Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR CU EXAMENE NEPROMOVATE DIN ANII DE STUDII ANTERIORI (EXAMENE DIN SEM. I) !!!

Perioada de depunere a cererilor: 10-13 octombrie 2023

  • Studentul care nu a promovat o disciplină din anii de studii anteriori poate susţine, în baza unei cereri scrise, reevaluarea cu refacerea activităţii didactice la disciplina respectivă: cursuri, seminarii, laboratoare, activităţi de practică etc.
  • Taxa pentru refacerea activităţii didactice se plăteşte pentru toate examenele nepromovate din anii de studii anteriori, indiferent de numărul de prezentări în sesiunile precedente şi de statutul studentului (buget sau taxă) şi include posibilitatea de a se prezenta la două evaluări finale pe parcursul anului universitar în care reface activitatea didactică.
  • Taxa pentru refacerea activităţii didactice la o disciplină se calculează astfel: taxa de şcolarizare pe semestrul în curs/30 x numărul de credite alocate disciplinei respective.