Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

ANUNȚ CU PRIVIRE LA MODIFICAREA TERMENULUI DE DEPUNERE A DOSARELOR PENTRU – SELECȚIA CONSULTANȚILOR INDIVIDUALI SCI -SERVICII DE CONSULTANȚĂ

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi invită consultanții eligibili (”Consultanți”) să-și exprime interesul de a participa la competiție în vederea prestării Serviciilor. Consultanții interesați vor transmite informații prin care să ateste că dețin calificările solicitate pentru a presta serviciile. Vor fi selectați:

  • 3 consultanți individuali, în anul IV de proiect, pentru supravegherea celor 25 de elevi beneficiari.

NOUL TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR PENTRU – SELECȚIA CONSULTANȚILOR INDIVIDUALI SCI -SERVICII DE CONSULTANȚĂ 13.06.2022, ora 12

Consultanții interesați sunt invitați să depună o Scrisoare de Interes, însoțită de CV. Pentru a valida informațiile prezentate în CV, se vor atașa documente justificative (diplome, foaie matricolă, certificate, adeverințe, contracte similare etc.) care să ateste modul de îndeplinire a Criteriilor de Calificare și Selecție.

Toate documentele menționate anterior se transmit în formă scrisă la adresa de mai jos (prin e-mail) la:

COSTICĂ Naela, director de grant

Adresă: B-dul Carol I, Nr. 20 A, RO-700505 – Iaşi

Tel/Fax: 0232 20 15 11

E-mail: varastiintelor@gmail.com