Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

Profesor dr. emerit Maria-Magdalena Zamfirache

Domenii de competență

Botanică – Fiziologie Vegetală.
UAIC, Corp B, Etaj I, B445
Tel: 0232/201102 – int.1513
e-mail: magda@uaic.ro

Teme de cercetare

Efecte induse de factori de mediu abiotici, biotici şi antropici asupra proceselor fiziologice fundamentale la specii de plante spontane şi cultivate.

Cercetările actuale de biologie integrativă a organismelor vegetale superior organizate urmăresc înţelegerea şi aprofundarea modului lor unitar de reacţie la condiţiile de viaţă de care dispun, condiţii ce le induc reacţii fiziologice specifice. Între acestea, rezistenţa plantelor la condiţiile nefavorabile de mediu (condiţii de stres), ca totalitate a manifestărilor lor pentru supravieţuire şi pentru asigurarea desfăşurării la parametrii normali a proceselor vitale în condiţiile date reprezintă astăzi un domeniu de o deosebită importanţă în biologia vegetală fundamentală şi aplicativă.
În acest context, atenţia noastră se îndreptă spre cunoaşterea, prin studii interdisciplinare, a reacţiilor morfo-anatomo-fiziologice şi biochimice ale unor taxoni vegetali spontani şi/sau cultivaţi cu valenţe alimentare, aromatice, medicinale sau ornamentale la diverşi factori de mediu abiotici, biotici şi atropici cu efecte mai mult sau mai puţin favorabile asupra biologiei lor.

Compuşi alelopatici de origine vegetală cu potenţial de biocontrol în fitocenoze naturale şi atropizate produşi de taxoni din flora spontană şi/sau cultivată.

Anumiți metaboliți secundari la plantele superioare (alcaloizi, glicozide, flavonoide, uleiuri volatile etc.), compuși derivați din metabolismul primar, se sintetizează în corpul acestora ca produși biochimici esențiali, în efortul lor de adaptare la condițiile de viață variabile din mediului înconjurător, aceste substanțe îndeplinind rol defensiv-protector sau ofensiv pentru organismele producătoare la prezența, uneori agresivă microorganismelor, insectelor sau a erbivorelor din biocenoze.

Studiile interdisciplinare desfășurate în laboratorul nostru asupra unora dintre acești compuși naturali (extracte vegetale, uleiuri volatile etc.) urmăresc izolarea componentelor lor și identificarea proprietăților biologice ale acestora (potențial rol biostimulator, antibacterian, antifungic, antitumoral, insecticid), precum și descrierea mecanismelor proprii de acțiune, în ideea propunerii unor posibile aplicații practice de viitor, utilizând ca bază de realizare respectivii compuși în agricultura organică și în efortul de protecție a naturii și a sănătății omului prin mijloace biologice (obținerea de preparate cu rol de biofertilizatori, biostimulatori, medicamente de nouă generație în fitoterapie ș.a.).

Proiecte de cercetare

1. Proiect PN II program IDEI, cod CNCSIS 2100 – Tema 1040/2009: Studiul complex al filosferei unor specii de plante din colecţiile Grădinii Botanice Iaşi (beneficiar CNCSIS, 2009-2011).
2. Contract nr. 52142/2008, PN-II, Parteneriate în domenii prioritare, Tema: Ameliorarea potenţialului genetic şi caracterizarea complexă a biotipurilor din grupa plante de viitor, cu impact asupra dezvoltării ecologice şi durabile în pomicultură (beneficiar Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 2008-2011).
3. Contract nr. 62065/2008 PN-II, Parteneriate în domenii prioritare, Tema: Caracterizarea complexă a unor extracte citostatic active din tulpini de Claviceps purpurea obţinute prin biotehnologii de hibridare parasexuală, în vederea valorificării în terapeutica veterinară (beneficiar Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 2008-2011).

Publicații

1. Ioana-Claudia Moroşan, Andrei Lobiuc, Lăcrămioara Carmen Ivănescu, Ştefan Mihăiţă Olaru, Naela Costică & Maria Magdalena Zamfirache, 2020. Ludwigia glandulosa (Walter, 1788) as a potential bio indicator of water quality, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, August 2020, 15, (2), 369 – 376.
2. Alina G. Cîşlariu, Ciprian C. Mânzu & Maria M. Zamfirache, 2018. Habitat requirements and germination performance of some relict populations of Ligularia sibirica (Asteraceae) from Romania, Plant Ecology and Evolution 151 (3): 314–326.
3. Lobiuc A., Vasilache V., Oroian M., Stoleru T., Burducea M., Pintilie O., Zamfirache M.-M., 2017. Blue and Red LED Illumination Improves Growth and Bioactive Compounds Contents in Acyanic and Cyanic Ocimum basilicum L. Microgreens, Molecules, 22, (12) Article number 2111, DOI: 10.3390/molecules22122111.

Premii

1. Premiul «EMANOIL TEODORESCU» al Academiei Române, 2002, pentru lucrarea «Simbioza în lumea vie», publicată în anul 2000 în colaborare cu Profesor universitar dr. emerit Constantin TOMA, membru al Academiei Române;
2. Medalia de argint, în colaborare (dr. Ştefania Surdu, dr. Zenovia Olteanu, dr. Maria-Magdalena Zamfirache) la Salonul Internaţional al Invenţiilor Geneva, 2002, pentru invenţia: «Utilisation de facteurs d’augmentation pour la modification du potentiel biosynthétique chez Claviceps purpuraea Fr.( Tul.)».
Lemna minor L.
Lavandula officinalis L. – păr secretor
Lavandula officinalis L. var. Provence Blue, procentaj linalool în uleiul volatil (variante experimentale)
Ocimum basilicum L., soiul Aromat de Buzău
Taxus baccata L.,aril
Ilex aquifolium L., microscopie electronică de baleiaj – măsurători cu SIS Scandium Image Analysis Software
Viola canina L., peţiol-secţiune transversală
Efectul toxicităţii reziduurilor miniere de la Tarniţa asupra creşterii plantulelor de Triticum aestivum L. (1) şi Raphanus sativus L. (2)

Studenți-doctoranzi

Ioana-Claudia Moroșan

e-mail: morosan.ioana@gmail.com

Titlul tezei de doctorat: Efecte biologice induse de compuşi alelopatici de origine vegetală la taxoni ai genului Ocimum L., în condiţii de cultivare experimentală

Viviane Beatrice Bota

e-mail: viviane.beatrice@gmail.com

Titlul tezei de doctorat: Cercetări privind biologia unor specii de plante cu potenţial medicinal din flora spontană

Elena-Iren Hâncu (căs. Olaru)

e-mail: elena.olaru@uaic.ro

Titlul tezei de doctorat: Cercetări morfo-structurale şi funcţionale privind comportamentul unor taxoni ai genului Ocimum L. cultivaţi în condiţii experimentale de stres salin

Alexandra-Roxana Sava

e-mail: shealex95@gmail.com

Titlul tezei de doctorat: Cercetări micromorfologice, histo-anatomice şi fiziologice comparative la specii ale genului Echium, familia Boraginaceae, din România

Mădălina Elena Frunzete

e-mail: f.madalinaelena@yahoo.com

Titlul tezei de doctorat: Evaluarea potenţialului de biocontrol al unor extracte vegetale în condiţii experimentale

Ştefan Mihăiţă Olaru

e-mail: stefan.olaru93@gmail.com

Titlul tezei de doctorat: Modificari morfo-anatomice şi funcţionale induse de nanomateriale sintetice la specii vegetale cultivate in condiţii experimentale

Elida Rosenhech

e-mail: elidarosenhech@gmail.com

Titlul tezei de doctorat: Cercetări privind biologia unor specii ale genului Viola L. – bioresurse cu potenţial complex de valorificare

Gabriela Alina Ştefan

e-mail: stefan.gabriela93@yahoo.com

Titlul tezei de doctorat: Cercetări interdisciplinare privind biologia unor taxoni ai genului Lavandula L. cultivaţi în România

Alina – Elena Scurei (căs. Butnariu)

e-mail: butnariu_alina@yahoo.com

Titlul tezei de doctorat: Cercetări privind efectele toxicităţii solurilor contaminate cu metale grele asupra unor specii de plante superioare test