optimizat 1280x1024; compatibil numai cu Microsoft Edge; Google Chrome; FireFox; Android; Safari

 

 

Science is a way of thinking
much more than it is a body of knowledge.
Somewhere, something incredible is waiting to be known.

Carl Sagan

 

Biology is the science.
Evolution is the concept that makes biology unique.

Jared Diamond

 

 

 

Facultatea de Biologie a fost înființată în 1860 o dată cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, ca o secție a Facultății de Științe (Fizică, Matematică și Științe Naturale). Cu mulți ani mai târziu, în 1948, secția de Științe Naturale devine Facultatea de Științe Naturale în cadrul căreia funcționează mai multe catedre (Botanică, Zoologie, Fiziologie vegetală, Fiziologie animală și Geologie). În anul 1959, prin unirea colectivelor de cadre didactice care predau Științele biologice cu cele care predau științele geografice s-a constituit Facultatea de Științe Naturale-Geografie, care în 1963 devine Facultatea de Biologie-Geografie. Urmare a dezvoltării Secției de Geologie, în 1977 Facultatea își întregește denumirea în cadrul studierii Științelor Naturii devenind Facultatea de Biologie-Geografie-Geologie. În anul 1990 s-a constituit Facultatea de Biologie. În cadrul Facultății de Biologie funcționează următoarele specializări:

Specializări pentru învățământ universitar de licență (zi):
Domeniul de licență: BIOLOGIE
- Biologie;
- Biochimie;
Domeniul de licență: ȘTIINȚA MEDIULUI
- Ecologie și protecția mediului;

Specializări pentru învățământ universitar de masterat:
(cursuri de zi) (4 semestre):

Domeniul specializării: BIOLOGIE
- Conservarea biodiversității;
- Biotehnologii microbiene și celulare;
- Genetică moleculară;
- Biologia dezvoltării - masterat de cercetare științifică;
Domeniul specializării: ȘTIINȚA MEDIULUI
- Consiliere de mediu;

Școală doctorală (2 semestre).

Activitatea de cercetare cuprinde un spectru foarte larg, în funcție de specializările existente. Se efectuează cercetari moderne fundamentale și aplicative în domenii ca: biodiversitate, biotehnologii moderne, ecologie și protecția mediului, combaterea integrată și biologică a dăunatorilor, genetică, biochimie, biofizică, biologie celulară, anatomie, citologie, histologie, fiziologie vegetală și animală etc. Facultatea de Biologie asigură coordonarea activității științifice pentru unele instituții conexe care aparțin Universității "Alexandru Ioan Cuza" Iași. În acest context, funcția de director al acestor instituții este ocupată de către cadre didactice titulare ale Facultății de Biologie:

1. Stațiunea Biologică Marină "Prof. Ioan Borcea" Agigea (Constanţa):
Director: Prof. univ. dr. Mircea Nicoară;
2. Grădina Botanică "Anastasie Fătu" Iași:
Director: Prof. univ. dr. Cătălin Tănase;
3. Muzeul de Istorie Naturală:
Director: Conf. univ. dr. Ion Cojocaru;
4. Stațiunea Biologică "Petre Jitariu" Neamț:
Director: Lect. univ. dr. Manuela Miron.

Astfel, baza materială a Facultății din Iași este dezvoltată prin existența stațiunilor de cercetare de la Agigea (Marea Neagră), Potoci (Bicaz) și Piatra Neamț, prin Gradina Botanică, Muzeul de Istorie Naturală (primul din Țările Române) și un HERBARIUM foarte bogat în specii de plante. Facultatea formează și specialiști care pot desfășura activități în diferite domenii: întreprinderi care folosesc biotehnologii (fabrici de antibiotice, fabrici de industrializare a laptelui, a produselor alcoolice, vinuri, bere etc.), în spitale sau în domenii ecologice și de protecție a mediului. Facultatea are relații cu numeroase universități din Europa, cu care realizează schimburi de studenți și de cadre didactice.