Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

Admitere Masterat

Află aici care sunt programele noastre de studiu.

Află aici care sunt condițiile de admitere.

Află care este perioada de înscriere la admitere și când poți confirma locul.

Vezi aici ce trebuie să conțină dosarul de admitere.

Vezi care sunt taxele pentru înscrierea la concursul de admitere.

Află aici cum ne poți contacta dacă ai nelămuriri sau dacă ai nevoie de ajutor.

Află aici cum te poți înscrie la Facultatea de Biologie.

Află aici detalii despre interviul de admitere la master.

Află dacă ai fost declarat admis și cum poți confirma locul.

Pentru mai multe informații poți consulta Metodologia de admitere.

Află cum îți poți retrage dosarul din concurs și cum îți poți primi banii din taxă înapoi.

Oferta educațională

Programe de studii

Înscrierea candidaților se face pe programe de studii. Ierarhizarea și repartizarea pe programe de studii se realizează în funcție de media de admitere și ordinea opțiunilor din fișa de înscriere.

Condiții de admitere

Criteriile de admitere la masterele Facultății de Biologie sunt:

60 % media obținută la examenul de licență;

40% nota obținută la interviu.

Criteriul de departajare pentru candidații cu medii egale: media anilor de studiu de la ciclul de licență.

Numărul de locuri

Calendarul admiterii

PREÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2022/2023

Perioada 4 aprilie 2022 – 10 iulie 2022 – ON-LINE – la UAIC eAdmitere

Conținutul dosarului

Îți punem la dispoziție și varianta pdf pentru a te ajuta să îți organizezi mai bine dosarul. Descarcă lista de aici.

Notă: prin „copie” se înţelege o copie simplă, nelegalizată.

Anexa III– Fișa de înscriere

Anexa IV – Acord de confidențialitate

La semnarea contractului de studii, candidații declarați admiși au obligația de a depune la dosar un extras de cont al titularului în vederea efectuării operațiunilor de virament bancar care apar în perioada școlarizării (burse, restituiri taxe, premii etc.). În contractul de școlarizare va fi trecut contul IBAN, conform extrasului de cont depus la dosar. Dacă intervine o schimbare a datelor din extrasul de cont depus la dosar, studentul are obligația să anunțe, în termen de 5 zile lucrătoare, secretariatul facultății și să depună un nou extras de cont.

Taxe admitere

Taxa de înscriere la concursul de admitereîn valoare de 200 Ron (indiferent de numărul programelor pentru care optează candidatul), se poate achita urmând indicațiile din acest document.

Instrucțiuni achitare taxă prin intermediul platformei Universității.

Taxa de înscriere se restituie candidaților doar în cazul în care specializarea la care
au fost admiși nu se organizează.

Scutiri și reducere taxă de înscriere – pe bază de documente justificative, se aplică pentru (Art. 39 din Metodologie):

  • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani și aflaţi în întreţinerea părinţilor), copii ai personalului didactic (de predare sau auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;

Cum te poți înscrie

Secțiune în curs de actualizare

Interviu

Secțiune în curs de actualizare

Rezultatele admiterii

Nu sunt informații de afișat la acest moment

Metodologie admitere și anexe

Pentru mai multe informații poți consulta Metodologia de admitere.

Anexa II – Informare privind prelucrarea informațiilor cu caracter personal

Anexa III– Fișa de înscriere

Anexa IV – Acord de confidențialitate

Pentru detalii suplimentare poți consulta și pagina Universității dedicată admiterii.

Retragere dosar/Restituire taxe

Retragerea dosarelor

Dosarele candidaţilor se restituie acestora sau persoanelor împuternicite de acestea pe bază de procură autentificată în cel mult 48 ore (2 zile lucrătoare) de la depunerea cererii, necondiţionat şi gratuit, pe baza actelor de identitate. Retragerea dosarului implică declararea ca respins a candidatului.

Descarcă de aici cererea pentru restituirea dosarului.

Cererea completată se trimite pe e-mail la adresa secretariat.bio@uaic.ro sau se aduce fizic la Secretariatul Facultății de Biologie în intervalul orar 1000 – 1200.

Restituirea taxelor de şcolarizare

Descarcă de aici instrucțiuni privind procesul de restituire a taxelor.

Descarcă de aici cererea de restituire a taxei de școlarizare.

Pentru detalii privind restituirea taxelor în cazul retragerii consultați Art.55 din Metodologie .

Taxa de școlarizare achitată de către candidați în vederea confirmării locurilor se restituie integral în următoarele situații:

a) candidatul admis cu taxă a ocupat, în urma redistribuirii, un loc la buget;

b) candidatul nu a confirmat locul (deși a plătit prima tranșă din taxa de școlarizare)

c) programul de studii pentru care a optat candidatul nu se organizează și nu dorește redistribuirea către un alt program.

Cererea completată se trimite pe e-mail la adresa elena.olaru@uaic.ro (responsabil taxe admitere) sau se aduce fizic la Secretariatul Facultății în intervalul orar 1000 – 1200.

Contactează-ne

Dacă ai probleme cu înscrierea on-line poți trimite un mesaj la adresa: inscriere@uaic.ro

De asemenea, UAIC pune la dispoziție candidaților un call-center. Detalii aici.

Dacă ai nelămuriri sau probleme privind înscrierea fizică la Facultatea de Biologie ne poți contacta astfel: