Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

Laborator Medical

Programul de studii universitare de masterat Laborator medical a fost înființat în anul 2020, fiind orientat preponderent spre formarea și dezvoltarea competențelor profesionale în domeniul laboratorului de diagnostic biomedical. Programul de studii se adresează în primul rând absolvenţilor Facultăților de Biologie, Chimie, dar și Farmacie, Medicină umană și veterinară, care îşi doresc să urmeze o carieră în domeniul laboratorului de analize medicale sau în cercetarea biomedicală. În egală măsură însă, programul de studii se adresează specialiștilor din domeniul laboratorului medical care doresc să aprofundeze și să completeze cunoștințele dobândite anterior, urmând principiile formării continue, pentru o mai bună adaptare la noile cerinţe de pe piaţa muncii.

Misiunea programului de studii universitare de masterat Laborator medical este de a pregăti viitorii specialişti (biologi, biochimişti) în domeniul biologiei medicale care, pe baza competențelor profesionale dobândite, să activeze în cadrul laboratoarelor de diagnostic medical și de cercetare științifică biomedicală cu îndeplinirea cerinţelor pentru calitate și competență ale standardului naţional şi internaţional aplicabil laboratoarelor medicale.

Coordonatele principale ale acestui program sunt:

  • creşterea nivelului de pregătire profesională a absolvenților;
  • stimularea adaptabilității și competitivității absolvenților la cerinţele social-economice actuale;
  • implicarea activă a tinerilor în identificarea şi soluţionarea unor probleme actuale specifice domeniului biomedical;
  • accentuarea caracterului aplicativ al procesului de învăţământ;
  • stimularea autoperfecţionării permanente.

Obiectivul general al programului Laborator medical este de a asigura absolvenților însușirea și dezvoltarea de cunoștințe, abilități, competențe, atitudini și comportamente specifice laboratorului de analize medicale, în concordanță cu necesitățile actuale și de perspectivă ale societății, cu nivelul de specialitate clinic, științific și de practică profesională impus de standardele europene.

Prin structura sa, programul de studii Laborator medical întruneşte atributele actualităţii, utilităţii şi conformării la curentul de evoluţie a sistemelor de instrucţie şi educaţie, de toate nivelurile, din România şi din Uniunea Europeană. Planul de învățământ este în conformitate cu condițiile prevăzute în EFLM European Syllabus 2018. O prioritate în cadrul programului de studii o reprezintă introducerea de discipline moderne, similare celor care stau la baza procesului instructiv educativ din cele mai renumite universităţi, pentru actualizarea cunoştinţelor de Imunologie și Imunohistochimie, Biologie moleculară, Bacteriologie medicală, Virusologie, Hematologie, Parazitologie medicală, Micologie medicală, Biochimie clinică, Genetică, Managementul calității etc.

Posibilităţi de angajare pentru absolvenţi:

  • laboratoare de analize bio-medicale;
  • centre de cercetare bio-medicală
  • laboratoare de cercetare din învăţământul superior;
  • direcții de sănătate publică.