Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

Admitere Licenţă

Află aici care sunt programele noastre de studii.

Află aici care sunt condițiile de admitere.

Vezi numărul de locuri disponibile la admitere pentru fiecare program de studii.

Află care este perioada de înscriere la admitere și când poți confirma locul.

Vezi aici ce trebuie să conțină dosarul de admitere.

Vezi care sunt taxele pentru înscrierea la concursul de admitere.

Află aici cum te poți înscrie la Facultatea de Biologie.

Află dacă ai fost declarat admis și cum poți confirma locul.

Pentru mai multe informații poți consulta Metodologia de admitere.

Află cum îți poți retrage dosarul din concurs și cum îți poți primi banii din taxă înapoi.

Află aici cum ne poți contacta dacă ai nelămuriri sau dacă ai nevoie de ajutor.

Oferta educațională

Programe de studii

Înscrierea candidaților se face pe programe de studii. Ierarhizarea și repartizarea pe programe de studii se realizează în funcție de media de admitere și ordinea opțiunilor din fișa de înscriere.

Criterii de admitere

Criteriile de admitere la Facultatea de Biologie sunt:

 • Media generală de la bacalaureat (100%)

Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor (se vor utiliza mediile trecute în Foaia matricolă):

 • Media anilor de studiu din liceu

Informaţii pentru olimpici:

Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei şi/sau la alte concursuri internaţionale şi naţionale (din domeniile Biologie, Chimie, Fizică, Geografie) beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget (se va atașa la dosar documentul doveditor).

Numărul de locuri

Calendarul admiterii

Sesiunea din Septembrie 2022

 • Înscrierea candidaților: 5 – 7 septembrie 2022 (Luni-Miercuri: interval orar 900-1700, pentru înscriere la sediul Facultății de Biologie)
 • Selecția candidaților și afișarea rezultatelor: 8 – 9 septembrie
 • Confirmarea locurilor: 12 – 13 septembrie (Luni-Marți: interval orar 900-1500)
 • Redistribuirea locurilor neocupate: 14 septembrie
 • Confirmarea locurilor după redistribuire: 15 septembrie (interval orar 900-1500)
 • Afișarea rezultatelor finale: 16 septembrie

Conținutul dosarului

Îți punem la dispoziție și varianta pdf pentru a te ajuta să îți organizezi mai bine dosarul. Descarcă lista de aici.

Notă: prin „copie” se înţelege o copie simplă, nelegalizată.

Anexa IV – Acord de confidențialitate

IMPORTANT

La semnarea contractului de studii, candidații declarați admiși au obligația de a depune la dosar un extras de cont al titularului în vederea efectuării operațiunilor de virament bancar care apar în perioada școlarizării (burse, restituiri taxe, premii etc.). În contractul de școlarizare va fi trecut contul IBAN, conform extrasului de cont depus la dosar. Dacă intervine o schimbare a datelor din extrasul de cont depus la dosar, studentul are obligația să anunțe, în termen de 5 zile lucrătoare, secretariatul facultății și să depună un nou extras de cont.

Informaţii privind echivalarea studiilor efectuate în străinătate de către cetăţenii români aflati aici

Precizare privind recunoașterea studiilor ale candidaților cetățeni români și din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană care au obținut diploma de bacalaureat în străinătate:

Dosarele de recunoaștere a studiilor pentru cetățenii români care au obținut diploma de bacalaureat în străinătate, întocmite în vederea obținerii atestatelor de recunoaștere emise de către C.N.R.E.D, se vor depune la facultăți, în perioada de înscriere din cadrul admiterii.

La momentul înscrierii, candidații respectivi vor depune două dosare: unul pentru înscrierea la studii, celălalt pentru recunoașterea studiilor, alcătuite conform listei afișate pe site-ul www.cnred.edu.ro mai puțin taxa pentru echivalare care va fi achitată și depusă la dosar în momentul confirmării locului obținut prin admitere.

OBSERVAȚII

Candidații din etnia romilorConsultați Art. 27 din Metodolgie
Candidații proveniți din sistemul de asistență socialăConsultați Art. 28 din Metodolgie
Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2021/2022Consultați Art. 25, lit. b. din Metodolgie
Candidaţii cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii EuropeneConsultați Art. 25, lit. a. din Metodolgie

Taxe admitere

Taxa de înscriere la concursul de admitere este în valoare de 250 Ron (taxă unică, indiferent de numărul programelor pentru care optează candidatul) și se poate achita urmând indicațiile din acest document.

Recomandăm ca taxa de admitere să se achite on-line folosind adresa https://plati-taxe.uaic.ro/. Pentru ajutor, puteți urmări un material video disponibil aici.

Taxa de înscriere se restituie candidaților doar în cazul în care specializarea la care au fost admiși nu se organizează. (Art. 60 din Metodologie)

Candidații scutiţi de plata taxei de înscriere vor alege ca metodă de plată în platformă „Scutire taxă” și vor încărca documentul care atestă faptul că sunt eligibili pentru scutirea taxei. AICI puteți vedea categoriile de candidați scutiţi de plata taxei de înscriere.

Scutiri și reducere taxă de înscriere – pe bază de documente justificative se aplică pentru (Art. 35, 36 și 37 din Metodologie):

 • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani și aflaţi în întreţinerea părinţilor), copii ai personalului didactic (de predare sau auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) copii ai personalului nedidactic din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani) care sunt orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani) proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
 • candidaţii care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educației.

Cum te poți înscrie

Varianta 1 – ON-LINE:

Pentru înscrierea on-line, documentele necesare vor fi scanate şi încărcate pe site http://inscriere.uaic.ro, respectând perioada de înscriere conform calendarului de admitere.

Atenție! – Dacă veți fi declarați admiși, dosarul de admitere încărcat on-line se va aduce la secretariatul Facultății de Biologie în format fizic la momentul confirmării locului.

Varianta 2 – PRIN PREZENȚA FIZICĂ la Facultate:

Dosarul de înscriere va fi adus fizic la Facultatea de Biologie, Corp B, Etaj I, Amfiteatru B2. Înscrierea se va face pe baza cărții de identitate/pașaportului și a unei adrese e-mail valide. La momentul înscrierii, fiecare candidat își va crea un cont on-line (pe baza adresei e-mail personale), folosind un calculator pus la dispoziție de Facultatea de Biologie (sala B-435). Candidații vor fi asistați și ajutați pe tot parcursul procesului de înscriere de membrii comisiei de înscriere.

Pași de urmat pentru înscrierea fizică:

 1. Înscriere – sala B435
 2. Verificare înscriere – Amfiteatru B2

În cazul înscrierii la două sau mai multe facultăţi: Candidaţii care se înscriu concomitent la două sau mai multe facultăți vor depune actele în original la prima facultate unde s-au înscris. La celelalte facultăți documentele vor fi prezentate în copie, la care se adaugă adeverința de înscriere de la facultatea unde s-au depus actele în original.

Rezultate admitere și confirmări

Candidații care se află pe listele de așteptare sunt rugați să verifice periodic listele cu rezultatele admiterii, întrucât ierarhia se poate modifica.

Candidaţii admişi care nu şi-au îndeplinit obligaţiile au fost declaraţi RESPINŞI.

Confirmarea locului și semnarea contractului de studii

Confirmarea locurilor:  Redistribuirea locurilor neocupate:  Confirmarea locurilor după redistribuire:  Afișarea rezultatelor finale:  
Când?  
12 – 13 septembrie – interval orar 9:00-15:00  
Când?
14 septembrie
Listele după distribuire, vor fi afișate la avizierul și pe site-ul Facultății de Biologie  
Când?
15 septembrie – interval orar 9:00-15:00
Când?
16 septembrie
Listele finale vor fi afișate la avizierul și pe site-ul Facultății de Biologie  
Unde?
Corp B, etaj 1, Amfiteatrul B2
 Unde?
Corp B, etaj 1, Amfiteatrul B2
 

Candidații declarați admiși inițial care nu confirmă locul în zilele de 12 și 13 septembrie, vor fi declarați respinși, urmând ca locurile să fie redistribuite pe data de 14 septembrie pentru candidații care au fost respinși în prima fază!

Instrucțiuni achitare taxă confirmare

IMPORTANT !

La momentul confirmării locului, candidații admiși trebuie să completeze dosarul de concurs cu dovada achitării taxei de confirmare a locului.

Candidații care s-au înscris în format on-line, trebuie să aducă la momentul confirmării locului dosarul cu toate documentele cu care s-au înscris pe platforma de admitere, inclusiv cele două chitanțe (cea de înscriere și cea de confirmare a locului).

Candidații declarați admiși pe locurile finanțate de la buget au obligația de a depune, conform calendarului stabilit de facultate, dosarul cu actele de studii în original (dacă nu există deja la facultate).

Candidații admiși pe locurile cu taxă trebuie să completeze dosarul de înscriere cu diploma de bacalaureat în original, inclusiv chitanța de confirmare a locului la forma cu taxă. În cazul în care sunt admiși sau urmează deja un alt program de studii, vor trebui să depună la dosar copii legalizate ale actelor de studii însoțite de adeverința care sa ateste prezența actelor de studii în original la altă facultate/instituție de învățământ superior. În cazul neîndeplinirii obligațiilor mai sus enumerate, candidații vor fi declarați respinși.

Taxa nu poate fi achitată la facultate! Pentru achitarea taxei de confirmare a locului vă rugăm să urmați pașii indicați mai sus.

Metodologie admitere și anexe

Pentru mai multe informații poți consulta Metodologia de admitere.

Anexa II – Informare privind prelucrarea informațiilor cu caracter personal

Anexa IV – Acord de confidențialitate

Pentru detalii suplimentare poți consulta și pagina Universității dedicată admiterii.

Retragere dosar/Restituire taxe

Retragere dosar concurs

Dosarele candidaţilor se restituie acestora sau persoanelor împuternicite de acestea pe bază de procură autentificată în cel mult 48 ore de la depunerea cererii, necondiţionat şi gratuit, pe baza actelor de identitate. Retragerea dosarului implică declararea ca respins a candidatului.

Cerere retragere dosar

Restituiri taxe

Taxa de înscriere se restituie candidaților doar în cazul în care specializarea la care au fost admiși nu se organizează.

Această taxă nu se restituie în cazul renunțării la școlarizare.

A. Taxele de școlarizare se restituie, în cazul retragerii, astfel:

a) pentru candidaţii admişi în sesiunea din iulie:

Candidaților admiși cu taxă care renunță la școlarizare în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la semnarea Contractului de studii, li se va reține 10% din taxa de școlarizare pentru semestrul I. Dacă cererea de retragere se va face după depășirea termenului de 5 (cinci) zile calendaristice de la semnarea Contractului de studii, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere (vezi calendarul admiterii), candidaților li se va reține 15% din taxa de școlarizare pentru semestrul I. Celor care se retrag după începerea celei de a doua sesiuni de admitere, dar înainte de începerea anului universitar, li se va reține 20% din taxa de școlarizare pentru semestrul I.

TAXA ȘCOLARIZARE DOMENIUL BIOLOGIETAXĂ ȘCOLARIZARE DOMENIUL ȘTIINȚA MEDIULUI
3500/an, 1750/semestru3000/an, 1500/semestru

b) pentru candidaţii admişi în sesiunea din septembrie:

Candidaților admiși cu taxă care renunță la școlarizare în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la semnarea Contractului de studii li se va reține 10% din taxa de școlarizare pentru semestrul I. Dacă cererea de retragere se va face după depășirea termenului de 5 (cinci) zile calendaristice de la semnarea contractului, dar înainte de începerea anului universitar, li se va reține 15% din taxa de școlarizare pentru semestrul I.

TAXA ȘCOLARIZARE DOMENIUL BIOLOGIETAXĂ ȘCOLARIZARE DOMENIUL ȘTIINȚA MEDIULUI
3500/an, 1750/semestru3000/an, 1500/semestru

c) Candidaților admiși la învățământ cu frecvență care se retrag după începerea anului universitar nu li se mai restituie taxa de școlarizare prevăzută de facultate pentru confirmarea locului. În cazul studenților înmatriculați la ID/IFR, în ceea ce privește restituirea taxelor după începerea anului universitar, se respectă prevederile Contractului de studii.

B. Taxa de școlarizare achitată de către candidați în vederea confirmării locurilor se restituie integral în următoarele situații:

 • candidatul admis cu taxă a ocupat, în urma redistribuirii, un loc la buget;
 • candidatul nu a confirmat locul (deși a plătit prima tranșă din taxa de școlarizare).

Documente necesare restituirii taxei de școlarizare:

Tipul restituiriiDocumente necesare
I. Candidații care au confirmat locul la taxă, dar au trecut pe locurile bugetate  Cerere de restituire,
Taxa de înmatriculare la forma buget, în cuantum de 50 de Ron (cod 38),
Chitanță 600 Ron în original (dacă nu se află la dosarul de concurs),
Copie după cartea de identitate,
Extras de cont de la bancă pe numele solicitantului (atenție! NU se acceptă extrase de cont ale părinților sau ale altor persoane, nu se acceptă conturi IBAN scrie pe hârtie sau pe email!).
II. Candidații care au confirmat locul la taxă, dar doresc retragerea dosarului:  Cerere de restituire,
Chitanță 600 Ron în original (dacă nu se află la dosarul de concurs),
Copie după cartea de identitate,
Extras de cont de la bancă pe numele solicitantului (atenție! NU se acceptă extrase de cont ale părinților sau ale altor persoane, nu se acceptă conturi IBAN scrie pe hârtie sau pe email!).

Atenție!

1. Documentele pentru restituire se aduc fizic la secretariatul Facultății de Biologie (Corp B, etaj 1, sala B 468) de luni până vineri în intervalul orar 1000-1200 sau se transmit pe e-mail la adresa elena.olaru@uaic.ro.

2. TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A CERERILOR DE RESTITUIRE A TAXEI ESTE 14 OCTOMBRIE 2022.

3. TAXELE DE ȘCOLARIZARE SE VOR RESTITUI ÎN PERIOADA OCTOMBRIE-NOIEMBRIE 2022.

Cerere restituire taxă

Contactează-ne

Dacă ai probleme cu înscrierea on-line poți trimite un mesaj la adresa: inscriere@uaic.ro

Dacă ai nelămuriri sau probleme privind înscrierea fizică la Facultatea de Biologie ne poți contacta astfel: