Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

Admitere Masterat

Află aici care sunt programele noastre de studiu.

Află aici care sunt condițiile de admitere.

Află care este perioada de înscriere la admitere și când poți confirma locul.

Vezi aici ce trebuie să conțină dosarul de admitere.

Vezi care sunt taxele pentru înscrierea la concursul de admitere.

Află aici cum ne poți contacta dacă ai nelămuriri sau dacă ai nevoie de ajutor.

Află aici cum te poți înscrie la Facultatea de Biologie.

Află aici detalii despre interviul de admitere la master.

Află dacă ai fost declarat admis și cum poți confirma locul.

Pentru mai multe informații poți consulta Metodologia de admitere.

Află cum îți poți retrage dosarul din concurs și cum îți poți primi banii din taxă înapoi.

Oferta educațională

Programe de studii

Înscrierea candidaților se face pe programe de studii. Ierarhizarea și repartizarea pe programe de studii se realizează în funcție de media de admitere și ordinea opțiunilor din fișa de înscriere.

Condiții de admitere

Criteriile de admitere la masterele Facultății de Biologie sunt:

60 % media obținută la examenul de licență;

40% nota obținută la interviu.

Criteriul de departajare pentru candidații cu medii egale: media anilor de studiu de la ciclul de licență.

Numărul de locuri

Calendarul admiterii

Sesiunea din iulie 2021

Înscrierea candidaților: 12 – 17 iulie (zilnic 9-15, sâmbată 9-12, pentru înscriere la sediul Facultății de Biologie)

Selecția candidaților prin interviu on-line pe platforma Microsoft Teams: 19 – 20 iulie

Afișarea rezultatelor: 20 – 21 iulie

Confirmarea locurilor: 22, 23 și 26 iulie

Redistribuirea locurilor neocupate: 27 iulie

Confirmarea locurilor după redistribuire: 28 – 29 iulie

Afișarea rezultatelor finale: 30 iulie

Sesiunea din septembrie 2021

Înscrierea candidaților: 6 – 8 septembrie (zilnic 9-17 pentru înscriere la sediul Facultății de Biologie)

Selecția candidaților și afișarea rezultatelor: 9 septembrie

Confirmarea locurilor: 10 septembrie

Redistribuirea locurilor neocupate: 13 septembrie

Confirmarea locurilor după redistribuire: 14 septembrie

Afișarea rezultatelor finale: 15 septembrie

Conținutul dosarului

Îți punem la dispoziție și varianta pdf pentru a te ajuta să îți organizezi mai bine dosarul. Descarcă lista de aici.

La semnarea contractului de studii, candidații declarați admiși au obligația de a depune la dosar un extras de cont al titularului în vederea efectuării operațiunilor de virament bancar care apar în perioada școlarizării (burse, restituiri taxe, premii etc.). În contractul de școlarizare va fi trecut contul IBAN, conform extrasului de cont depus la dosar. Dacă intervine o schimbare a datelor din extrasul de cont depus la dosar, studentul are obligația să anunțe, în termen de 5 zile lucrătoare, secretariatul facultății și să depună un nou extras de cont.

Notă: prin „copie” se înţelege o copie simplă, nelegalizată.

Taxe admitere

Taxa de înscriere la concursul de admitereîn valoare de 200 Ron (indiferent de numărul programelor pentru care optează candidatul), se poate achita urmând indicațiile din acest document.

Instrucțiuni achitare taxă prin intermediul platformei Universității.

Taxa de înscriere nu se restituie !

Scutiri și reducere taxă de înscriere – pe bază de documente justificative, se aplică pentru (Art. 38 și 39 din Metodologie):

  • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani și aflaţi în întreţinerea părinţilor), copii ai personalului didactic (de predare sau auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;

Cum te poți înscrie

Varianta 1 – ON-LINE:

ADMITEREA ONLINE se va realiza la adresa https://inscriere.uaic.ro/SitePages/Home.aspx, respectând perioada de înscriere conform calendarului de admitere. Instrucțiuni de utilizare a platformei de înscriere puteți găsi aici.

Atenție! – Dacă veți fi declarați admiși, dosarul de admitere încărcat on-line se va aduce la secretariatul Facultății de Biologie în format fizic la momentul confirmării locului.

Varianta 2 – PRIN PREZENȚA FIZICĂ la Facultate:

Dosarul de înscriere va fi adus fizic la Facultatea de Biologie, Corp B, Etaj I, Amfiteatru BII. Înscrierea se va face pe baza cărții de identitate/pașaportului.

În cazul înscrierii la două sau mai multe facultăţi: Candidaţii care se înscriu concomitent la două sau mai multe facultăți vor depune actele în original la prima facultate unde s-au înscris. La celelalte facultăți documentele vor fi prezentate în copie, la care se adaugă adeverința de înscriere de la facultatea unde s-au depus actele în original.

Toate precizările de mai sus pot suferi modificări ca urmare a stării de urgență/de alertă și a eventualelor consecințe care decurg din aceasta, reglementate prin acte normative.

Interviu

Interviu admitere sesiunea IULIE 2021

  • Lista candidaților programați pentru 19.07.2021 care vor susține interviul admitere master. aici
  • Lista candidaților programați pentru 20.07.2021 care vor susține interviul admitere master. aici

Participarea candidaților la interviu va fi posibilă doar după completarea datelor de contact în cadrul acestui formular până la data de 17 iulie 2021, ora 1200. Participarea la interviu presupune acordul candidatului pentru înregistrarea audio-video a sesiunii.

Interviul se va defășura pe platforma Microsoft Teams. În acest sens, candidații trebuie să aibă instalată pe calculatorul personal aplicația Microsoft Teams, pe care o puteți descărca de aici: https://www.microsoft.com/ro-ro/microsoft-teams/download-app 

Un tutorial de conectare la interviu găsiți aici.

De asemenea, venim în ajutorul candidaților cu o simulare tehnică ce va avea loc pe data de 16 iulie 2021, orele 1300. Link-ul de conectare vă va fi comunicat pe e-mail în ziua simulării. Recomandăm candidaților fără experiență în utilizarea platformei Teams să participe la această simulare în scopul ușurării participării la interviu.

Facultatea de Biologie pune la dispoziție pentru interviu calculatoare în sala B435, Corp B, etaj 1, doar pentru studenții care nu pot intra on-line din motive tehnice. Utilizarea acestor calculatoare se va face doar cu programare prealabilă până la data de 17 iulie 2021, ora 12.00. Click aici pentru programare.


Interviu admitere sesiunea SEPTEMBRIE 2021

  • Lista candidaților programați pentru 09.08.2021 care vor susține interviul admitere master. aici

Participarea candidaților la interviu se va face pe baza adresei de e-mail comunicată în fișa de înscriere. Candidații care nu au completat adresa de e-mail pot face acest lucru prin accesarea acestui formular până la data de 09.08.2021, orele 1800. Participarea la interviu presupune acordul candidatului pentru înregistrarea audio-video a sesiunii.

Interviul se va defășura pe platforma Microsoft Teams. În acest sens, candidații trebuie să aibă instalată pe calculatorul personal aplicația Microsoft Teams, pe care o puteți descărca de aici: https://www.microsoft.com/ro-ro/microsoft-teams/download-app 

Un tutorial de conectare la interviu găsiți aici.

Rezultatele admiterii

Rezultate admitere sesiunea IULIE 2021

Rezultatele concursului de admitere pentru sesiunea iulie 2021 (faza a II a) au fost afișate după redistribuire, astăzi, 27.07.2021, orele 1500.

Lista candidaţilor admişi pentru locurile cu finanţare de la BUGET

Lista candidaţilor admişi pentru locurile în regim cu TAXĂ

Programul pentru confirmarea locului:

Miercuri, 28 iulie, între orele 900 – 1500

Joi, 29 iulie, între orele 0900 – 1500

Confirmarea locului – admitere master se va face în Corp B UAIC, Etaj 1, Sala B467

ATENȚIE!

Candidații admiși în faza a II a care nu confirmă locul în zilele de  28 și 29 iulie vor fi declarați respinși, urmând ca locurile să fie redistribuite în data de 30 iulie 2021!

Candidații admiși în prima fază care nu confirmă locul în zilele de  22, 23 și 26 iulie, vor fi declarați respinși, urmând ca locurile să fie redistribuite în data de 27 iulie 2021!


Rezultate admitere sesiunea SEPTEMBRIE 2021

Rezultatele concursului de admitere pentru sesiunea septembrie 2021 (faza II) au fost afișate pe data de 14.09.2021.

Rezultatele finale admitere sesiunea SEPTEMBRIE 2021

Anunț contestații admitere sesiunea SEPTEMBRIE 2021

Programul pentru confirmarea locului:

Vineri, 10 septembrie, între orele 1200 – 1500

Luni, 13 septembrie, între orele 0900 – 1500

Confirmarea locului – admitere master se va face în Corp B UAIC, Etaj 1, Sala B468 (Secretariatul Facultălții de Biologie)


PENTRU CONFIRMAREA LOCURILOR, candidații declarați admiși trebuie să prezinte următoarele documente:

Candidați admiși la BUGETCandidați admiși la TAXĂ
Chitanță taxă de înmatriculare: 50 RonChitanță taxă de școlarizare: 600 Ron (Reprezintă 30% din taxa de școlarizare semestrială)
Dosarul cu actele în original (pentru candidații înscriși on-line)Dosarul cu actele în original (pentru candidații înscriși on-line)
Consultati Art. 25, 50, 51 și 53 din MetodologieConsultați Art. 25, 50, 52 din Metodologie

Taxa de înmatriculare, respectiv școlarizare se poate achita urmând indicațiile din acest document.

Metodologie admitere

Pentru mai multe informații poți consulta Metodologia de admitere.

Pentru detalii suplimentare poți consulta și pagina Universității dedicată admiterii.

Retragere dosar/Restituire taxe

Retragerea dosarelor

Dosarele candidaţilor se restituie acestora sau persoanelor împuternicite de acestea pe bază de procură autentificată în cel mult 48 ore (2 zile lucrătoare) de la depunerea cererii, necondiţionat şi gratuit, pe baza actelor de identitate. Retragerea dosarului implică declararea ca respins a candidatului.

Descarcă de aici cererea pentru restituirea dosarului.

Cererea completată se trimite pe e-mail la adresa secretariat.bio@uaic.ro sau se aduce fizic la Secretariatul Facultății de Biologie în intervalul orar 1000 – 1200.

Restituirea taxelor de şcolarizare

Descarcă de aici instrucțiuni privind procesul de restituire a taxelor.

Descarcă de aici cererea de restituire a taxei de școlarizare.

Pentru detalii privind restituirea taxelor în cazul retragerii consultați Art.54 din Metodologie

Taxa de școlarizare achitată de către candidați în vederea confirmării locurilor se restituie integral în următoarele situații:

a) candidatul admis cu taxă a ocupat, în urma redistribuirii, un loc la buget;

b) candidatul nu a confirmat locul (deși a plătit prima tranșă din taxa de școlarizare)

c) programul de studii pentru care a optat candidatul nu se organizează și nu dorește redistribuirea către un alt program.

Cererea completată se trimite pe e-mail la adresa elena.olaru@uaic.ro (responsabil taxe admitere) sau se aduce fizic la Secretariatul Facultății în intervalul orar 1000 – 1200.

Contactează-ne

Dacă ai probleme cu înscrierea on-line poți trimite un mesaj la adresa: inscriere@uaic.ro

De asemenea, UAIC pune la dispoziție candidaților un call-center. Detalii aici.

Dacă ai nelămuriri sau probleme privind înscrierea fizică la Facultatea de Biologie ne poți contacta astfel: