Expozitii

În prezent muzeul are o suprafata expozitionala, deschisa publicului vizitator, de circa 650 m2.
În expozitia permanenta sunt prezentate 5290 de specimene din domeniile zoologiei, paleontologiei şi mineralogiei.
Īn cea mai mare parte exponatele din muzeu sunt din domeniul zoologiei. Expozitia fiind conceputa cu scopul de a familiariza studentii facultatilor de profil cu sistematica zoologica.

Expoziţie omagială „Charles Darwin”

În anul 2009 se împlinesc 200 de ani de la naşterea lui Charles Darwin (1809) şi 150 de ani de la publicarea lucrării sale capitale „Originea speciilor” (1859). Muzeul de Istorie Naturală din Iaşi a organizat, cu prilejul Anului Internaţional Darwin, o expoziţie comemorativă pentru amintirea şi preţuirea marelui naturalist. Expoziţia cuprinde un portret-basorelief al marelui savant (realizator: Al. Buzurin), explicaţii privind semnificaţia operei sale ştiinţifice, imagini reprezentative (fotografie-portret, pagini de manuscris, traseul călătoriei în jurul lumii, cabinetul de lucru, casa unde a locuit, fosile descoperite), precum şi principalele sale lucrări traduse în limba română sau lucrări biografice.
Invităm publicul să viziteze Muzeul de Istorie Naturală din Iaşi pentru a afla mai multe lucruri despre viaţa şi opera celui care este considerat părintele biologiei ca ştiinţă şi al concepţiei evoluţioniste despre viaţă.


Expoziţia omagială „Charles Darwin” la Muzeul de Istorie Naturală Iaşi