Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

SSASN 2019

EDIȚIA a III-a, mai 2019

Pornind de la premisa implicării mai active a studenților în viața comunității academice din România, propunem studenților naturaliști un exercițiu de abordare a cercetării științifice finalizat prin elabora-rea și prezentarea unui studiu științific în cadrul unui eveniment anual care se află la a treia ediție.

Sesiunea științifică anuală a studenților naturaliști, ce urmează să se desfășoare la Iași, în perioada 24 – 25 mai 2019, fiind corelat cu structura anului universitar și cu Ziua Internațională a Biodiversității (22 mai). Invitația se adresează, în special, deși nu exclusiv, studenților din anii terminali la ciclul de licență, studii masterale și doctorale de la facultățile de profil din țară.

Sesiunea de comunicări științifice a studenților naturaliști va reprezenta un veritabil exercițiu de practică științifică pentru studenții participanți, dar și un prilej de cunoaștere și inițiere a unor legături pentru studenții proveniți din facultăți de profil de la universitățile din România. Cele mai bune lucrări prezentate în cele trei secțiuni ale sesiunii – Biologie și ecologie animală, Biologie și ecologie vegetală și Biologie aplicată și experimentală – vor fi premiate și vor putea fi publicate sub forma unui articol științific, sub coordonarea științifică a profesorului îndrumător, în revistele științifice ale Facultății de Biologie de la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Biologie animală, Biologie vegetală și Journal of Experimental and Molecular Biology – Thomson Reuters Master Journal List, Zoological Records, Index Copernicus).

DATE IMPORTANTE:
Perioada de înscriere: 18 martie – 21 aprilie 2019.
Înscrierea se va face în baza expedierii unui formular de înscriere ce poate fi descărcat de aici Acesta va cuprinde și un rezumat al lucrării ce urmează a fi prezentată, confirmarea acceptării participării se va trimite până la data de 6 mai 2019).
Sosirea participanților externi: 23 mai 2019.
Deschiderea festivă & Specializarea prin doctorat: (masă rotundă) 24 mai 2019.
Comunicări pe secțiuni: 24 mai 2019. Consultă programul aici
Aplicație practică: PROSPA0042 Eleșteiele Jijiei și Miletinului: 25 mai 2019.
Plecarea participanților externi: 26 mai 2019.

Date de contact:
Conf. dr. Carmen Gache, coord. evenimentului,
e-mail: cgache@uaic.ro Tel. 0749215524

Dr. Alina Ignat, secretar,
e-mail: alinaei@yahoo.com Tel. 0744213240