MT180 ROUMANIE 2023

Competiția – Prezentare în trei minute a tezei de doctorat