Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

Admitere Licenţă

Află aici care sunt programele noastre de studii.

Află aici care sunt condițiile de admitere.

Vezi numărul de locuri disponibile la admitere pentru fiecare program de studii.

Află care este perioada de înscriere la admitere și când poți confirma locul.

Vezi aici ce trebuie să conțină dosarul de admitere.

Vezi care sunt taxele pentru înscrierea la concursul de admitere.

Află aici cum te poți înscrie la Facultatea de Biologie.

Află dacă ai fost declarat admis și cum poți confirma locul.

Pentru mai multe informații poți consulta Metodologia de admitere.

Află cum îți poți retrage dosarul din concurs și cum îți poți primi banii din taxă înapoi.

Află aici cum ne poți contacta dacă ai nelămuriri sau dacă ai nevoie de ajutor.

Oferta educațională

Programe de studii

Înscrierea candidaților se face pe programe de studii. Ierarhizarea și repartizarea pe programe de studii se realizează în funcție de media de admitere și ordinea opțiunilor din fișa de înscriere.

Criterii de admitere

Criteriile de admitere la Facultatea de Biologie sunt:

  • Media generală de la bacalaureat (100%)

Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor (se vor utiliza mediile trecute în Foaia matricolă):

  • Media anilor de studiu din liceu

Informaţii pentru olimpici:

Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei şi/sau la alte concursuri internaţionale şi naţionale beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget (se va atașa la dosar documentul doveditor).

Numărul de locuri

Calendarul admiterii

PREÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2022/2023

Perioada 4 aprilie 2022 – 10 iulie 2022 – ON-LINE – la UAIC eAdmitere

Conținutul dosarului

Îți punem la dispoziție și varianta pdf pentru a te ajuta să îți organizezi mai bine dosarul. Descarcă lista de aici.

Notă: prin „copie” se înţelege o copie simplă, nelegalizată.

Anexa III– Fișa de înscriere

Anexa IV – Acord de confidențialitate

IMPORTANT

La semnarea contractului de studii, candidații declarați admiși au obligația de a depune la dosar un extras de cont al titularului în vederea efectuării operațiunilor de virament bancar care apar în perioada școlarizării (burse, restituiri taxe, premii etc.). În contractul de școlarizare va fi trecut contul IBAN, conform extrasului de cont depus la dosar. Dacă intervine o schimbare a datelor din extrasul de cont depus la dosar, studentul are obligația să anunțe, în termen de 5 zile lucrătoare, secretariatul facultății și să depună un nou extras de cont.

Informaţii privind echivalarea studiilor efectuate în străinătate de către cetăţenii români aflati aici

Precizare privind recunoașterea studiilor ale candidaților cetățeni români și din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană care au obținut diploma de bacalaureat în străinătate:

Dosarele de recunoaștere a studiilor pentru cetățenii români care au obținut diploma de bacalaureat în străinătate, întocmite în vederea obținerii atestatelor de recunoaștere emise de către C.N.R.E.D, se vor depune la facultăți, în perioada de înscriere din cadrul admiterii.

La momentul înscrierii, candidații respectivi vor depune două dosare: unul pentru înscrierea la studii, celălalt pentru recunoașterea studiilor, alcătuite conform listei afișate pe site-ul www.cnred.edu.ro mai puțin taxa pentru echivalare care va fi achitată și depusă la dosar în momentul confirmării locului obținut prin admitere.

OBSERVAȚII

Candidații din etnia romilorConsultați Art. 27 din Metodolgie
Candidații proveniți din sistemul de asistență socialăConsultați Art. 28 din Metodolgie
Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2021/2022Consultați Art. 25, lit. b. din Metodolgie
Candidaţii cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii EuropeneConsultați Art. 25, lit. a. din Metodolgie

Taxe admitere

Taxa de înscriere la concursul de admitere este în valoare de 250 Ron (taxă unică, indiferent de numărul programelor pentru care optează candidatul) și se poate achita urmând indicațiile din acest document.

Recomandăm ca taxa de admitere să se achite on-line folosind adresa https://plati-taxe.uaic.ro/. Pentru ajutor, puteți urmări un material video disponibil aici.

Taxa de înscriere se restituie candidaților doar în cazul în care specializarea la care au fost admiși nu se organizează. (Art. 60 din Metodologie)

Scutiri și reducere taxă de înscriere – pe bază de documente justificative se aplică pentru (Art. 35, 36 și 37 din Metodologie):

  • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani și aflaţi în întreţinerea părinţilor), copii ai personalului didactic (de predare sau auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;
  • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) copii ai personalului nedidactic din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
  • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani) care sunt orfani de ambii părinţi;
  • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani) proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
  • candidaţii care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educației.

Cum te poți înscrie

Secțiune în curs de actualizare

Rezultatele admiterii

Nu sunt informații de afișat la acest moment

Metodologie admitere și anexe

Pentru mai multe informații poți consulta Metodologia de admitere.

Anexa II – Informare privind prelucrarea informațiilor cu caracter personal

Anexa III– Fișa de înscriere

Anexa IV – Acord de confidențialitate

Pentru detalii suplimentare poți consulta și pagina Universității dedicată admiterii.

Retragere dosar/Restituire taxe

Nu sunt informații de afișat la acest moment

Contactează-ne

Dacă ai probleme cu înscrierea on-line poți trimite un mesaj la adresa: inscriere@uaic.ro

De asemenea, UAIC pune la dispoziție candidaților un call-center. Detalii aici.

Dacă ai nelămuriri sau probleme privind înscrierea fizică la Facultatea de Biologie ne poți contacta astfel: