Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

Prof. univ. dr. Cătălin Tănase

Domenii de competență

Biologie vegetală și micologie
UAIC, Corp B, Etaj I, B441
Tel: 0232/201102 – int.1563
e-mail: tanase@uaic.ro

Teme de cercetare

Studiul unor specii de fungi cu rol în biocontrolul patogenilor prin selecția unor specii izolate din habitate naturale, optimizarea mediilor de cultură, testarea condițiilor optime de acțiune in vitro pentru eficientizarea procesului de biocontrol și screeningul mecanismelor biologice și biochimice prin analize specifice de microscopie și cromatografie. Rezultatele cercetărilor vizează identificarea unor noi bioresurse și a unor noi compuși organici ca metode alternative în combaterea patogenilor.

Biotehnologia, fitochimia şi valorificarea sustenabilă a resurselor vegetale prin studiul diversității fitochimice in vivo și in vitro a unor populații naturale, dezvoltarea unor culturi de țesuturi și celule vegetale in vitro, prin izolarea și propagarea unor chemotipuri, respectiv producerea de principii biologic active prin metode biotehnologice. Rezultatele cercetărilor vizează atât conservarea resurselor de germoplasmă, cât şi valorificarea sustenabilă, prin certificarea calităţii materialului vegetal.

Proiecte de cercetare

1. Proiect PN-II-PT-PCCA-2013-4 nr. 74/2014: Dezvoltarea unui model funcţional de valorificare sustenabilă a diversităţii genetice şi fitochimice a populaţiilor naturale de Arnica montana L. din nordul Carpaţilor Orientali.

2. Proiect P–CD, Program CEEX–BIOTECH nr. 128/2008: Reconstrucția ecologică prin procedee de micoremediere a solurilor degradate de activităţile miniere.

Publicații

1. Apetrei R.M., Carac G., Ramanaviciene A., Bahrim G., Tănase C., Ramanavicius A., 2019 – Cell-assisted synthesis of conducting polymer – polypyrrole – for the improvement of electric charge transfer through fungal cell wall. Colloid and Surfaces B: Biointerfaces, 175: 671-679.

2. Balaes T., Petre C.V., Ungureanu C., Mardari C., Tănase C., 2017 – Ligninolytic enzyme system in ecological adaptation of lignicolous macrofungi. Applied Ecology And Environmental Research, 15(1): 207-224.

Premii

Premiul Emanoil Teodorescu al Academiei Române, 2008, pentru volumul Concepte actuale în taxonomia ciupercilor