Limba/Language    romaneste english

Diversitate structurala si
functionala în
organizarea biologica

    SESIUNE STIINTIFICA CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALA
 7 –8 Octombrie 2011, Iasi, Romania

 

 

 

 

 

 

   

Instructiuni privind redactarea rezumatelor

Rezumatele trebuie sa fie de maxim 200 cuvinte, cu text in limba engleza, trebuie sa fie redactate concis si sa cuprinda o scurta prezentare a planului, a metodelor utilizate si a rezultatelor semnificative. Rezumatul trebuie sa fie formulat astfel incat sa fie usor de inteles, atat de publicul larg, cat si de specialisti, de aceea nu este recomandata utilizarea termenilor de specialitatei si a abrevierilor.
Textul rezumatului va fi scris cu Times New Roman, fara majuscule, dimensiunea fontului 8p, aliniere dreapta.


Titlul rezumatului va fi scris cu Times New Roman, majuscule, dimensiunea fontului 12, ingrosat, centrat. Titlul trebuie sa fie informativ, pe cat de scurt pe atat de clar.

Autorii - Times New Roman, majuscule, dimensiunea fontului 10, bold, ingrosat, centrat. Autorii vor fi indicati cu numele complet, intai prenumele, urmat de nume.

Afilierea - Organizatiile, institutiile si departamentele fiecarui autor vor fi prezentate la sfarsitul manuscrisului, iar afilierea fiecarui autor va fi indicata cu cifre (1, 2 etc.) ca superscript. Simbolul asterisk * cu superscript este rezervat autorului corespondent. La sfarsitul lucrarii se vor preciza clar numarul de telefon, fax, adresa postala si de e-mail a personei cu care se va purta corespondenta.

Instructiuni privind articolele in extenso

Articolele in extenso trimise pana la data de 15 septembrie 2011 si inscrise la tematica Interactiuni moleculare in lumea vie vor fi publicate in Analele Stintifice ale Universitătii"Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Sectiunea II  a.Genetică si Biologie Moleculară, dupa trecerea lor printr-un proces de recenzare realizat de comitetul stiintific. Revista este cotata CNCSIS B+ si indexată în Thomson Reuters Master Journal List şi Index Copernicus.

Instructiuni complete in limba romana privind redactarea articolelor in extenso pot fi descarcate de aici.

Instructiuni privind realizarea posterelor

  • Dimensiunile posterului nu trebuie să depăseasca 100 cm lungime  x 90 cm lăţime, cu orientare portrait.
  • Partea superioară a posterului este rezervată titlului,  autorilor şi afilierii institutionale aşa cum au fost indicate în rezumatul trimis.
  • Textul, imaginile, graficele trebuie să fie suficient de mari pentru a fi vizibile de la o distanta de cel putin 1,5  m.  Se recomanda o dimensiune a fonturilor de cel putin 24 points (1/4" sau 0.625 cm).
  • Introducerea trebuie să cuprindă 3 - 5 propozitii telegrafice indicând scopul studiului.
  • Metodele utilizate vor fi prezentate pe scurt, însă se vor prezenta detaliat metodele noi sau modificările originale ale metodelor vechi.
  • Este indicat ca prezentarea rezultatelor să se realizeze cat mai putin sub forma de text si predominant sub formă de grafice şi figuri însoţite în mod obligatoriu de legende.
  • Concluziile vor fi prezentate concis în partea înferioară a posterului, împreună cu bibliografia.

Instructiuni privind prezentarile orale

Se recomanda ca prezentarile orale sa fie realizate in PowerPoint. Pentru maximum de operativitate in timpul prezentarilor, nu este permisa conectarea calculatoarelor personale la videoproector, toate prezentarile realizandu-se de pe computerul pus la dispozitie de organizatori. Este obligatia autorului care prezinta sa puna la dispozitia organizatorilor in timp util prezentarea in vederea verificarii compatibilitatii.
Organizatorii vor pune la dispozitia vorbitorilor si reptroproiectoare. Timpul maxim alocat pentru prezentarea unei lucrari cuprinzand rezultate originale este de 15 minute, iar pentru lucrari de sinteza (review-uri) este de 20 min..