Instructiuni privind redactarea rezumatelor


Rezumatele trebuie să fie redactate în limba engleză, concis (maximum 200 cuvinte) şi să cuprindă o scurtă prezentare a scopului, a metodelor utilizate şi a rezultatelor semnificative obţinute. Rezumatul trebuie să fie formulat astfel îincât să fie uşor de înteles, atât de publicul larg, cat şi de specialişti, de aceea nu este recomandată utilizarea termenilor de specialitate şi a abrevierilor.
Textul rezumatului va fi scris cu Times New Roman, fara majuscule, dimensiunea fontului 8p, aliniere stânga.

Titlul rezumatului va fi scris cu Times New Roman, majuscule, dimensiunea fontului 12, îngroşat, centrat. Titlul trebuie să fie informativ, pe cât de scurt pe atât de clar.

Autorii - Times New Roman, majuscule, dimensiunea fontului 10, bold, îngroşat, centrat. Autorii vor fi indicaţi cu numele complet, îintâi prenumele şi apoi numele.

Afilierea - Organizaţiile, instituţiile şi departamentele unde îşi desfăşoară activitatea fiecare autor vor fi prezentate la sfârşitul rezumatului, iar afilierea fiecarui autor va fi indicată cu cifre (1, 2 etc.) ca superscript. Simbolul asterisk * cu superscript este rezervat autorului corespondent. La sfârşitul lucrării se vor preciza clar numarele de telefon şi fax, adresele poştale şi de e-mail ale personei cu care se va purta corespondenţa.

Instructiuni privind realizarea posterelor

  • Dimensiunile posterului nu trebuie să depăseasca 100 cm lungime x 90 cm lăţime, cu orientare portrait.
  • Partea superioară a posterului este rezervată titlului, autorilor şi afilierii institutionale aşa cum au fost indicate în rezumatul trimis.
  • Textul, imaginile, graficele trebuie să fie suficient de mari pentru a fi vizibile de la o distanta de cel putin 1,5 m. Se recomanda o dimensiune a fonturilor de cel putin 24 points (1/4" sau 0.625 cm).
  • Introducerea trebuie să cuprindă 3 - 5 propozitii telegrafice indicând scopul studiului.
  • Metodele utilizate vor fi prezentate pe scurt, însă se vor prezenta detaliat metodele noi sau modificările originale ale metodelor vechi.
  • Este indicat ca prezentarea rezultatelor să se realizeze cat mai putin sub forma de text si predominant sub formă de grafice şi figuri însoţite în mod obligatoriu de legende.
  • Concluziile vor fi prezentate concis în partea înferioară a posterului, împreună cu bibliografia.

Instructiuni privind prezentarile orale

Se recomandă ca expunerile orale sa fie realizate in PowerPoint (existând însă şi posibilitatea ca la cererere organizatorii să pună la dispoziţia vorbitorilor şi retroproiectoare). Pentru maximum de operativitate nu este permisa conectarea calculatoarelor personale la videoproector, toate prezentările realizându-se de pe computerul pus la dispoziţie de organizatori. Este obligaţia autorului sa pună la dispoziţia organizatorilor în timp util prezentarea în vederea verificării compatibilităţii. Timpul maxim alocat pentru prezentarea unei lucrări cuprinzand rezultate originale este de 15 minute, iar pentru lucrari de sinteza (review-uri) este de 20 minute.

 

Web site and all contents Copyright Marius Mihasan, 2012, All rights reserved. Free website templates