Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

Consiliere de Mediu

În majoritatea ţărilor membre ale Uniunii Europene, fiecare unitate economică importantă deţine un departament de mediu, cu un delegat în consiliul executiv al unităţii respective. Încă din anul 1988, Comisia Comunităţii Europene a finanţat un proiect în baza căruia a fost creat Institutul pentru Consiliere de mediu (Institute de l’ Eco-Conseil) la Strassbourg, ulterior, instituţii similare fiind înfiinţate în majoritatea ţărilor vest-europene.

Acest program de studii masterale a fost lansat în anul 2008 şi se adresează unui grup foarte larg de absolvenţi de învăţământ superior din domeniul ştiinţelor naturii, agronomie şi silvicultură, dar şi din cadrul ştiinţelor umane (sociologie, psihologie, asistenţă socială, etc.) sau învăţământului tehnic, în programa de studiu fiind prevăzute discipline de „cultură ecologică”.

Disciplinele din planul de învăţământ asigură absolvenţilor competenţă ştiinţifică, administrativă şi juridică, dar şi competenţe în comunicare şi educaţie, asigurând o schimbare a atitudinii şi comportamentului cotidian. Absolvenţii vor deţine o imagine de ansamblu asupra complexităţii problemelor de mediu şi intereselor economice ale societăţii umane, vor fi capabili să înţeleagă şi să analizeze problemele de mediu, însuşindu-şi metodologia soluţionării problemelor de mediu, elaborării unor strategii de intervenţie şi gestionare a problemelor de mediu.

Tematica lucrării de disertaţie reprezintă un exerciţiu de rezolvare a unei probleme cu care un consilier de mediu se poate confrunta în activitatea sa cotidiană.

Consilierul de mediu este un specialist cu o pregătire multidisciplinară, care joacă rolul de coordonator al unei echipe de specialişti din domenii diferite, fiind, în egală măsură, apt:

 • să medieze relaţiile şi interesele unor parteneri, să asigure punţile de formare a unor parteneriate „pentru binele tuturor”,
 • să introducă problematica mediului şi prevenirii eventualelor probleme de mediu în proiectarea şi desfăşurarea dezvoltării locale şi regionale,
 • să ajute în demersul de luare a unor decizii prin propunerea mai multor soluţii posibile,
 • să fundamenteze bazele elaborării unor proiecte de mediu, a studiilor de impact şi auditului de mediu,
 • să sensibilizeze şi să iniţieze programe de educaţie şi informare a publicului larg şi a factorilor decizionali de diferite niveluri.

Practic, un consilier de mediu asigură legătura între interesele economice ale societăţii şi necesitatea conservării unei calităţi superioare a mediului ambiant, astfel încât să se obţină o creştere a calităţii vieţii omului.

Posibilităţi de angajare pentru absolvenţi:

 • agenţii de protecţia mediului;
 • administraţia locală;
 • autoritatea guvernamentală;
 • institute şi agenţii care realizează studii de impact;
 • administraţii ale unor parcuri naţionale şi rezervaţii ale biosferei;
 • agenţii de consultanţă pentru agenţi economici;
 • organizaţii non-guvernamentale;
 • în laboratoare de cercetare din învăţământul superior;
 • în învăţământul superior.