optimizat 1280x1024; compatibil numai cu MS Internet Explorer; MS Edge; Google Chrome; FireFox; Android; Safari

 

 

Science is a way of thinking
much more than it is a body of knowledge.
Somewhere, something incredible is waiting to be known.

Carl Sagan

 

Biology is the science.
Evolution is the concept that makes biology unique.

Jared Diamond

 

 

 

Facultatea de Biologie a fost înfiinţată în 1860 o dată cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, ca o secţie a Facultăţii de Ştiinţe (Fizică, Matematică şi Ştiinţe Naturale). Cu mulţi ani mai târziu, în 1948, secţia de Ştiinţe Naturale devine Facultatea de Ştiinţe Naturale în cadrul căreia funcţionează mai multe catedre (Botanică, Zoologie, Fiziologie vegetală, Fiziologie animală şi Geologie). În anul 1959, prin unirea colectivelor de cadre didactice care predau Ştiinţele biologice cu cele care predau ştiinţele geografice s-a constituit Facultatea de Ştiinţe Naturale-Geografie, care în 1963 devine Facultatea de Biologie-Geografie. Urmare a dezvoltării Secţiei de Geologie, în 1977 Facultatea îşi întregeşte denumirea în cadrul studierii Ştiinţelor Naturii devenind Facultatea de Biologie-Geografie-Geologie. În anul 1990 s-a constituit Facultatea de Biologie. În cadrul Facultăţii de Biologie funcţionează următoarele specializări:

1. Specializări pentru învăţământ universitar de licenţă (zi):
Domeniul de licenţă: BIOLOGIE
- Biologie;
- Biochimie;
Domeniul de licenţă: ŞTIINŢA MEDIULUI
- Ecologie şi protecţia mediului;

2. Specializări pentru învăţământ universitar de Masterat
(cursuri de zi) (4 semestre):

Domeniul specializării: BIOLOGIE
- Conservarea biodiversității;
- Biotehnologii microbiene şi celulare;
- Genetică moleculară;
- Bioprocedee în domeniul agro-alimentar;
- Bio-antropologie;
- Biologia dezvoltării - masterat de cercetare științifică;
Domeniul specializării: ŞTIINŢA MEDIULUI
- Consiliere de mediu;

3. Şcoala doctorală (2 semestre).

Activitatea de cercetare cuprinde un spectru foarte larg, în funcţie de specializările existente. Se efectuează cercetari moderne fundamentale şi aplicative în domenii ca: biodiversitate, biotehnologii moderne, ecologie şi protecţia mediului, combaterea integrată şi biologică a dăunatorilor, genetică, biochimie, biofizică, biologie celulară, anatomie, citologie, histologie, fiziologie vegetală şi animală etc. Facultatea de Biologie asigură coordonarea activităţii ştiintifice pentru unele instituţii conexe care aparţin Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iași. În acest context, funcţia de director al acestor instituţii este ocupată de către cadre didactice titulare ale Facultăţii de Biologie:

1. Staţiunea Biologică Marină "Prof. Ioan Borcea" Agigea (Constanţa):
Director: Prof. dr. Mircea Nicoară;
2. Grădina Botanică "Anastasie Fătu" Iaşi:
Director: Prof. univ. dr. Cătălin Tănase;
3. Muzeul de Istorie Naturală:
Director: Conf. dr. Ion Cojocaru;
4. Staţiunea Biologică "Petre Jitariu" Neamţ:
Director: Lect. univ. dr. Manuela Miron.

Astfel, baza materială a Facultăţii din Iaşi este dezvoltată prin existenţa staţiunilor de cercetare de la Agigea (Marea Neagră), Potoci (Bicaz) şi Piatra Neamţ, prin Gradina Botanică, Muzeul de Istorie Naturală (primul din Ţările Române) şi un Herbarium foarte bogat în specii de plante. Facultatea formează şi specialişti care pot desfaşura activităţi în diferite domenii: întreprinderi care folosesc biotehnologii (fabrici de antibiotice, fabrici de industrializare a laptelui, a produselor alcoolice, vinuri, bere etc.), în spitale sau în domenii ecologice şi de protecţie a mediului. Facultatea are relaţii cu numeroase universităţi din Europa, cu care realizează schimburi de studenţi şi de cadre didactice.