MASĂ ROTUNDĂ
EDUCAŢIE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ
 
15-16 octombrie 2010
   

Facultatea de Biologie organizează Masa rotundă „Educaţie pentru dezvoltare durabilă”, în contextul Anului Internaţional al Biodiversităţii şi cu ocazia celebrării a 150 de ani de la înfiinţarea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

__________________________________

 

Lucrările comunicate vor putea fi publicate în Analele ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Biologie animală (CNCIS B+) şi Analele ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Biologie vegetală (CNCIS B).

Formularul de înscriere pentru
masa rotundă

 

 

PERSOANĂ
DE CONTACT:
Conf. dr. Naela COSTICĂ
(cnaela@uaic.ro)

Comitetul ştiinţific

 • Profesor dr. Maria Magdalena ZAMFIRACHE, Directorul Departamentului de Biologie;
 • Profesor dr. Mircea NICOARĂ;
 • Conferenţiar dr. Luminiţa BEJENARU, Prodecan Facultatea de Biologie;
 • Conferenţiar dr. Lăcrămioara Ivănescu, Cancelar Facultatea de Biologie;
 • Conferenţiar dr. Carmen GACHE;
 • Conferenţiar dr. Naela COSTICĂ – coordonator Masa rotundă „Educaţie pentru dezvoltare durabilă”;
 • Şef lucrări dr. Constantin ION – coordonator Workshop “Evaluarea impactului antropic în zonele umede şi măsuri de protecţie".
   
Comitetul de organizare Secretariat:
 • Conferenţiar dr. Irina GOSTIN;
 • Conferenţiar dr. Smaranda VÎNTU;
 • Conferenţiar dr. Ştefan ZAMFIRESCU;
 • Şef lucrări dr. Ciprian MÂNZU;
 • Şef lucrări dr. Anca NEAGU;
 • Şef lucrări dr. Irinel POPESCU.
 • Asistent univ. dr. Vasile CHINAN;
 • Preparator Gabriel PLĂVAN;
 • Asistent cercetare dr. Mihai ERHAN;
 • Asistent cercetare dr. Alina IGNAT;
 • Student drd. Claudia PADURARIU;
 • Student drd. Anca Raluca ANDRO;