UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" IAȘI
FACULTATEA DE BIOLOGIE
ADMITERE 2018

REZULTATE - SESIUNEA IULIE și SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018 [AICI]


INFORMAȚII DE INTERES GENERAL

» Informează-te cu privire la oferta academică a Facultății de Biologie pentru anul universitar 2018-2019. [aici]
» Programul de înscriere a candidaților pentru studii universitare
de licență și master și programul de funcționare a caseriilor pe perioada înscrierii.
[aici]
» Programul de înscriere a candidaților români de pretutindeni pentru studii universitare de licență și master. [aici]
» Descarcă metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii online
în ciclul de studii univeristare de Licență și, respectiv, de Master pentru anul universitar 2018-2019.
[aici]
» Descarcă metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii univeristare de licență
și master pentru cetățenii români și din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European
și din Confederația Elvețiană care au obținut diploma de bacalaureat și/sau diploma de licență în străinătate.
[aici]
» Precizări referitoare la modalitatea de gestionare a locurilor bugetate
alocate candidaților cetățeni români cu domiciliul în Romania, UE și SSE.
[aici]
» Notă de informare referitoare la protecția persoanelor fizice
în ceea ce priveștre prelucrarea datelor cu caracter personal.
[aici]

STUDII DE LICENȚĂ - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

» Consultă calendarul admiterii, numărul de locuri și alte informații utile înscrierii. [aici]
» Descarcă metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licență
pentru anul universitar 2018-2019 (învățământ cu frecvență, frecvență redusă și învățământ la distanță).
[aici]
» Consultă și alte informații utile despre admiterea în ciclul de studii universitare de licență pe pagina universității. [aici]

STUDII DE MASTER - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

» Candidații vor susține o probă orală la concursul de admitere la master. [aici]
» Lista studenților care vor susține proba orală pentru admiterea la studii de master în data de 13.09.2018. [aici]
» Consultă calendarul admiterii, numărul de locuri și alte informații utile înscrierii. [aici]
» Descarcă metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii în
ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2018-2019 (învățământ cu frecvență și frecvență redusă).
[aici]
» Informează-te cu privire la conținutul programelor de master al Facultății de Biologie. [aici]
» Pentru ciclul de master, învățământ de zi, grupa de studii trebuie să cuprindă minim 20-25 de studenți.
» Consultă și alte informații utile despre admiterea în ciclul de studii universitare de master pe pagina universității. [aici]

PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALĂ - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

» Descarcă metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele de conversie profesională a cadrelor
didactice din învățământul preuniv. pentru anul univ. 2018-2019 (învățământ cu frecvență și învățământ la distanță).
[aici]
» Consultă și alte informații utile despre admiterea la programele de conversie profesională pe pagina universității [aici]

REZULTATE ADMITERE 2017 [AICI]

ȘCOALA DOCTORALĂ DE BIOLOGIE
CONCURS DE ADMITERE - Sesiunea Septembrie 2018
Detalii [aici]