Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

Genetică Moleculară

Programul funcţionează începând din anul universitar 1997 – 1998 şi asigură pregătirea preliminară pentru înscrierea la doctorat în domeniul Geneticii. Programa de învăţământ a celor doi ani de studiu urmăreşte creşterea gradului de aplicabilitate practică a cunoştinţelor teoretice acumulate şi pregătirea absolvenţilor pentru abordarea investigaţiei ştiinţifice la nivel molecular asupra celulelor si organismelor vegetale şi animale.

Tematica lucrărilor de disertaţie reprezintă un studiu complex al unor procese celulare la nivel molecular.

Programul de studii masterale asigură pregătirea absolvenţilor în următoarele domenii ale biologiei moleculare:

 • O bună cunoaştere a complexităţii mecanismelor celulare şi moleculare de expresie a informaţiei genetice;
 • Formarea unei imagini de ansamblu asupra inter-relaţiilor dintre diferite procese celulare;
 • Studiul acizilor nucleici şi al moleculelor informaţionale;
 • Analiza organizării genomice la organisme procariote şi eucariote;
 • Studiul genomului uman: identificarea markerilor moleculari şi cromozomiali în stări normale si patologice, cu posibilităţi de utilizare în scopuri medicale (diagnostic molecular);
 • Organisme transgenice;
 • Modificări ale genomului sub acţiunea factorilor patogeni şi mutageni;
 • Studiul ciclului celular şi al mecanismelor de control ale acestuia;
 • Utilizarea de modele experimentale în studii de mutageneză şi modificări la nivelul substratului genetic al informaţiei ereditare;
 • Bioinformatică şi aplicaţiile acesteia;
 • Metode utilizate în studiile de genetică moleculară;
 • Taxonomie, filogenie şi ecologie moleculară.

Baza materială existentă permite studiul unor tehnici de bază utilizate în biologia moleculară – izolare şi purificare acizi nucleici, PCR, electroforeză – dar şi abordarea unor tehnici avansate – secvenţiere de ADN, expresie genică prin RT-PCR.

Studenţii se pot implica în derularea unor activităţi de cercetare ştiinţifică în cadrul unor contracte de cercetare sub coordonarea membrilor colectivului din Laboratorul de Genetică moleculară şi Arheogenetică.

Posibilităţi de angajare pentru absolvenţi:

 • institute de medicină legală;
 • laboratoare de criminalistică;
 • în laboratoare de cercetare din învăţământul superior;
 • în învăţământul superior de biologie, medicină, agronomie etc.;
 • în institute de cercetare cu profil de biologie moleculară;
 • în laboratoare de diagnostic;
 • laboratoare de control fitosanitar sau agrosilvic;
 • laboratoare sanitar-veterinare, inclusiv, cele pentru siguranţa alimentelor.