Personal
DIRECTOR conf. dr. Ion Cojocaru
MUZEOGRAFI             dr. Ana Davideanu
dr. Grigore Davideanu
dr. Felicia Flocea        
dr. Anica Horaicu
CONSERVATOR Alexandru Buzurin
CUSTODE DE SALĂ Giliola Pascaru
RESTAURATOR Bogdan Gheorghe Adobroaie
SUPRAVEGHETOR-GESTIONAR Elena Târziu
ÎNGRIJITOR
Dorina Adăscăliţei