătoare, secretariatul facultății și să depună un nou extras de cont.

Taxe admitere

Taxa de înscriere la concursul de admitereîn valoare de 300 Ron (indiferent de numărul programelor pentru care optează candidatul), se poate achita astfel:

La banca BRDOnline, folosind platforma UAIC
– se specifică numele (înainte și după căsătorie dacă este cazul) și prenumele;
– se specifică suma pe care doriți să o achitați: 300 RON;
– se specifică facultatea (Biologie), master (cod 03, zona 2401);
– tipul taxei: taxă admitere, cod 28.
Formular Înregistrare Plăţi Facultăţi/Departamente (uaic.ro)
Chitanța cu taxa de admitere se va aduce la Facultatea de Biologie, la momentul înscrierii (sau confirmării, pentru candidații înscriși on-line).

ATENȚIE! Pentru înregistrarea taxelor la Facultatea de Biologie, este important să indicați corect codurile menționate mai sus!

Instrucțiuni achitare taxă prin intermediul platformei Universității.

Taxa de înscriere se restituie candidaților doar în cazul în care specializarea la care au fost admiși nu se mai organizează.

Candidații scutiţi de plata taxei de înscriere vor alege ca metodă de plată în platformă „Scutire taxă” și vor încărca documentul care atestă faptul că sunt eligibili pentru scutirea taxei. AICI puteți vedea categoriile de candidați scutiţi de plata taxei de înscriere.

Scutiri și reducere taxă de înscriere – pe bază de documente justificative, se aplică pentru (Art. 38 din Metodologie):

  • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani și aflaţi în întreţinerea părinţilor), copii ai personalului didactic (de predare sau auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat.

Cum te poți înscrie

Varianta 1 – ON-LINE:

ADMITEREA ON-LINE se va realiza la adresa https://inscriere.uaic.ro/SitePages/Home.aspx, respectând perioada de înscriere conform calendarului de admitere.

Atenție! – Dacă veți fi declarați admiși, dosarul de admitere încărcat on-line se va aduce la secretariatul Facultății de Biologie în format fizic la momentul confirmării locului.

Varianta 2 – PRIN PREZENȚA FIZICĂ la Facultate:

Dosarul de înscriere va fi adus fizic la Facultatea de Biologie, Corp B, Etaj I, sala B467. Înscrierea se va face pe baza cărții de identitate/pașaportului și a unei adrese e-mail valide. La momentul înscrierii, fiecare candidat își va crea un cont on-line (pe baza adresei e-mail personale), folosind un calculator pus la dispoziție de Facultatea de Biologie (sala B-435). Candidații vor fi asistați și ajutați pe tot parcursul procesului de înscriere de membrii comisiei de înscriere.

Pași de urmat pentru înscrierea fizică:

  1. Înscriere – sala B435
  2. Verificare înscriere – B467

În cazul înscrierii la două sau mai multe facultăţi: Candidaţii care se înscriu concomitent la două sau mai multe facultăți vor depune actele în original la prima facultate unde s-au înscris. La celelalte facultăți, documentele vor fi prezentate în copie, la care se adaugă adeverința de înscriere de la facultatea unde s-au depus actele în original.

Rezultate admitere și confirmări

Rezultate FAZA I admitere studii de MASTER, sesiunea septembrie 2023

Confirmările vor avea loc vineri, 08.09.2023 (interval orar 13:00-16:00) și luni, 11.09.2023 (interval orar 09:00-15:00) la Secretariatul Facultății de Biologie, Etaj I, Sala B468.

Lista candidaţilor admişi pentru locurile cu finanţare de la BUGET

Lista candidaţilor admişi pentru locurile în regim cu TAXĂ

Rezultatele au fost afisate astăzi, 07.09.2023, orele 13:00.

Eventualele contestații pot fi depuse în termen de maxim 24 de ore de la data și ora afișării rezultatelor, folosind adresa de e-mail secretariat.bio@uaic.ro. Nu se admit contestații care au la bază necunoașterea Metodologiei de admitere.

Rezultate FAZA II admitere studii de MASTER, sesiunea septembrie 2023

Lista candidaţilor admişi pentru locurile cu finanţare de la BUGET

Lista candidaţilor admişi pentru locurile în regim cu TAXĂ

Instrucțiuni achitare taxă confirmare

Candidații admiși la buget:

La banca BRDOnline, folosind platforma UAIC
– se specifică numele (înainte și după căsătorie
dacă este cazul) și prenumele;
– se specifică suma pe care doriți să o achitați:
50 RON;
– se specifică facultatea (Biologie), master
(cod 03, zona 2401)
;
– tipul taxei: taxă înmatriculare, cod 38.
Formular Înregistrare Plăţi Facultăţi/Departamente (uaic.ro)

Candidații admiși la taxă:

La banca BRDOnline, folosind platforma UAIC
– se specifică numele (înainte și după căsătorie
dacă este cazul) și prenumele;
– se specifică suma pe care doriți să o achitați: 700
RON
;
– se specifică facultatea (Biologie), master
(cod 03, zona 2401)
;
– tipul taxei: taxă școlarizare, cod 31.
Formular Înregistrare Plăţi Facultăţi/Departamente (uaic.ro)

IMPORTANT !

La momentul confirmării locului, candidații admiși trebuie să completeze dosarul de concurs cu dovada achitării taxei de confirmare a locului.

Candidații care s-au înscris în format on-line, trebuie să aducă la momentul confirmării locului dosarul cu toate documentele cu care s-au înscris pe platforma de admitere, inclusiv cele două chitanțe (cea de înscriere și cea de confirmare a locului).

Candidații declarați admiși pe locurile finanțate de la buget au obligația de a depune, conform calendarului stabilit de facultate, dosarul cu actele de studii în original (dacă nu există deja la facultate).

Candidații admiși pe locurile cu taxă trebuie să completeze dosarul de înscriere cu diploma de bacalaureat, diploma de licență și Suplimentul la Diplomă/Foaia matricolă sau adeverința de absolvire licență (pentru absolvenții promoției 2023) în original, inclusiv chitanța de confirmare a locului la forma cu taxă. În cazul în care sunt admiși sau urmează deja un alt program de studii, vor trebui să depună la dosar copii legalizate ale actelor de studii însoțite de adeverința care să ateste prezența actelor de studii în original la altă facultate/instituție de învățământ superior. În cazul neîndeplinirii obligațiilor mai sus enumerate, candidații vor fi declarați respinși.

Taxa nu poate fi achitată la facultate! Pentru achitarea taxei de confirmare a locului vă rugăm să urmați pașii indicați mai sus.

Metodologie admitere și anexe

Pentru mai multe informații poți consulta Metodologia de admitere.

Anexa II – Informare privind prelucrarea informațiilor cu caracter personal

Anexa IV – Acord de confidențialitate

Pentru detalii suplimentare poți consulta și pagina Universității dedicată admiterii.

Retragere dosar/Restituire taxe

Retragere dosar concurs

Dosarele candidaţilor se restituie acestora sau persoanelor împuternicite de acestea pe bază de procură autentificată în cel mult 48 ore de la depunerea cererii, necondiţionat şi gratuit, pe baza actelor de identitate. Retragerea dosarului implică declararea ca respins a candidatului.

Cerere retragere dosar

Restituiri taxe

Taxa de înscriere se restituie candidaților doar în cazul în care specializarea la care au fost admiși nu se mai organizează.

Această taxă nu se restituie în cazul renunțării la școlarizare.

A. Taxele de școlarizare se restituie, în cazul retragerii, astfel:

a) pentru candidaţii admişi în sesiunea din iulie:

Candidaților admiși cu taxă care renunță la școlarizare în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la semnarea Contractului de studii, li se va reține 10% din taxa de școlarizare pentru semestrul I. Dacă cererea de retragere se va face după depășirea termenului de 5 (cinci) zile calendaristice de la semnarea Contractului de studii, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere (vezi calendarul admiterii), candidaților li se va reține 15% din taxa de școlarizare pentru semestrul I. Celor care se retrag după începerea celei de a doua sesiuni de admitere, dar înainte de începerea anului universitar, li se va reține 20% din taxa de școlarizare pentru semestrul I.

TAXA ȘCOLARIZARE DOMENIUL BIOLOGIETAXĂ ȘCOLARIZARE DOMENIUL ȘTIINȚA MEDIULUI
4000/an, 2000/semestru3500/an, 1750/semestru

b) pentru candidaţii admişi în sesiunea din septembrie:

Candidaților admiși cu taxă care renunță la școlarizare în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la semnarea Contractului de studii li se va reține 10% din taxa de școlarizare pentru semestrul I. Dacă cererea de retragere se va face după depășirea termenului de 5 (cinci) zile calendaristice de la semnarea contractului, dar înainte de începerea anului universitar, li se va reține 15% din taxa de școlarizare pentru semestrul I.

TAXA ȘCOLARIZARE DOMENIUL BIOLOGIETAXĂ ȘCOLARIZARE DOMENIUL ȘTIINȚA MEDIULUI
4000/an, 2000/semestru3500/an, 1750/semestru

c) Candidaților admiși la învățământ cu frecvență care se retrag după începerea anului universitar nu li se mai restituie taxa de școlarizare prevăzută de facultate pentru confirmarea locului. În cazul studenților înmatriculați la ID/IFR, în ceea ce privește restituirea taxelor după începerea anului universitar, se respectă prevederile Contractului de studii.

B. Taxa de școlarizare achitată de către candidați în vederea confirmării locurilor se restituie integral în următoarele situații:

  • candidatul admis cu taxă a ocupat, în urma redistribuirii, un loc la buget;
  • candidatul nu a confirmat locul (deși a plătit prima tranșă din taxa de școlarizare).

Documente necesare restituirii taxei de școlarizare:

Tipul restituiriiDocumente necesare
I. Candidații care au confirmat locul la taxă, dar au trecut pe locurile bugetate  Cerere de restituire,
Taxa de înmatriculare la forma buget, în cuantum de 50 de Ron (cod 38),
Chitanță 700 Ron în original (dacă nu se află la dosarul de concurs),
Copie după cartea de identitate,
Extras de cont de la bancă pe numele solicitantului (atenție! NU se acceptă extrase de cont ale părinților sau ale altor persoane, nu se acceptă conturi IBAN scrise pe hârtie sau email!).
II. Candidații care au confirmat locul la taxă, dar doresc retragerea dosarului:  Cerere de restituire,
Chitanță 700 Ron în original (dacă nu se află la dosarul de concurs),
Copie după cartea de identitate,
Extras de cont de la bancă pe numele solicitantului (atenție! NU se acceptă extrase de cont ale părinților sau ale altor persoane, nu se acceptă conturi IBAN scrise pe hârtie sau email!).

Atenție!

1. Documentele pentru restituire se aduc fizic la secretariatul Facultății de Biologie (Corp B, etaj 1, sala B 468) de luni până vineri în intervalul orar 1000-1200.

2. TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A CERERILOR DE RESTITUIRE A TAXEI ESTE 14 OCTOMBRIE 2023.

3. TAXELE DE ȘCOLARIZARE SE VOR RESTITUI ÎN PERIOADA OCTOMBRIE-NOIEMBRIE 2023.

Cerere restituire taxă

Contactează-ne

Dacă ai probleme cu înscrierea on-line poți trimite un mesaj la adresa: inscriere@uaic.ro

Dacă ai nelămuriri sau probleme privind înscrierea fizică la Facultatea de Biologie ne poți contacta astfel: