WORKSHOP
EVALUAREA IMPACTULUI ANTROPIC ÎN ZONELE UMEDE ŞI MĂSURI DE PROTECŢIE
 
15-16 octombrie 2010
   

Facultatea de Biologie organizează Workshop-ul „Evaluarea impactului antropic în zonele umede şi măsuri de protecţie”, în contextul Anului Internaţional al Biodiversităţii şi cu ocazia celebrării a 150 de ani de la înfiinţarea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

 

Lucrările comunicate vor putea fi publicate în Analele ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Biologie animală (CNCIS B+) şi Analele ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Biologie vegetală (CNCIS B).

Formularul de înscriere pentru
workshop

 

PERSOANĂ
DE CONTACT:
Şef lucr. dr. Constantin ION
(costin_zoo@yahoo.com)

Comitetul ştiinţific

 • Profesor dr. Maria Magdalena ZAMFIRACHE, Directorul Departamentului de Biologie;
 • Profesor dr. Mircea NICOARĂ;
 • Conferenţiar dr. Luminiţa BEJENARU, Prodecan Facultatea de Biologie;
 • Conferenţiar dr. Lăcrămioara IVĂNESCU, Cancelar Facultatea de Biologie;
 • Conferenţiar dr. Carmen GACHE;
 • Conferenţiar dr. Naela COSTICĂ – coordonator Masa rotundă „Educaţie pentru dezvoltare durabilă”;
 • Şef lucrări dr. Constantin ION – coordonator Workshop “Evaluarea impactului antropic în zonele umede şi măsuri de protecţie".
   
Comitetul de organizare Secretariat:
 • Conferenţiar dr. Irina GOSTIN;
 • Conferenţiar dr. Smaranda VÎNTU;
 • Conferenţiar dr. Ştefan ZAMFIRESCU;
 • Şef lucrări dr. Ciprian MÂNZU;
 • Şef lucrări dr. Anca NEAGU;
 • Şef lucrări dr. Irinel POPESCU.
 • Asistent univ. dr. Vasile CHINAN;
 • Preparator Gabriel PLĂVAN;
 • Asistent cercetare dr. Mihai ERHAN;
 • Asistent cercetare dr. Alina IGNAT;
 • Student drd. Claudia PADURARIU;
 • Student drd. Anca Raluca ANDRO;