Academia Română, Filiala Iaşi

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”Iaşi
Facultatea de Biologie
Laboratorul de Biologie Vegetală

SIMPOZION  NAŢIONAL
IMPACTUL ANTROPIC ASUPRA DIVERSITĂŢII PLANTELOR

50 de ani de cercetare ştiinţifică şi învăţământ în domeniul Morfologiei şi anatomiei vegetale la Universitatea “Al. I. Cuza” din IaşiGălăneşti – Rădăuţi (Suceava)
20 – 21 iunie 2008
[Full Text]

COMITETUL ŞTIINŢIFIC:
Prof. Dr. Constatin TOMA, membru corespondent al Academiei Române
Prof. Dr. Marin ANDREI
Prof. Dr. Maria Magdalena ZAMFIRACHE
Conf. Dr. Lăcrămioara IVĂNESCU

COMITETUL DE ORGANIZARE:
Prof. Dr. Constatin TOMA, membru corespondent al Academiei Române
Prof. Dr. Maria Magdalena ZAMFIRACHE
Conf. Dr. Lăcrămioara IVĂNESCU
CP I dr. Rodica RUGINĂ
CP I dr. Angela TONIUC

SECRETARIAT:
Dr. Ramona GALEŞ
Dr. Irina STĂNESCU
Drd. Irina BERCIU

Această broşură a fost tipărită cu fonduri de la Autoritatea Naţională pentru Cercetarea Ştiinţifică, prin Proiectul nr. 9525/29.05.2008

PROGRAMUL SIMPOZIONULUI ŞTIINŢIFIC

20 iunie 2008
ora 08.00 - Plecarea din Iaşi spre Gălăneşti (Suceava)
ora 12.30 - Masa de prânz
ora 15.00 - Centrul de Conferinţe interne şi internaţionale Gălăneşti Deschiderea festivă a Simpozionului


Prezentare de carte

Conferinţe: aniversări, comemorări

ora 16.00 - Centrul de Conferinţe interne şi internaţionale Gălăneşti
Referate şi comunicări ştiinţifice
ora 20.30 - Masa festivă

21 iunie 2008
ora 08.00 – Micul dejun
ora 09.00 Vizitarea unor mănăstiri din Bucovina: Putna, Suceviţa, Moldoviţa
ora 13.00 – Masa de prânz (la Mănăstirea Moldoviţa)
ora 15.00 – Plecarea spre Iaşi; pe traseu se vor vizita Mânăstirea Voroneţ şi castelul de la Ruginoasa
ora 20.00 – Sosirea în Iaşi

CONFERINŢE

CONSTANTIN TOMA
Dezvoltarea cercetărilor de fitomorfologie în ultima jumătate de secol la Universitatea din Iaşi

CONSTANTIN TOMA, IRINA BERCIU
Istoricul conceptului de ecosistem

ANIVERSĂRI

CONSTANTIN TOMA
Profesor Dr. MARIN ANDREI – la a 75-a aniversare

COMEMORĂRI

CONSTANTIN TOMA, LĂCRĂMIOARA IVĂNESCU
Profesor dr. Katherine Esau – marea doamnă a botanicii americane: 110 ani de la naştere, 10 ani de la trecerea în nefiinţă

CONSTANTIN TOMA, RAMONA GALEŞ
Dr. Charles Russel Metcalfe (1904-1991) – autorul şi editorul celei mai cuprinzătoare sinteze asupra anatomiei angiospermelor

COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE

MODERATORI:
Prof. dr. Constantin TOMA
Prof. dr. Marin ANDREI
Conf. dr. Lăcrămioara IVĂNESCU

CONSTANTIN TOMA, RODICA RUGINĂ, LĂCRĂMIOARA IVĂNESCU, RAMONA GALEŞ
Date de ordin histo-taxonomic referitoare la specii de Asparagus L.

MARIN ANDREI, MARIA BURDUŞEL
Particularităţi morfo-structurale ale endemitului Erythronium dens-canis L. subsp. niveum (Baum G.) Buia et Păun

HASAN BAATH, IOAN BURZO, LĂCRĂMIOARA IVĂNESCU
Contribuţii la cunoaşterea uleiului volatil şi a structurii frunzei la Thuja orientalis L.

RODICA RUGINĂ, RAMONA GALEŞ, LĂCRĂMIORA IVĂNESCU, C. TOMA
Aspecte histo-anatomice la unele plantule de dicotiledonate, cu referire specială la tranziţia vasculară

VIOLETA FLORIA
Modificări histo-anatomice în tulpina de Tagetes patula L. sub influenţa îngrăşământului foliar bionat

VIOLETA FLORIA
Modificări anatomice în tulpina de Salvia splendens Sello ex Roem. et Schult. sub influenţa îngrăşământului românesc folisof F212

ASPAZIA ANDRONACHE, CONSTANTIN TOMA
Contribuţii la studiul histo-anatomic al speciei Lathraea squamaria L.

VIOLETA TURCUŞ, IRINA STĂNESCU, DORINA CACHIŢA, CONSTANTIN TOMA
Aspecte histo-anatomice comparative la plantele de Drosera cultivate in vitro şi din natură

ROXANA MARIA PARASCHIVOIU, MARIN ANDREI
Structura organelor vegetative de la Saxifraga cuneifolia L.

IRINA BERCIU, CONSTANTIN TOMA, IOAN BURZO
Aspecte histo-anatomice şi biochimice referitoare la organele vegetative aeriene de Thymus pannonicus  All. subspeciile auctus şi pannonicus

LILIANA CRISTINA SOARE, CODRUŢA MIHAELA DOBRESCU, ALINA POPESCU
Influenţa fungicidului Ridomil Gold Plus asupra creşterii, morfologiei şi anatomiei rădăcinii de mazăre –Pisum sativum L.

LUMINIŢA HUŢANU-BASHTAWI, C. TOMA, LĂCRĂMIOARA IVĂNESCU
Rezultate privind studiul morfologic al frunzelor de Chamomilla recutita L. tratate cu tiofanat de metil (Topsin M)

LUMINIŢA HUŢANU-BASHTAWI, C. TOMA, LĂCRĂMIOARA IVĂNESCU
Rezultate privind studiul morfologic al frunzelor de Calendula officinalis L. tratate cu tiofanat de metil (Topsin M)

ROXANA - IULIANA TEODOR
Caracterizarea mutantei cer13 (Arabidopsis thaliana (L.) Heinh.) şi cartarea genei aferente

NAELA COSTICĂ
Perspective privind cercetarea aplicativă în domeniul morfologiei şi anatomiei vegetale

POSTERE

ZENOVIA OLTEANU, CONSTANTIN TOMA, LĂCRĂMIOARA OPRICĂ, MARIA MAGDALENA ZAMFIRACHE, RAMONA GALEŞ, ELENA TRUŢĂ, ŞTEFANIA SURDU, MIHAELA FLORINA AXENTE
Modificări biochimice şi morfo-anatomice induse de tratamentul cu diquat la plantule de Trigonella foenum graecum L.

IRINA BERCIU, CONSTANTIN TOMA, IOAN BURZO
Aspecte privind histo-anatomia şi compoziţia chimică a uleiului volatil de Thymus comosus Heuff.

CODRUŢA MIHAELA DOBRESCU, LILIANA CRISTINA SOARE
Contribuţii privind cunoaşterea morfologiei şi anatomiei speciilor de Polytrichaceae din bazinul râului Vâlsan

ROXANA MARIA PARASCHIVOIU, MARIN ANDREI
Structura organelor vegetative de la Saxifraga adscendens L.

GENŢIANA MIHAELA IULIA PREDAN, IRINA GOSTIN
Macrosporogeneza  şi  gametofitul  feminin  la  Ephedra distachya  L.

MONICA ŞIPOŞ, RAMONA RADA
Anatomia organelor vegetative la Peperomia obtusifolia L.

MONICA LUMINIŢA BADEA, IOANA MARCELA PĂDURE, IOAN BURZO
Cercetări morfo-anatomice şi fitochimice privind organele vegetative la specia Salvia farinacea Benth. (Lamiaceae)

MIHAELA AURELIA DANU, TOADER CHIFU
Aspecte ale influenţei antropo-zoogene asupra vegetaţiei din bazinul superior al râului Dorna (judeţul Suceava)

IRINA IRIMIA
Asociaţii vegetale ale ordinului Phragmitetalia din bazinul râului Vaslui

SMARANDA VÂNTU
Embriogeneza somatica în suspensii celulare de Rubus caesius L.