Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

SSASN 2021

EDIȚIA a V-a, mai 2021

Facultatea de Biologie a Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași anunță organizarea celei de a V-a ediții a Sesiunii Științifice Anuale a Studenților Naturaliști (SSASN), în format online, în data de 22 mai 2021, începând cu ora 10.

Evenimentul este special planificat, pentru desfășurare, concomitent cu sărbătorirea Zilei Internaționale a Biodiversității.

Scopul manifestării științifice este de a facilita dezvoltarea capacității studenților biologi, de la facultăți de profil din țară, de a comunica rezultatele studiilor științifice obținute în contextul realizării lucrărilor de licență, masterat și doctorat.

Sesiunea se va desfășura pe următoarele secțiuni: Biologie și ecologie animală, Biologie și ecologie vegetală și Biologie aplicată și experimentală.

Rezumatele lucrărilor prezentate vor fi publicate în volumul anual al manifestării, iar cele mai bune lucrări vor putea fi publicate, în forma unui articol științific, sub coordonarea științifică a profesorului îndrumător, în una dintre revistele Facultății de Biologie de la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Biologie animală, Biologie vegetală, respectiv, Biologie moleculară și experimentală).

DATE IMPORTANTE:
Perioada de înscriere: 3 mai – 18 mai 2021 formular de înscriere online ce poate fi accesat de aici
În formular se va include și rezumatul lucrării de prezentat. Confirmarea acceptării rezumatului: până la data de 20 mai 2021.
Deschiderea festivă & Comunicări pe secțiuni:. 22 mai 2021 începând cu ora 10.
Modul de desfăşurăre:. on-line platforma Microsoft Teams.
Programul manifestării: Programul manifestării ştiinţifice. aici
Moderatorul manifestăriiConf. dr. Naela Costică,

Comitetul științific:
Profesor dr. habil. Marius Mihășan-Preşedinte
Conferențiar dr. Carmen Gache-Membru
Șef lucrări dr. Gabriela Dumitru-Membru
Șef lucrări dr. Anișoara Stratu-Membru
Comisia de jurizare:
Conf. dr. Naela Costică-Preşedinte
Conf. dr. Lăcrămioara-Carmen Ivănescu-Membru
Șef lucrări dr. Elena Todirașcu-Ciornea-Membru
Șef lucrări dr. Anca-Narcisa Neagu-Membru
Student drd. Ioana Claudia Moroșan
Student masterand Tatiana Rodideal
Date de contact:
Conf. dr. Naela Costică, coord. evenimentului,
e-mail: cnaela@uaic.ro Tel. 0232 201511

Dr. Alina Ignat, secretar,
e-mail: alinaei@yahoo.com Tel. 0744213240