Instructiuni privind redactarea rezumatelor


Rezumatele trebuie să fie redactate în limba engleză, concis (maximum 200 cuvinte) și să cuprindă o scurtă prezentare a scopului, a metodelor utilizate și a rezultatelor semnificative obținute. Rezumatul trebuie să fie formulat astfel încât să fie ușor de înțeles, atât de publicul larg, cat și de specialiști, de aceea nu este recomandată utilizarea termenilor de specialitate și a abrevierilor.

Titlul rezumatului va fi scris cu Times New Roman, majuscule, dimensiunea fontului 12, îngroșat (Bold), centrat. Titlul trebuie să fie informativ - scurt și clar.

Autorii - font Times New Roman, majuscule, dimensiunea fontului 10, bold, îngroșat (Bold), centrat. Autorii vor fi indicați cu numele complet, prenumele și numele.

Afilierea - Organizațiile, instituțiile și departamentele unde își desfășoară activitatea fiecare autor vor fi prezentate la sfârșitul rezumatului, iar afilierea fiecărui autor va fi indicată cu cifre (1, 2 etc.) ca superscript. Simbolul asterisc * cu superscript este rezervat autorului corespondent. La sfârșitul lucrării se vor preciza clar numerele de telefon și fax, adresele poștale și de e-mail ale autorului corespondent.

Textul rezumatului va fi scris cu Times New Roman, fără majuscule, dimensiunea fontului 8p, aliniere stânga.

Instructiuni privind realizarea posterelor

  • Dimensiunile posterului nu trebuie să depășească 100 cm lungime x 90 cm lățime, cu orientare portrait.
  • Partea superioară a posterului este rezervată titlului, autorilor și afilierii instituționale așa cum au fost indicate în rezumatul trimis.
  • Textul, imaginile, graficele trebuie să fie suficient de mari pentru a fi vizibile de la o distanta de cel puțin 1,5 m. Se recomandă o dimensiune a fonturilor de cel puțin 24 point (1/4" sau 0.625 cm).
  • Introducerea trebuie să cuprindă 3 - 5 propoziții telegrafice indicând scopul studiului.
  • Metodele utilizate vor fi prezentate pe scurt, însă se vor prezenta detaliat metodele noi sau modificările originale ale metodelor vechi.
  • Este indicat ca prezentarea rezultatelor să se realizeze cat mai puțin sub forma de text si predominant sub formă de grafice și figuri însoțite în mod obligatoriu de legende.
  • Concluziile vor fi prezentate concis în partea inferioară a posterului, împreună cu bibliografia.

Instructiuni privind prezentarile orale

Se recomandă ca expunerile orale sa fie realizate in PowerPoint sau Prezi. Pentru maximum de operativitate nu este permisa conectarea calculatoarelor personale la videoproiector, toate prezentările realizându-se de pe computerul pus la dispoziție de organizatori. Este obligația autorului sa pună la dispoziția organizatorilor în timp util prezentarea în vederea verificării compatibilității. Timpul maxim alocat pentru prezentarea unei lucrări cuprinzând rezultate originale este de 15 minute, iar pentru lucrări de sinteza (review-uri) este de 20 minute.

 

Web site and all contents © Copyright Marius Mihasan, 2015, All rights reserved. Free website templates