REZULTATE ADMITERE 2020

ADMITERE MASTER PROFESIONAL - LABORATOR MEDICAL
 • Detalii înscriere. [aici]
 • Consultă calendarul admiterii, numărul de locuri și alte informații utile. [aici]
 • Fişă de înscriere studii universitare de master, formă de învăţământ cu frecvenţă. [aici]
 • Taxele privind admiterea la Master Profesional - Laborator Medical vor fi plătite astfel:
  • BRD la orice sucursală din ţară cont - RO68BRDE240SV89534452400
  • TREZORERIE Iaşi - RO39TREZ406504601X000730 cod fiscal 4701126
 • Confirmare locuri. [aici]
 • Descarcă metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2020-2021 (învățământ cu frecvență, frecvență redusă și învățământ la distanță). [aici]

INFORMAŢII DE INTERES GENERAL
 • "Bun venit la Uaic" eveniment de orientare și informare pentru studenții din anul I. [aici]
 • Notă de informare referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce priveștre prelucrarea datelor cu caracter personal. [aici]
 • Taxele privind admiterea 2020 sesiunea - iulie vor fi plătite astfel:
  • BRD la orice sucursală din ţară cont - RO68BRDE240SV89534452400
  • TREZORERIE Iaşi - RO39TREZ406504601X000730 cod fiscal 4701126
 • În momentul efectuării plăţii trebuie specificat: FACULTATEA DE BIOLOGIE
  • studii de licenţă zi - cod 1201
  • studii de master zi - cod 2401
 • Descoperă experienţa de student UAIC: Fascinat de Biologie. detalii...
 • Oferta academică la Facultatea de Biologie pentru anul universitar 2020-2021. detalii...

STUDII DE LICENŢĂ - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020
 • Descarcă metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2020-2021 (învățământ cu frecvență, frecvență redusă și învățământ la distanță). [aici]
 • Consultă calendarul admiterii, numărul de locuri și alte informații utile înscrierii. [aici]
 • Consultă și alte informații utile despre admiterea în ciclul de studii universitare de licență pe pagina universității. [aici]
 • Fişă de înscriere studii universitare de licenţă, formă de învăţământ cu frecvenţă. [aici]
 • Fişă de înscriere studii universitare de licenţă, formă de învăţământ cu frecvenţă - candidaţi absolvenţi ai liceelor din mediul rural. [aici]
 • Confirmări locuri admitere licenţă septembrie 2020. [aici]
 • Cerere pentru restituirea taxei de şcolarizare. [aici]

STUDII DE MASTER - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020
 • Descarcă metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2020-2021 (învățământ cu frecvență, frecvență redusă și învățământ la distanță). [aici]
 • Consultă calendarul admiterii, numărul de locuri și alte informații utile înscrierii. [aici]
 • Consultă și alte informații utile despre admiterea în ciclul de studii universitare de master pe pagina universității. [aici]
 • Fişă de înscriere studii universitare de master, formă de învăţământ cu frecvenţă. [aici]
 • Confirmări locuri admitere master septembrie 2020. [aici]
 • Cerere pentru restituirea taxei de şcolarizare. [aici]
 • Admitere la studii universitare de master - laborator medical - (masterat profesional). [aici]

STUDII DE LICENŢĂ - SESIUNEA IULIE 2020
 • Descarcă metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2020-2021 (învățământ cu frecvență, frecvență redusă și învățământ la distanță). [aici]
 • Consultă calendarul admiterii, numărul de locuri și alte informații utile înscrierii. [aici]
 • Consultă și alte informații utile despre admiterea în ciclul de studii universitare de licență pe pagina universității. [aici]
 • Fişă de înscriere studii universitare de licenţă, formă de învăţământ cu frecvenţă. [aici]
 • Fişă de înscriere studii universitare de licenţă, formă de învăţământ cu frecvenţă - candidaţi absolvenţi ai liceelor din mediul rural. [aici]
 • Contract de studii universitare pentru învăţământ cu frecvenţă. [aici]
 • Confirmări locuri admitere licenţă iulie 2020. [aici]
 • Retragerea dosarului şi restituirea taxei de şcolarizare admitere licenţă iulie 2020. [aici]
 • Formular cazare pentru candidaţii declaraţi admişi (licenţă) şi confirmaţi în anul univ. 2020-2021. [aici]
 • Cerere pentru restituirea taxei de şcolarizare. [aici]
 • Programarea candidaţiilor pentru retragerea dosarelor şi restituirea taxei de şcolarizare. [aici]
 • Situaţia locurilor neocupate la concursul de admitere pentru studii universitare de licenţă an universitar 2020-2021 (28 august 2020). [aici]

STUDII DE MASTER - SESIUNEA IULIE 2020
 • Descarcă metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2020-2021 (învățământ cu frecvență, frecvență redusă și învățământ la distanță). [aici]
 • Consultă calendarul admiterii, numărul de locuri și alte informații utile înscrierii. [aici]
 • Consultă și alte informații utile despre admiterea în ciclul de studii universitare de master pe pagina universității. [aici]
 • Fişă de înscriere studii universitare de master, formă de învăţământ cu frecvenţă. [aici]
 • Tabel cu studenţii programaţi pentru interviu, în vederea admiterii la ciclul de master ce se va desfăşura online pe platforma Microsoft Teams în ziua de 17.07.2020 ora 9. [aici]
 • Perioada de înscriere la studiile universitare de master a candidaţiilor români de pretutindeni se prelungeşte până pe 24.07.2020 conform hotărârii BECA nr. 4M din 16.07.2020. [aici]
 • Tabel cu studenţii programaţi pentru interviu, în vederea admiterii la ciclul de master ce se va desfăşura online pe platforma Microsoft Teams în ziua de 24.07.2020 ora 9. [aici]
 • Contract de studii universitare pentru învăţământ cu frecvenţă. [aici]
 • Confirmări locuri admitere master iulie 2020. [aici]
 • Retragerea dosarului şi restituirea taxei de şcolarizare admitere master iulie 2020. [aici]
 • Programarea candidaţilor în vederea confirmării locului la buget specializarea Biotehnologii Microbiene şi Celulare. [aici]
 • Programarea candidaţilor în vederea confirmării locului la buget specializarea Genetică Moleculară. [aici]
 • Programarea candidaţilor în vederea confirmării locului la buget specializarea Conservarea Biodiversităţii şi Consiliere de Mediu. [aici]
 • Formular cazare pentru candidaţii declaraţi admişi (master) şi confirmaţi în anul univ. 2020-2021. [aici]
 • Cerere pentru restituirea taxei de şcolarizare. [aici]
 • Programarea candidaţiilor pentru retragerea dosarelor şi restituirea taxei de şcolarizare. [aici]
 • Situaţia locurilor neocupate la concursul de admitere pentru studii universitare de master an universitar 2020-2021 (28 august 2020). [aici]

ŞCOALA DOCTORALĂ
 • Descarcă metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2020-2021. [aici]
 • Consultă și alte informații utile despre admiterea în ciclul de studii universitare din cadrul şcolii doctorale de biologie pe pagina universității. [aici]
 • Instrucţiuni privind desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat, domeniul de doctorat: biologie, sesiunea septembrie 2020. [aici]
 • Calendarul concursului de admitere la studii universitare de doctorat, domeniul de doctorat: biologie, sesiunea septembrie 2020.. [aici]
 • Numărul de locuri repartizate pentru concursul de admitere la studii universitare
  de doctorat, domeniul de doctorat: biologie, sesiunea septembrie 2020. [aici]
 • Documentele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat, domeniul de doctorat: biologie, sesiunea septembrie 2020. [aici]
 • Tematica necesară pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat, domeniul de doctorat: biologie, sesiunea septembrie 2020. [aici]
 • Susţinere proiect de cercetare şi interviu la concursul de admitere la studii universitare de doctorat, domeniul de doctorat: biologie, sesiunea septembrie 2020. [aici]
 • Programare susţinere probă orală la concursul de admitere la studii universitare de doctorat, domeniul de doctorat: biologie, sesiunea septembrie 2020. [aici]