Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

Conservarea biodiversității

Pe parcursul ultimelor decenii, omenirea a descoperit că, natura are legile sale şi o evoluţie necontrolabilă în ciuda sau, poate, tocmai  datorită   vulnerabilităţii   sale   în   faţa diferitelor forme ale presiunii antropice. Alterarea progresivă sau rapidă a mediului înconjurător a adus  numeroase  grupe  de  plante şi animale în  pragul dispariţiei,  cele mai afectate fiind speciile dependente de anumite habitate şi ecosisteme.

Uniunea Europeană a lansat programul NATURA 2000 care are drept scop crearea unei reţele de arii protejate, pornind de la Directiva Păsări şi Directiva Habitate. Cele mai importante suprafeţe vor deveni parcuri naţionale şi rezervaţii de interes internaţional (situri Ramsar, rezervaţii ale biosferei) care vor avea o administraţie proprie şi vor derula programe permanente de gestionare durabilă, management şi conservare a biodiversităţii.

De-a lungul ultimilor ani, România a depus eforturi considerabile pentru armonizarea legislaţiei din domeniul mediului, dar este imperios necesară formarea unor specialişti în domeniul elaborării politicilor şi strategiilor de mediu pe termen lung în vederea conservării biodiversităţii şi exploatării durabile a resurselor naturale, precum şi pentru implementarea practică a acestora.

Programul de studii masterale funcţionează încă de la mijlocul anilor ’90 şi urmăreşte să asigure absolvenţilor competenţă ştiinţifică, administrativă şi juridică în problemele impuse de managementul durabil al biodiversităţii ecosistemelor şi resurselor naturale. Planul de învăţământ urmăreşte creşterea gradului de aplicabilitate practică a cunoştinţelor teoretice acumulate şi pregătirea absolvenţilor pentru iniţierea şi implementarea unor programe de management durabil al patrimoniului natural.
Tematica lucrării de disertaţie reprezintă un studiu al biodiversităţii unui grup de organisme dintr-un ecosistem, însoţit de un proiect de propuneri privind armonizarea intereselor economice ale comunităţii locale cu conservarea naturii în ecosistemul respectiv.

Având posibilitatea de a participa şi la unele programe de cercetare din domeniul cunoaşterii şi conservării biodiversităţii în care sunt implicaţi membrii comunităţii academice din facultate, dar şi la o serie de aplicaţii practice, absolvenţii acestui program de studii masterale:

 1. vor acumula o bună cunoaştere a complexităţii ecosistemelor şi inter-relaţiilor dintre organisme, 
 2. vor deţine o imagine de ansamblu asupra potenţialului economic, ştiinţific şi estetic pe care îl posedă ecosistemele naturale corect întreţinute şi exploatate,
 3. vor fi capabili să înţeleagă şi să analizeze problemele conservării biodiversităţii,
 4. vor cunoaşte metodologia soluţionării unor probleme de mediu,
 5. vor putea elabora şi implementa proiecte de mediu de mare anvergură vizând îmbunătăţirea calităţii mediului şi, implicit, a calităţii vieţii umane.

Posibilităţi de angajare pentru absolvenţi:

 • agenţii de protecţia mediului;
 • direcţii de administrare silvică şi cinegetică;
 • autorităţi din domeniul exploatării apelor;
 • autoritatea guvernamentală;
 • institute şi agenţii care realizează studii de impact;
 • administraţii ale unor parcuri naţionale şi rezervaţii ale biosferei;
 • organizaţii non-guvernamentale;
 • în laboratoare de cercetare din învăţământul superior;
 • în învăţământul superior.