UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" IAȘI
FACULTATEA DE BIOLOGIE
ADMITERE 2017

REZULTATE - SESIUNEA SEPTEMBRIE - [AICI]

REZULTATE - SESIUNEA IULIE - UPDATE 09.08.2017 [AICI]

STUDII DE LICENȚĂ - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

» Descarcă metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licență [aici]
» Consultă Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România,
pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare,
dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018 [aici]
» Consultă calendarul admiterii, numărul de locuri și alte informații utile înscrierii [aici]
» Absolvenții de liceu care, pe parcursul celor patru ani, au avut rezultate deosebite la olimpiadele naționale și
internaționale, vor putea beneficia de finanțare prin programul de granturi pentru cercetare-dezvoltare și inovare
"Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I", finanțare care se acordă din fonduri ale Ministerului Cercetării
și Inovării prin intermediul universității sau facultății la care studiază. Detalii [aici]
» Consultă și alte informații utile despre admiterea în ciclul de licență pe pagina universității [aici]

STUDII DE MASTER - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

» Descarcă metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de master [aici]
» Consultă Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România,
pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare,
dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018 [aici]
» Consultă modalitatea de susținere a examenului de admitere în ciclul de studii universitare de master [aici]
» Proba orală la concursul de admitere pentru studii de master, sesiunea septembrie 2017,
la Facultatea de Biologie, se va desfășura după următorul program, detalii...
[aici]
» Consultă calendarul admiterii, numărul de locuri și alte informații utile înscrierii [aici]
» Informează-te cu privire la conținutul programelor de master la Facultatea de Biologie [aici]
» Pentru ciclul de master, învățământ de zi, grupa de studii trebuie să cuprindă minim 20-25 de studenți, detalii ... [aici]
» Consultă și alte informații utile despre admiterea în ciclul de studii universitare de master pe pagina universității [aici]
» Susținerea interviului on line se organizează EXCLUSIV pentru candidații selectați
în cadrul unor programe de mobilități Erasmus sau calificați la olimpiade și concursuri profesionale. Detalii [aici]

ȘCOALA DOCTORALĂ DE BIOLOGIE
CONCURS DE ADMITERE - Sesiunea Septembrie 2017
Detalii [aici]