Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

SSASN 2017

EDIȚIA a I-a, mai 2017

Pornind de la premisa implicării mai active a studenților în viața comunității academice din România, propunem studenților naturaliști un exercițiu de abordare a cercetării științifice finalizat prin elaborarea și prezentarea unui studiu științific în cadrul acestui eveniment anual care se află la prima ediție.

Sesiunea de comunicări științifice a studenților naturaliști urmează să se desfășoare la Iași, în perioada 19 – 20 mai 2017, fiind corelată cu structura anului universitar și cu Ziua Internațională a Biodiversității (22 mai). Invitația se adresează, în special, deși nu exclusiv, studenților din anii terminali la ciclul de licență, studii masterale și doctorale de la facultățile de profil din țară.

Sesiunea de comunicări științifice a studenților naturaliști va reprezenta un veritabil exercițiu de practică științifică pentru studenții participanți, dar și un prilej de cunoaștere și inițiere a unor legături pentru studenții proveniți din facultăți de profil de la universitățile din România. Cele mai bune lucrări prezentate în cele trei secțiuni ale sesiunii – Biologie și ecologie animală, Biologie și ecologie vegetală și Biologie aplicată și experimentală – vor fi premiate și vor putea fi publicate sub forma unui articol științific, sub coordonarea științifică a profesorului îndrumător, în revistele științifice ale Facultății de Biologie de la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Biologie animală, Biologie vegetală și Genetică și biologie moleculară – Thomson Reuters Master Journal List, Zoological Records, Index Copernicus).

DATE IMPORTANTE:
Perioada de înscriere:10 martie – 1 mai 2017.
Înscrierea se va face în baza expedierii unui formular de înscriere ce poate fi descărcat de aici Acesta va cuprinde și un rezumat al lucrării ce urmează a fi prezentată; confirmarea acceptării participării se va trimite în 14 zile de la primirea rezumatului și formularului de înscriere.
Sosirea participanților externi: 18 mai 2017.
Deschiderea festivă & Specializarea prin doctorat: 19 mai 2017.
Aplicație practică: Situl Natura 2000 Eleșteiele Jijiei și ale Miletinului, Vlădeni: 20 mai 2017.
Plecarea participanților externi: 21 mai 2017.

Comitetul științific:
Conf. dr. Carmen Gache, Președinte
Lect. dr. Mirela Cîmpeanu, Membru
Lect. dr. Anișoara Stratu, Membru
Lect. dr. Anca Neagu, Membru
Dr. Alina Ignat, Secretar.
Comitetul organizare:
Gabriela Ștefan, Ozana Petraru, Sorin Lazăr,
Ioana Martin, Alexandru Pintiloaie, Alexandru Niță,
Elena Armeanu, Diana Tofănescu, Cristina Iancu,
Raluca Duță, George Creangă, Teodora Langa,
Cătălina Sauciuc, Alexandra Săvucă.
Date de contact:
Conf. dr. Carmen Gache, coord. evenimentului,
e-mail: cgache@uaic.ro Tel. 0749215524

Dr. Alina Ignat, secretar,
e-mail: alinaei@yahoo.com Tel. 0744213240