Organizator:

Facultatea de Biologie
Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza'' din Iaşi

 

 


Comitet ştiinţific:

 • Prof. univ. dr. Mircea Nicoară, Decanul Facultății de Biologie, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza'' din Iaşi, Romania
 • Acad. Prof. univ. dr. Constantin Toma, Membru al Academiei Române, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza'' din Iaşi, Romania
 • Prof dr. ing. Carmen Teodosiu, Prorector, Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, Universitatea Tehnică, Iaşi, Romania
 • Prof. dr. Cătălin Tănase, Prorector, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza'' din Iaşi, Romania, Director al Grădinii Botanice ,,Anastasie Fătu'', Iaşi, Romania
 • Prof. dr. Omer Munzuroglu, Universitatea Firat, Elazig, Turcia
 • Prof. dr. Zeliha Selamoğlu, Universitatea Nigde, Turcia
 • Prof. dr. Anca Miron, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr. T. Popa” Iași, Romania
 • Prof. univ. dr. Liliana Foia, Universitatea de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa Iași
 • Prof. dr. Doina Jităreanu, Universitatea de Agronomie și Medicină Veterinară Iaşi, Romania
 • Prof. univ. dr. Benone Păsărin, Universitatea de Agronomie și Medicină Veterinară Iaşi, Romania
 • Conf. dr. François Krier, Universitatea Lille 1, Lille, Franța
 • Conf. dr. Vasilis Probonas, University of Cyprus
 • Conf. dr. Dorel Ureche, Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău, Romania
 • Conf. dr. Carmen Trincă, Universitatea de Agronomie și Medicină Veterinară Iaşi, Romania
 • Conf. univ. dr. Bogdan Gurzu, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr. T. Popa” Iași, Romania
 • Conf. dr. Andrei Neamțu, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr. T. Popa” Iași, Romania

Comitet organizare:

 • Conf. dr. Lucian Gorgan, Prodecan al Facultăţii de Biologie, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza'' din Iaşi
 • Conf. dr. Smaranda Vantu, Prodecan al Facultăţii de Biologie, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza'' din Iaşi
 • Şef lucr. dr. Ciprian Mânzu, Director Departament Biologie, Facultatea de Biologie, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza'' din Iaşi
 • Şef lucr. dr. Lăcrămioara Oprică, Facultatea de Biologie, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza'' din Iaşi
 • Şef lucr. dr. Iulia Băra, Facultatea de Biologie, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza'' din Iaşi
 • Șef lucr. dr. Gabriel Plăvan, Facultatea de Biologie, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza'' din Iaşi

Secretariat:

 • Biologie animală: ACS drd. Strungaru Ștefan
 • Biologie vegetală: Asist dr. Vasile Chinan ,
 • Interacţiuni moleculare: ACS Drd. Mitică Ciorpac , Drd. Ovidiu Popescul

 

 

Web site and all contents © Copyright Marius Mihasan, 2015, All rights reserved. Free website templates