Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iași, Romania, 700505
+4 0232 20 10 72
Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro

Autor: admin

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR!

reînmatriculare – întrerupere studii – retragere de la studii – transfer

Sesiunea Științifică a Facultății de Biologie

Facultatea de Biologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în parteneriat cu Grădina Botanică „Anastasie Fătu” și Muzeul de Istorie Naturală Iași organizează Sesiunea științifică Tendințe în biologie: de la molecule la sisteme complexe în perioada 28-29 octombrie 2021. Invităm și încurajăm membrii comunității științifice să participe la această manifestare alături de colaboratorii lor pentru a prezenta…
Citește mai mult

În atenția studenților de an I și II (III), an universitar 2020-2021

În perioada 1-10 septembrie va avea loc o sesiune specială de examene pentru studenții care au beneficiat de mobilități Erasmus în anul universitar 2020-2021 și pentru studenții care din motive bine întemeiate nu au putut finaliza situația școlară la sfârșitul semestrului al II-lea, an universitar 2020-2021 indiferent de anul de studiu. Studenții vor depune o…
Citește mai mult

Susținere referat II – Rosenhech Elida – 23.08.2021

Luni 23 august 2021, începând cu orele 1100, drd. Rosenhech Elida va susţine on-line referatul II din cadrul programului de cercetare ştiinţifică. Detali… Titlul referatului I: „Cercetări asupra profilului fitochimic la specii ale genului Viola L.”. Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. Maria Magdalena Zamfirache.

Susținere referat II – Frunzete Mădălina Elena – 23.08.2021

Luni 23 august 2021, începând cu orele 900, drd. Frunzete Mădălina Elena va susţine on-line referatul II din cadrul programului de cercetare ştiinţifică. Detali… Titlul referatului I: „Cercetări fiziologice şi biochimice la taxoni ai genurilor Taxus L. (familia Taxaceae) şi Thuja L. (familia Cupressaceae),  ca  surse  de  extracte: vegetale cu potenţial de biocontrol”. Coordonator ştiinţific:…
Citește mai mult

Susținere referat I – Bota Viviane Beatrice – 23.08.2021

Luni 23 august 2021, începând cu orele 1000, drd. Bota Viviane Beatrice va susţine on-line referatul I din cadrul programului de cercetare ştiinţifică. Detali… Titlul referatului I: „Caracterizarea generală a unor taxoni de plante cu potenţial medicinal din flora spontană aparţinând familiilor Asteraceae, Geraniaceae, Lamiaceae  şi Onagraceae”. Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. Maria Magdalena Zamfirache.